Strelec

Do rôznych vrstiev spoločnosti prenikáme aj tým, ako vieme poskladať rôzne slová, aké termíny používame, ale aj ako sa snažíme vzájomne sa o seba starať. Veľká majstrovská karta na zamyslenie pre vás: Kamakura – Účelné jednanie. Zamyslite sa nad tým, čo je u vás v tomto čase prvoradé. Podľa planét máte priaznivé obdobie a táto karta vás vyzýva tiež, aby ste konali. K tomu je potrebné odstrániť chaos z vášho myslenia a cítenia. Jednajte však efektívne, s vnútorným pokojom, elánom a radosťou z akcie!

Úvod | Horoskop na zajtra