Lev

Zachádzajte so svojou energiou vedome a zodpovedne. Dnes sa obzvlášť nezahrávajte s ohňom, hlavne v oblasti, kde chcete na novo fungovať. Mesiac je totiž pre vás v nepriaznivom postavení, vplýva negatívne nielen na vašu domácnosť, ale ako vieme, má vplyv všeobecne na náladu človeka a prejav jeho emócií. Neurobte preto niečo, čo by vás neskôr poriadne mrzelo. Človek totiž v zlosti povie všeličo, čo ho neskôr mrzí.

Úvod | Horoskop na zajtra