Váhy

Sledujte svoje myšlienky, postoje, zvyky, spôsoby vyjadrovania a hlavne to, ako načúvate druhým ľuďom. Sme tu na tomto svete všetci prepojení. Každý človek, s ktorý sa stretneme nám prináša posolstvo. Chybou však je, že sa nevieme jeden druhému priblížiť a vzájomne načúvať. Merkúr, planéta komunikácie je voči vám v opozícii, preto sa vás to týka oveľa viac, než ostatných. Vážte preto slová, ktoré idú z vašich úst!

Úvod | Horoskop na zajtra