Váhy

Buďte opatrní pri rozhodovaniach. Dvakrát meraj a raz strihaj. Nechajte pomaly odumrieť staré veci a postupne pridávajte nové. Buďte verní svojim princípom, vzdajte sa všetkého, čo je v tejto chvíli pre vás neplodné, falošné a nepodstatné. Deň čo deň si sami tvoríme svoj osud. Znie to možno až strašidelne, ale treba žiť tak, ako by bol žitý deň pre vás tým posledným. Večer sa doma nenechajte vykoľajiť svojimi blízkymi, ak budú konať inak ako si to predstavujete vy sami.

Úvod | Horoskop na zajtra