Vyhraj 20 minútové veštenie

Získaj kredit na veštenie v hodnote 30 Eur, ktorý ti umožní telefonovať celkovo 20 minút s vybranou vešticou alebo veštcom z veštiarne Moneo.

Vyhraj 20 minútové veštenie

Poď na náš FB Veštenie @moneo.sk, lajkni príspevok SÚŤAŽ: VYHRAJ ZADARMO 20 MINÚTOVÉ VEŠTENIE a do komentára napíš, aké znamenie sa najlepšie hodí k tomu tvojmu.

V PIATOK 23.3.2018 vyberieme z komentárov jedného výhercu.

Prehľad zhody znamení si môžete pozrieť tu: Zhoda partnerov podľa klasických znamení

Pravidlá súťaže

“Vyhraj kredit na veštenie na Moneo.sk”

Vyhlasovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o., Kutlíková 17, 851 02 Bratislava.
Súťaž “Vyhraj kredit na veštenie na Moneo.sk” trvá od 21.3.2018 až do 23.3.2018.

Predmetom výhry je kredit na veštenie v hodnote 30 Eur s DPH, ktorý umožní výhercovi telefonovať s veštkyňou/veštcom z portálu www.moneo.sk prostredníctvom služby Platba kartou - Kredit na veštenie v celkovom čase 20 minút.

Do súťaže je zaradený každý používateľ stránky www.moneo.sk, ktorý má PLATNÚ registráciu, (teda má zaregistrované telefónne číslo a email) v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami stránky www.moneo.sk (registrácia je zadarmo) a zároveň na stránke Veštenie @moneo.sk na platforme Facebook “lajkol” (označil “páči sa mi") vyznačený príspevok a napísal do komentára, aké znamenie sa najlepšie hodí k jeho znameniu.

Žrebuje sa po ukončení súťaže náhodným výberom a žrebuje sa jeden výherca.

Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný prostredníctvom správy cez platformu Facebook a bude vyzvaný, aby poskytol jeho registračný e-mail na Moneo.sk. Následne dostane výherca “Darčekový kód”, ktorý mu bude doručený na jeho registračný e-mail z Moneo.sk.

“Darčekový kód”, si výherca uplatní tak, že sa prihlási na www.moneo.sk a v sekcii Moje Moneo po kliknutí na linku “Uplatniť darčekový kód” tento kód napíše do vyznačeného políčka. Výherný Darčekový kód navýši výhercovi jeho Kredit na veštenie o 30 Eur s DPH, čo mu umožní volať veštcom prostredníctvom služby Kredit na veštenie - Platba kartou. Na webe moneo.sk si v profile veštca, ktorého si vybral pozrie jeho telefónne číslo (označené “Platba kartou”, alebo Pevná linka/Mobil) a zavolá naň.

Pokiaľ výherca neposkytne do 7 dní od zaslania oznámenia o výhre požadované údaje, alebo jeho registrácia nebude platná, stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný niekto iný.

Každý jeden súťažiaci sa zúčastňuje súťaže dobrovoľne a účasťou v súťaži prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

Vyhlasovateľ súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

V Bratislave, 21.3.2018