Váhy

Veľa záležitostí začnete pružnejšie riešiť, či pôjde o finančnú základňu alebo o citový život. Možno si budete pripadať trochu nepochopení, ale to iba preto, lebo nebudete správne načúvať, čo hovorí niekto blízky, alebo čo hovoria iní. Pracujte na svojom šťastí, nepodceňujte iných iba preto, lebo sú úprimní. Skúste sa vžiť do ich problému a zistíte, kde je pravda.

Úvod | Horoskop na zajtra