Lev

Jemná Luna vás nasmeruje k blízkym, rodine či dobrým priateľom. Možno zorganizujete posedenie v záhrade s opekaním klobások a zeleniny, oddýchnete si, potešíte sa. Rozhovor so seberovnými padne každému dobre. Popri zaujímavých opisoch skúseností či udalostí iných i vy dostanete nápad, ako niečo použiť pre vlastné potešenie či pobavenie.

Úvod | Horoskop na zajtra