Sila

Síla

Věštba na dnes podle tarotové karty

Každý z nás má v sobě moc a sílu, kterou může využít podle své svobodné vůle. Karta představuje ženu, která zkrotila svou silou i lva, jinak řečeno, své nižší pudy a vášně. Nezamítne jejich, jsou součástí života, ale se jim však nepodřizuje za každou cenu. Láska, pochopení a soucit nad druhým člověkem.