Doporučujeme

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Více »

Další kartářky online
Kartářka Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Kartářka Sara

Sara

Osobný kód 176

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kartářka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Zvěrokruh podle dávných indiánů

Všechny civilizace a etnika si dali tu námahu na poznávání lidského chování. Bez poznání není pokroku v hmotném, ani v duševním, neviditelném světě. Síly, které nevidíme, ale fungují, ovlivňují naše jednání. Indiáni řídili svá rozhodnutí jednak řadou starších a zároveň vlastní intuicí, vnímavostí k jevům přírody zděděnou moudrostí předků. Povahu, schopnosti, nebo konání zvířat přiřadili i k jednotlivým vlastnostem lidí, kteří se narodili v tom kterém období pod silami té konkrétní části roku. Je zajímavé, že i okrajové dny jsou přesně totožné s "evropským", čili slunečním horoskopem jak ho nyní známe my.

Sokol

Lidí narozených v době mezi 21.3. - 19. 4. nazýval Indiánský horoskop sokol. I moudří Indiáni vycítili, že z těchto lidí vane ohnivá síla probouzející se přírody. Prvek ohně jim dává aktivitu, tvoření, sílu, vůli a činy. Prvek živlu vzduchu charakterizoval východní vítr, který jim propůjčil cílevědomost, schopnost učit se a intuici. Totemové zvíře Kruhu země - sokol-je dravec. Je to bystrý pozorovatel, který je ochoten kdykoliv vystartovat za svou kořistí. V tomto znamení je negativní povaha velmi ostrá, hrubá, bezohledná a netolerantní.

Práce: Bývají dobrými zaměstnanci. Jsou aktivní a důslední v práci, dokud si je neznepřátelíte. To opravdu není problém, protože jsou netolerantní, egoistický a nediplomatický. Nesnášejí přetvářku. Útočí i za maličkosti.

Láska: Na jedné straně by doletěli i pro modré z nebe, na druhé vidí všude samé nepřátele a soky v lásce. S nikým se příliš nemazlí. Věří svým schopnostem a vytčeným cílem. Vybojují, ale pak si to neváží.

Bobr

Lidí, narozených mezi 20. dubnem až 20. květnem v názvosloví Indiánský horoskop nazýval Bobr. Ovlivňuje jich živel země, čili stabilita, racionální přístup, pořádek a cílevědomost. Vládne jim vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). Bobři milují jistotu a bezpečí. Snaží se stát pevně nohama na zemi a jsou typičtí realisti. Jsou to moudří lidé, mistři praktického života, do kterého mají přístup jen pozvaní. Mají konkrétní plány. Jsou stále v pohybu a jdou krok po kroku. Nekonečná aktivita a drobná mravenčí práce se jim obvykle vyplácí. S prostředky umí nakládat rozumně. Nikomu nic nedají zadarmo.

Práce: Možná mají trochu strach opustit osvědčené postoje a často se nechytí nové, lepší příležitosti. Mnozí jsou pak příliš závislí na zaběhnutých kolejích vlastního "teploučka". Jedni jsou přílišný pracanti, negativně ozářený typ naopak domácí pecivál.

Láska: Podobně přistupují i k novým známostem. Chtějí si zajistit hlavně pohodlí domova. Pomalu navazují nové známosti, aby raději nic nezkazily, nebo nepřehnali. Chtějí mít ve všem kvalitní základy. Na svět a partnerství se dívají přes konzervativní a materialistické brýle. Žárlivě si pak svůj "majetek" hlídají.

Jelen

Lidí narozených mezi 21. květnem až 20. červnem nazývají v indiánském horoskopu jeleny. Ovlivňuje jich vzdušný živel, čili myšlení, rozum, pohyblivost a bystrost. Vládne jim vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). Jsou dobří pozorovatelé. Nebezpečí a nepřátele vědí vycítit už z dálky. S předstihem dokáží obratně reagovat. Elegantně se vyhnou otevřeným konfliktem a bojem. Umí se aktivně zapojit do společenského života. Jsou dobří vyjednavači a vyslanci. Jsou společenští, ale neobejdou se bez podpory a ochrany svých známých. Jelen je dost povrchní. Vyzkouší to nejlepší a jde jinde. Rád se poslouchá. Vymýšlí si neskonale mnoho výmluv a historek. Je stále připraven k obraně, nebo útoku. Své chyby si nepřipouští a nevěří, že dělá jiným problémy. Má se rád a umí se ohodnotit.

Práce: Má smysl pro detaily. Pokud to uzná za vhodné, umí strávit spoustu času na zrealizování svých představ. Jeho změny jsou tvořivé a vedou k lepšímu. Samotnému se mu však nechce do detailní práce. Obyčejně tím pověří někoho jiného.

Datel

Ovlivňuje jich vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). Indiáni si cenili lidí narozených v totemové znamení datle jako léčitelů. Datel zbavuje nemocný strom zevnitř. Škůdci jsou zavrtání hluboko v kmeni. Tak i tito jedinci vědí pomoci bližnímu taktéž zevnitř. Vědí vyléčit hlavně nemocnou duši. Díky jejich citlivosti a vcítění se a vyslechnutí si problémů jiných. Sami jsou však velmi uzavření. Raději volí někdy tvrdší slova, aby je jiní nevyslýchali. Indiáni stromy chápali jako důležitý projev života, jako součást Velké matky země. V každém stromě cítili duši. Datle velmi dbají na dobré mezilidské vztahy. Konflikty nesou těžce a snaží se je odstranit. Bojí se hrubých útoků na svou osobu. Jejich citlivost neznamená slabost. Jsou to silné osobnosti a nedají se pokořit. Přátele si umějí ocenit.

Práce: Mají fantazii, nápady a intuici. Zmírňují nervozitu v kolektivu. Nejsou průbojní a bojí se šéfa funkcí. Nedůvěřují si. Při neúspěších se utěšují aktivitou a pohodou v rodinném životě.

Láska: Jejich péče může být i přehnaná. Zejména rodiče obyčejně oddalují vylétnutí dětí z rodičovského hnízda. Bojí se jejich osamostatnění. I děti se bojí, ale když odletí, vzápětí mají vlastní dětičky.

Losos

Lidí v totemu Lososa ovlivňuje ohnivý živel (aktivita, tvoření, vůle, činy). Vládne jim vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). Je to symbol obrovské síly a energie. Pokud nenajdou uplatnění a pocit pochopení ostatními, se stejnou silou si umí zničit i své zdraví. Vědí zdolávat velké množství překážek, ale potřebují k tomu "potlesk" a respekt ostatních. Jsou to rození vůdci a silné osobnosti. Vědí, že mají na to. U Indiánů to bývali především zodpovědní vůdcové bojových nebo loveckých výprav. Dokáží i ostatních strhnout k nadšení a zapálení se pro i náročnou věc. Vědí zdolávat překážky. Bohužel, někdy se nechají omámit falešnou iluzí své dokonalosti. Tehdy pomluví každého každému. Někdy se nechají strhnout danou situací až k přehnanému, adrenalinovému riskování. Pokud spatří, že někdo s nimi hraje nefér, odcházejí a už se nevrátí. Cítí se hluboce uraženi a zklamáni. Zapomínají se zdravotně šetřit.

Práce: Vědí šéfovat i po tom prahnou. Chtějí nést odpovědnost. Pokud spatří, že jich kolektiv využívá, sbalí se a odtáhnou jinde. Jejich velkorysost a kouzlo osobnosti budí u jiných důvěru. Vědí reprezentovat a vybojovávat i akcie téměř nemožné.

Láska: Jsou zvyklí žít naplno a být stále aktivní. Projevuje se to i v partnerském soužití. Rádi dokazují všechny své i milovnické schopnosti. Bez problémů si zaflirtují. Oficiálního partnera milují, ale život s ním má on přítěžky.

Medvěd

Osoby narozené v totemovém zvířeti Medvěd ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, pořádek, cílevědomost). Vládne jim vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). Představa o medvědovi je, že je neobratný, těžký a líný. Indiáni ale znali život medvěda zblízka. Pro ně byl naopak symbolem hbitosti, obratnosti, rychlosti, síly a rozvahy. I lidé v tomto totemové symbolu Medvěda byly pro ně takoví. Jsou to spíše samotáři. Nemusí žít ve skupině. Umí se sami o sebe postarat. Vědí o svých přednostech a kvalitách. Mají pocit, že jen oni sami vědí zvládnout všechno dokonale. Proto pak musí pracovat a plánovat o to víc, že se nechtějí spolehnout na ostatní. Nemají rádi nečekaná překvapení a náhody.

Práce: Raději pracují v týlu, jako na čele. Své schopnosti neumí dobře "prodat". Často kritizují. Jsou detailisti a puntičkáři, takže nemusí být oblíbení. Vše rozplánují a navrhnou postup. I druhých nutí k důkladnosti, což nemusí být populární, hlavně když jsou šéfové.

Láska: Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou, nehrnou se bezhlavě. Někdy si domov zařizují předem. Jsou oddaní, věrní a zodpovědní. Vědí příliš často kritizovat, takže bývají i nepříjemní. Hlavně ti narození v Žáři potřebují hodně soukromí.

Havran

Ovlivňuje jich vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost). Vládne jim západní vítr, který jim se sebou přináší poznání a soudnost. V evropské kultuře je havran spíše špatný, symbol tajemna a smrti. Žádné stvoření, které mělo duši, nebylo pro Indiány představitelem záporných vlastností. Im symbolizoval rovnováhu a harmonii v přírodě. Ačkoliv i v indiánské mytologii byl spojen se smrtí, ale pomáhal mrtvým duším. Oni smrt nechápali negativní. Brali ji jako součást života. Zabití havrana však představovalo velké neštěstí. Lidé narození v totemové zvířeti - Havran - nemají rádi samotu. Jsou společenští. Ve skupině se cítí bezpečně a sebejistě. Jsou to otevřené, přátelské a vstřícné povahy. Vědí snadno navazovat kontakty a mají diplomatický talent. Rádi přemýšlejí a nedávají okamžité odpovědi.

Práce: Mají estetické cítění a uhlazují spory na pracovišti. Kolektiv je pro ně důležitý. Nechají se zaplést do intrik, "neprokouknou" je. Mají rádi svobodné jednání nebo umělecké povolání.

Láska: Umí se hravě seznámit. Jejich známosti jsou často jen povrchní. Nechají se okouzlit hlavně vzhledem. Nevědí proniknout hlouběji. Jsou spravedliví, důvěřiví, elegantní, ale jen kamarádští. V oficiálním vztahu jsou hraví a variabilní.

Had

Totemové zvíře Had ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim západní vítr (cítění, vnímání, empatie). V evropském myšlení je had nebezpečný. Je symbolem zla a ďábla. Mnozí se ho štítí. V indiánském mystickém myšlení byl ztělesněnou moudrostí, sil sice nadpřirozených, ale s lidmi spřátelených. Toto totemové zvíře se vztahuje na lidi moudrých a hloubajících. Jsou dobří pozorovatelé a vytrvalí rozuzlovači záhad. Ti, kteří se jim snaží něco zatajit, působí na ně jako výzva k vyjasnění. Jsou obdařeni neobyčejnou intuicí, šestým smyslem. Ze střípků poskládají celý obraz. Nevědí dělat kompromisy. Jednejte s nimi seriózně. Určitě se vám to vyplatí. Nezapomínejte, že had, když je v nebezpečí, dokáže kousnout. Jsou velmi vytrvalí a za svými cíli vědí jít. Jsou ochotni pomoci tam, kde je třeba.

Práce: Do problémů vědí vnést světlo a rozluštit komplikace a záhady. Vyslovují jednoznačný závěr. Jsou ochotni pomoci. Staví se na stranu slabších. Přeceňují své síly a vyčerpávají se. Malichernosti, "žabomyší války" a rutina jim nepasují.

Láska: V partnerském soužití Had nesnáší nevěru, neupřímnost a faleš. Když sám miluje, tak z celého srdce, úplně a navždy. Pokud odhalí zradu, tak kousnou. Neuznávají svobodomyslné soužití. Vidí život celistvě se všemi jeho možnostmi. Rádi poznávají nové i v sexuální oblasti, ale se stabilním partnerem.

Sova

Lidí zrozených ve znamení Sovy charakterizuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle a činy). Vládne jim západní vítr (cítění, vnímání, empatie). Sova vždy bývala symbolem moudrosti. I v moudrosti starých Indiánů to byl posel pochopení životních zákonů, hluboké pravdy a vyslanec Stvořitele. Proto i tyto osoby charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech. Snaží se jimi sami řídit, ale také předávat dál. Chtějí nacházet odpovědi hlavně pro dobro všech. Ne všichni ve znamení Sovy jsou ideální, i když si to o sobě myslí. Proto ostatními bývají považováni za namyšlený a povýšeně. Jen sami se rozhodnou, koho budou brát jako autoritu. V diskusích o detailech jsou ochotni přistoupit na kompromisy. Rádi diskutují. Snaží se jednat férově a čestně. Na svět se snaží dívat optimisticky a s rozletem.

Práce: Problémy chtějí řešit okamžitě a efektivně a v zárodku. Jsou stále aktivní. Mají spoustu zálib a koníčků. K práci přistupují s plným nasazením. Mají fantazii, představivost a svobodomyslnost. Rutinu zvládnou, jen když musí.

Láska: I v partnerství řeší problémy a chyby hned, když se vyskytnou. Pokud by jim chtěl někdo svázat "křídla", buď úlety, nebo se usouží nudou a zahálkou. Nakonec rezignují a chřadnou. Jsou vhodní pro podobné typy, velkodušné lidí.

Hus

Ovlivňuje jich zemský živel (stabilita, racionalita, pořádek, cílevědomost). Vládne jim severní vítr (uzdravení, obnova). My vidíme hus jako těžkopádného ptáka. Možná jí vzlétnutí trvá déle, ale vzlétnout umí. Je neúnavná a schopná podat obdivuhodné výkony. Za svým cílem dokáže doletět, i když je daleko. I lidé tohoto znamení dokážou překvapit ohromnou silou a odhodláním s jakým přistupují k životu. Jejich přednosti nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích. Záležitosti proberou nejprve ze všech úhlů a zváží možné alternativy. Jsou houževnatí, pracovití a cílevědomí. Někdy jsou jejich cíle až přehnaně náročné, no ne nesmyslné. Jejich úspěch se sice dostaví později, ale stojí na pevných základech. Raději udělají méně věcí, ale pořádně. Neměli by zapomínat, že existují i jiné způsoby žití, než jen práce. Nevědí si jen tak užívat a slevit ze své disciplinovanosti. Sice jich okrajově zajímají i věci mystické a nadpřirozené, ale vždy jsou tvrdými realisty. Přesvědčí je jen reálný důkaz. Na stará kolena se může stát, že se obrátí do sebe a chtějí poznat své nitro a mysl. Umí se do něj ponořit díky svému analytickému myšlení. Ženy jsou čím starší, tím zajímavější.

Práce: Díky jejich pracovitosti, šikovnosti a důslednosti s jakou řeší i komplikované pracovní problémy, jsou ideální pracovníci. Pracují, dokdy je třeba, i po pracovní době. Jsou vytrvalí, trpěliví a nenároční. Veselosti je naučte vy.

Láska: Tak je to i v jejich partnerském životě. Navenek mohou působit jako emočně chladní. Nejsou ochotni dávat najevo své city příliš rychle. Mají pocit, že partner má vědět, že pokud jsou s ním, tak ho milují. Za trpělivost s nimi jsou tajně vděční.

Vydra

Tito lidé jsou ovlivněni vodním živlem (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim severní vítr, který s sebou přináší uzdravení a obnovu. V evropské kultuře bylo toto zvíře štvané člověkem. Byl odsouzen k záhubě. Byl symbolem ďábla, v pohádkách představoval zlo a jeho tesáky znamenaly smrt. Indiány byl uctíván pro své nadpřirozené a mystické schopnosti. Najdeme ho v mnoha příbězích. Měl velký význam i při šamanských a kouzelnických rituálech. Představoval temnou stránku života. V přírodě ho téměř nebylo možné spatřit. I když se to nezdá, je to tvor velmi plachý ve styku s člověkem. V rámci své svorky jsou starostliví a nápomocní. I lidé pod totemovým znamením Vlka mají přemnoho emocí a pocitů. Někdy se raději drží v ústraní. Utíkají se do svého světa snů. Pokud je nejhorší, vzbouří se ke své vlastní mohutné obraně. Vlk je nakonec šelma. Se zájmem se věnují i tajemným záležitostem mimo viditelné reality.

Práce: Jsou důvěřiví a dobromyslní. Nezřídka se však stávají obětním beránkem dravějších jedinců, kteří je zneužívají. Staví si bariéry. Někdy to maskují přílišnou upovídanosti o banálních, neřešitelných tématech. Umí se bránit, když už musí a jiná cesta jim nezbývá.

Láska: Na životní cestu potřebují křídla ochránce. Sami jsou ochotni být úžasnými posluchači připravenými pofoukat partnerovu duši. Jsou ochotni pomoci, pokud pochopí nejprve sebe. Vlastní náladovost a přecitlivělost je jim však na překážku. Bohužel za nejbližšího pomocníka a důvěrného přítele si nezřídka vyberou láhev s alkoholem, či jiné omamné látky.

Vlk

Ovlivňuje jich vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost). Vládne jim severní vítr (uzdravení, obnova). Indiáni považovali vydru za hravé a roztomilé zvíře. V mnoha jejich legendách vystupuje jako bytost, která je schopna zahnat obavy a starosti. Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Díky optimismu a životnímu nadšení zrozenci v totemové zvířeti - Vydra - své existenční trampoty zvládají vcelku snadno. Nejčastěji jako výzvu k jejich překonávání. Ve společnosti jsou oblíbení. Snadno se skamarádí. Pomáhají tam, kde cítí, že se děje bezpráví. Jejich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. Jsou nestálí a zásadní věci neumí brát příliš vážně. Chtějí reformovat a předělávat svět do ideálnější podoby. Nechtějte však být jejich nepřítelem. Popálili byste se!

Práce: Bývají to nadaní pracovníci se smyslem pro spravedlnost. Nápadů mají dost, ale jejich realizace může skončit na půli cesty. Konstruktivní kritiku a disciplínu potřebují, ale nesnášejí. Inteligenci mají vyzrálou, ne spontánní.

Láska: Neobejdou se bez volnosti. Neradi se domácky usazují. Potřebují někoho, kdo by s nimi létal. Nejraději by žili jako motýli, z květu na květ. Když se jim něco znelíbí, rádi odletí.

Planety ve znameních zvěrokruhu

SlunceBeranod 20.03.2024
MěsícBlíženciod 11.04.2024
MerkurBeranod 10.03.2024
VenušeBeranod 05.04.2024
MarsRybyod 23.03.2024
JupiterBýkod 16.05.2023
SaturnRybyod 07.03.2023
UranBýkod 06.03.2019
NeptunRybyod 03.02.2012
PlutoVodnářod 21.01.2024