Kartářka Janita

Janita

Osobný kód 162

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kartářka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Ezoterika

Z dějin víme, že naše kultura začala již ve starověkém Řecku. Z řeckých bájí a tehdejšího filozofického náhledu na svět čerpáme dosud. I pojem ezoterika vznikl z řeckého slova esoterikos. Eso ve starořečtině znamená "uvnitř".

{title}

Člověk, který se zamýšlí nad životem, lépe řečeno nynějším bytím zde na Zemi, objevuje v sobě něco tajemné, co neví zcela vyjádřit a dokázat. Jestli potká lidí stejného zaměření, nebo hledajících toho něčeho, na jistý čas jejich to spojí. Ostatní lidé je berou možná jako spiklenců, neboť se vymykají exoterická, čili všeobecnému náhledu na věc.

Ezoterické pojmy

V dnešní době je o ezoterice dost literatury. Člověk si může vybírat. Je na něm, co přijme a co zavrhne. Třeba poslouchat a číst srdcem, rozlišit, co je správné a co scestné. Mezi ezoterické pojmy patří:

  • Astrologie - starobylé umění, které si připisuje schopnosti předpovědět budoucí události, lidský osud a povahu člověka na základě dopadu Slunce, Měsíce a planet.
  • Archetypologie - ezoterická věda, která pomocí vibračního kódu jakékoliv osobnosti odhalí příčinu jejích problémů.
  • Numerologie - zkoumá ezoterický (skrytý) význam čísel a všeho, co se dá na čísla provést, nejčastěji datum narození a jméno.
  • Holistika - vědní disciplína, která doplňuje klasickou medicínu péčí o jednotu lidského těla, ducha a mysli.
  • Karma - příčina a následek - vliv předchozího života na ten současný.

Ezotericky smýšlející lidé jsou často věřící jedinci, kteří hledají tu správnou cestu, po které třeba kráčet životem, aby nepřešlapovali na jednom místě i více životů. Podle ezoterického vnímání světa, člověk prochází postupně vývojem, evolucí. Pokud se nepoučí z chyb, které udělal, zákon karmy mu nastaví lekce, kterými musí projít, aby se očistil.

Foto: isifa/thinkstockphotos