Odhlášení z informačních SMS

Příjem informačních SMS zpráv si můžete deaktivovat
bezplatně

Zavoláním na číslo +421 2 5277 5034

Po zavolání je hovor automaticky ukončen ještě před spojením a telefonát nebude zaúčtován. Do 5 minut vám přijde bezplatná SMS zpráva potvrzující ukončení zasílání informačních SMS zpráv. Volat musíte z telefonního čísla, pro které chcete tyto zprávy zastavit.

Nevíme, kdo je vlastníkem nebo uživatelem telefonního čísla. V případě volání na audiotextové čísla nezpracovávame a neevidujeme žádné osobní údaje, které by mohly být spárované s vaším telefonním číslem. Nevíme ho tedy ani identifikovat na základě jména nebo e-mailu, a proto je třeba pro zastavení info sms udělat bezplatný telefonát.