Odhlásenie z informačných SMS

Príjem informačných SMS správ si môžete deaktivovať 2 spôsobmi

1. Bezplatným zavolaním na číslo 02/5277 5034

Po zavolaní je hovor automaticky ukončený ešte pred spojením. Do 5 minút vám príde bezplatná SMS správa potvrdzujúca ukončenie zasielania informačných SMS správ. Volajte z telefónneho čísla, pre ktoré chcete tieto správy zastaviť.

2. Odoslaním vyplneného formulára

Ak sa odhlasujete cez e-mail alebo tento formulár, je potrebné uviesť telefónne číslo, na ktorom chcete zastaviť príjem informačných SMS, pretože tieto správy vieme vypnúť len na základe telefónneho čísla. Nespracúvame a neevidujeme žiadne osobné údaje, ktoré by mohli byť spárované s vaším telefónnym číslom. Pokiaľ nám nechcete uviesť vaše telefónne číslo a zároveň si nevypnete príjem informačných SMS bezplatne a anonymne spôsobom číslo jedna, nevieme nijakým spôsobom posúdiť vašu žiadosť / reklamáciu.