Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pozrite si, prosím, ako to je s ochranou osobných údajov, zásadami a právami podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Kto sme - komu dávate svoj súhlas?

Sme spoločnosť mgx, s.r.o., IČO 31348921, IČ DPH: SK2020295222, so sídlom Kutlíková 17, 85102 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sro a pod vložkou číslo 4929/B. Pri návšteve nášich stránok, ktoré prevádzkujeme a medzi nimi je aj www.moneo.sk, používaní našich služieb v súvislosti s týmito stránkami, alebo odoberaním informačných e-mailov nám dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujeme a používame ich, tak zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších sprostredkovateľov, alebo príjemcov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa vás to týka a budete sa chcieť s nami kontaktovať v priebehu spracovávania, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 02/63533621 alebo e-mail: office@mgx.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na zásade zákonnosti, teda na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu;
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákonu o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie bezplatných služieb

Na našich stránkach poskytujeme niektoré bezplatné služby (napr. veštenie zadarmo) pri ktorých je nevyhnutná registrácia, aby k informáciám, ktoré sú určené len vám, nemal prístup nikto iný. Pre účely registrácie spracúvame následujúce údaje:

 • E-mail - slúži ako vaše prihlasovacie meno a váš jedinečný unikátny identifikátor. Cez e-mail budeme aj spolu komunikovať. Váš e-mail sa nebude za žiadnych okolností zobrazovať na stránke nikomu inému, len vám a nikto ho nebude vedieť a vidieť
 • Nick - prezývka, ktorú si vy zvolíte a ktorá sa bude zobrazovať v diskusiách, chatoch s veštcami a v komunikácii s ostatnými používateľmi
 • Znamenie podľa zverokruhu - bude sa zobrazovať len vám a slúži na to, aby sme vám prednostne zobrazovali a ponúkali obsah, ktorý je pre vás zaujímavý
 • Telefónne číslo - bezpečnostný prvok k vašej registrácii, nebude sa nikde a nikomu zobrazovať. Slúží na online komunikáciu, aby ste dostávali relevantné informácie k používanej službe a zároveň ako automatický identifikátor pri využívaní služieb po telefóne, ktoré vám ponúkame na našich stránkach, to znamená, že služby budete mať dostupné len z toho čísla (okrem audiotextových alebo prémiových služieb, ktoré sa toho netýkajú)

Tieto údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu.

Poskytovanie platených služieb

Na našich stránkach poskytujeme aj služby, za ktoré nám zaplatíte online prostredníctvom vašej platobnej karty, alebo iným spôsobom.

Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu (uzatvorenie zmluvy na diaľku):

 • E-mail - slúži ako vaše prihlasovacie meno a váš jedinečný unikátny identifikátor. Cez e-mail budeme aj spolu komunikovať. Váš e-mail sa nebude za žiadnych okolností zobrazovať na stránke nikomu inému, len vám a nikto ho nebude vedieť a vidieť
 • Telefónne číslo - bezpečnostný prvok k vašej registrácii, nebude sa nikde a nikomu zobrazovať. Slúží ako automatický identifikátor pri využívaní platených služieb po telefóne, ktoré vám ponúkame na našich stránkach, to znamená, že služby budete mať dostupné automaticky z toho čísla (okrem audiotextových alebo prémiových služieb, ktoré sa toho netýkajú)

Tieto údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku (online).

V prípade, ak si k plateným službám požiadate o vystavenie daňového dokladu, budeme spracovávať aj vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu. Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

Telefonické a sms služby

Poskytujeme prémiové sms a telefonické služby, kde za účelom spracovania vašej smsky, resp. telefonátu spracúvame osobný údaj telefónne číslo. V prípade, ak nám pošlete z vášho čísla akúkoľvek sms, resp. zavoláte, tak k žiadnemu inému údaju okrem tohoto telefónneho čísla nemáme prístup a ani neevidujeme. Znamená to, že nevieme, kto je majiteľom čísla, nevieme, kto používa číslo, nevieme žiadne meno, priezvisko, email, skrátka nevieme o vás nič. Jediný údaj, ktorý spracúvame, je telefónne číslo, ktoré je pre nás úplne anonymné.

Tento údaj uchovávame maximálne po dobu 2 rokov od posledného použitia, ak osobitné právne predpisy nevyžadujú inak.

Marketing - zasielanie noviniek e-mailom a obchodných oznámení

Pokiaľ ste naším zákazníkom (využili ste niekedy nejakú našu službu, telefonicky alebo online), tak vám na e-mail a telefón zasielame obchodné oznámenia o tom, čo sa u nás deje a o službách, o ktoré ste prejavili záujem. Robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že vás tieto veci zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od posledného použitia služby.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom a len ste sa prihlásili na odoberanie noviniek prostredníctvom e-mailu, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili a to po dobu 5 rokov od udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, alebo v prípade sms bezplatne telefonátom podľa návodu.

Propagačné súťaže

Robíme aj propagačné súťaže, kde môžete niečo vyhrať (peniaze, tovar, službu). Ak náhodou vyhráte, tak vám to budeme musieť nejakým spôsobom doručiť (poslať peniaze na účet, tovar, poukaz na adresu a podobne) a vtedy budeme potrebovať presné údaje komu a kam, aby nedošlo k omylu, špekulácii, alebo zámene. V takomto prípade budeme spracovávať vaše osobné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, dátum narodenia a prípadne číslo účtu. Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od posledného použitia, ak osobitné právne predpisy (daňové, účtovnícke, archivačné) nevyžadujú inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok používame cookies a zaznamenávame vašu IP adresu. Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára (aby ste nemuseli pri zlom zadaní neustále vypisovať to isté), po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Vnímame to ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Ak by sme nepoužívali cookies, nevedeli by sme, čo sa vám páči a v dobe internetu by sme nevedeli flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám, skrátka bez používania cookies by vaše surfovanie bolo pre vás omnoho nekomfortnejšie. Na zasielanie notifikácií o aktuálnom obsahu na webovej stránke využívame službu OneSignal od spoločnosti OneSignal, Inc. San Mateo, CA.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Preferencie spracovávania cookies

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame len tak tretím stranám. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (externé firmy), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov, voláme ich aj Sprostredkovatelia a Príjemcovia.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Sprostredkovatelia a príjemcovia

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov a príjemcov, ktorí sa na dané spracovania špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu a zasielanie e-mailov
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics a Google AdWords
 • MegaVox, s.r.o. - audiotextové služby
 • Help, s.r.o. - účtovná firma
 • Websupport, s.r.o. - hosting
 • EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - hosting
 • Weebly - hosting
 • OneSignal od spoločnosti OneSignal, Inc. San Mateo, CA. - na zasielanie notifikácií o aktuálnom obsahu na webovej stránke

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu office@mgx.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z e-mailových noviniek obmedzuje účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení, ale vaše osobné údaje stále zostávajú u nás).

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové, účtovné, alebo iné doklady v lehote stanovenou zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, alebo na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2021

mgx, s.r.o.