Všeobecné podmienky

Služby zabezpečuje a stránky prevádzkuje spoločnosť MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B ("Poskytovateľ").

Služby sú dostupné len od 18 rokov!

Veštkyne, veštice, veštci, astrológovia a pod. prezentovaní na tejto stránke sú samostatní a nezávislí poradcovia - osoby poskytujúce služby - veštenia z karát a iných podkladov, astrológie, numerológie, duševných konzultácií a obdobných služieb a nie sú zamestnancami ani zástupcami Poskytovateľa.

Poskytovateľ poskytuje službu, ktorá predstavuje sprostredkovanie spojenia Užívateľa s Poradcom prostredníctvom systému Poskytovateľa, za odplatu, alebo zadarmo a v súlade s nižšie uvedenými podmienkami podľa typu služby.

Registrácia

Na využívanie niektorých služieb je potrebná registrácia Užívateľa na Stránke Poskytovateľa, a to uvedením Užívateľovej e-mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla (minimálne údaje) a ďalších údajov do príslušného formulára.

Jedno unikátne mobilné telefónne číslo môže byť priradené len k jednému unikátnemu e-mailu. V záujme zachovania bezpečnosti a súkromia je overená e-mailová adresa a aj telefónne číslo. E-mailová adresa je overená zaslaním e-mailu, ktorý obsahuje overovacia linka na ktorú musí užívateľ kliknúť. Mobilné telefónne číslo je overené zaslaním overovacieho 6 miestneho kódu, ktorý musí užívateľ vložiť do príslušného formulára.

Registrácia je platná po overení e-mailu a mobilného čísla.

Informácie poskytnuté pri registrácii slúžia výlučne pre potreby poskytovania služieb na stránke Poskytovateľa a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Registráciou podľa týchto Podmienok dáva Užívateľ Poskytovateľovi v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu a e-mailovej adresy na obchodné a marketingové účely Poskytovateľa najmä na účely zasielania obchodných oznamov; a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých Poskytovateľovi v súlade s článkom IV bod 1 týchto Podmienok, a to za účelom plnenia týchto Podmienok až do zrušenia registrácie Užívateľa v systéme Poskytovateľa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu Poskytovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné od okamihu jeho doručenia.

Ukončenie registrácie

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom e-mailovej správy požiadať Poskytovateľa o zrušenie a ukončenie registrácie v systéme Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť a ukončiť registráciu Užívateľa v systéme Poskytovateľa v nasledujúcich prípadoch: Užívateľ sa pri poskytovaní Služieb správa k Poradcom hrubo a v rozpore s dobrými mravmi; alebo Užívateľ nevyužíva Služby po dobu dlhšiu ako 1 rok.

Cenník

Podrobné podmienky volania na atx čísla zo Slovenska sa riadia Všeobecnými podmienkami služby Audiotex.

Ceny volaní cez audiotext - služba so zvýšenou tarifou

Telefónne čísloŠtátCena za volanieCena za službuMax. dĺžka volania
0900 412 XXXSR1,00 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0900 512 XXXSR1,20 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0900 612 XXXSR1,60 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0900 712 XXXSR2,00 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0986 712 XXXSR2,00 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
906 466 006ČR46 Kč/min.Už zahrnutá v cene za volanie26 minút

Ak sa vám nedá dovolať na audiotext zo Slovenska (pravdepodobne ho máte zablokovaný vaším operátorom), a chcete volať lacnejšie, alebo chcete volať zo zahraničia, tak volajte na naše pevné linky, mobil, alebo skype a zaplaťte za veštenie kartou.

Ceny volania Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie)

KontaktCena za volanieCena za službuMax. dĺžka volania
0906 099 906 (+421906099906)Mobil v SR1,50 €/min.60 minút
02 5277 5000 (+421252775000)Pevná linka v SR1,50 €/min.60 minút
Skype: live:skype_13639 (Veštiareň Moneo.sk)Zadarmo1,50 €/min.60 minút
Skype:  live:skypecz_3 (Věštírna Moneo.cz)Zadarmo1,50 €/min.60 minút

Ak zaplatíte za veštenie kartou a voláte na vyššie uvedené čísla, tak sa dovoláte zo Slovenska aj zo zahraničia.

Viac o službe Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie)
Všeobecné podmienky služby Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie)

Pozrite si aj Často kladené otázky, ohľadom cien a možnosti dovolania sa

Ďalšie služby

Služba SMS horoskopy sa riadi Všeobecnými podmienkami služby SMS horoskopy
Služba Veštenie zadarmo sa riadi Všeobecnými podmienkami služby Veštenie zadarmo

Autorské práva

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ďalej len ,,Spoločnosť“). Akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je zakázané. Autor, ako aj osoba vykonávajúca majetkové práva k dielu, požíva ochranu svojho autorského práva v zmysle ustanovení § 56 a súv. zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon. V zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný čin je nakladanie s autorským dielom bez súhlasu autora, ako aj bez súhlasu osoby vykonávajúcej majetkové práva k dielu, trestným činom. Za tento trestný čin možno v závislosti od spôsobenej škody uložiť trest odňatia slobody až na osem rokov, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce či peňažný trest vo výške od 160 € do
331 930 €.

Moneo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti MegaVox, s.r.o.

6.6.2017, Megavox, s.r.o.