Zverokruh podľa dávnych Indiánov

Všetky civilizácie a etniká si dali tú námahu na spoznávanie ľudského správania. Bez poznania niet pokroku v hmotnom, ani v duševnom, neviditeľnom svete. Sily, ktoré nevidíme, ale fungujú, ovplyvňujú naše konanie. Indiáni riadili svoje rozhodnutia jednak radou starších a zároveň vlastnou intuíciou, vnímavosťou k javom prírody zdedenou múdrosťou predkov. Povahu, schopnosti, či konania zvierat priradili aj k jednotlivým vlastnostiam ľudí, ktorí sa narodili v tom ktorom období pod silami tej konkrétnej časti roku. Je zaujímavé, že aj okrajové dni sú presne totožné s "európskym", čiže slnečným horoskopom ako ho teraz poznáme my.

Sokol

Ľudí narodených v čase medzi 21.3. - 19.4. nazýval Indiánsky horoskop Sokoly. I múdri Indiáni vycítili, že z týchto ľudí vanie ohnivá sila prebúdzajúcej sa prírody. Prvok ohňa im dáva aktivitu, tvorenie, silu, vôľu a činy. Prvok živlu vzduchu charakterizoval východný vietor, ktorý im prepožičiaval cieľavedomosť, schopnosť učiť sa a intuíciu. Totemové zviera Kruhu zeme - sokol- je dravec. Je to bystrý pozorovateľ, ktorý je ochotný kedykoľvek vyštartovať za svojou korisťou. V tomto znamení je negatívna povaha veľmi ostrá, hrubá, bezohľadná a netolerantná.

Práca: Bývajú dobrými zamestnancami. Sú aktívni a dôslední v práci, kým si ich neznepriatelíte. To naozaj nie je problém, lebo sú netolerantní, egoistickí a nediplomatickí. Neznášajú pretvárku. Útočia i za maličkosti.

Láska: Na jednej strane by doleteli aj pre modré z neba, na druhej vidia všade samých nepriateľov a sokov v láske. S nikým sa príliš nemaznajú. Veria svojim schopnostiam a vytýčeným cieľom. Vybojujú, ale potom si to nevážia.

Bobor

Ľudí, narodených medzi 20.aprílom až 20. májom v názvosloví Indiánsky horoskop nazýval Bobrami. Ovplyvňuje ich živel zeme, čiže stabilita, racionálny prístup, poriadok a cieľavedomosť. Vládne im východný vietor (cieľavedomosť, intuícia, učenie). Bobry milujú istotu a bezpečie. Snažia sa stáť pevne nohami na zemi a sú typickí realisti. Sú to múdri ľudia, majstri praktického života, do ktorého majú prístup len pozvaní. Majú konkrétne plány. Sú stále v pohybe a idú krok po kroku. Nekonečná aktivita a drobná mravenčia práca sa im obyčajne vypláca. S prostriedkami vedia nakladať rozumne. Nikomu nič nedajú zadarmo.

Práca: Možno majú trochu strach opustiť osvedčené postoje a často sa nechytia novej, lepšej príležitosti. Mnohí sú potom príliš závislí na zabehnutých koľajach vlastného "teplúčka". Jedni sú prílišní pracanti, negatívne ožiarený typ naopak domáci pecivál.

Láska: Podobne pristupujú i k novým známostiam. Chcú si zabezpečiť hlavne pohodlie domova. Pomaly nadväzujú nové známosti, aby radšej nič neskazili, alebo neprehnali. Chcú mať vo všetkom kvalitné základy. Na svet a partnerstvo sa dívajú cez konzervatívne a materialistické okuliare. Žiarlivo si potom svoj "majetok" strážia.

Jeleň

Ľudí narodených medzi 21. májom až 20. júnom nazývajú v Indiánskom horoskope Jeleňmi. Ovplyvňuje ich vzdušný živel, čiže myslenie, rozum, pohyblivosť a bystrosť. Vládne im východný vietor (cieľavedomosť, intuícia, učenie). Sú dobrí pozorovatelia. Nebezpečie a nepriateľov vedia vycítiť už z diaľky. S predstihom dokážu obratne reagovať. Elegantne sa vyhnú otvoreným konfliktom a bojom. Vedia sa aktívne zapojiť do spoločenského života. Sú dobrí vyjednávači a vyslanci. Sú spoločenskí, ale neobídu sa bez podpory a ochrany svojich známych. Jeleň je dosť povrchný. Vyskúša to najlepšie a ide inde. Rád sa počúva. Vymýšľa si neskonale veľa výhovoriek a historiek. Je stále pripravený k obrane, alebo útoku. Svoje chyby si nepripúšťa a neverí, že robí iným problémy. Má sa rád a vie sa ohodnotiť.

Práca: Má zmysel pre detaily. Ak to uzná za vhodné, vie stráviť veľa času na zrealizovaní svojich predstáv. Jeho zmeny sú tvorivé a vedú k lepšiemu. Samotnému sa mu však nechce do detailnej práce. Obyčajne tým poverí niekoho iného.

Ďateľ

Ovplyvňuje ich vodný živel (cit, emócie, empatia, duševno). Vládne im južný vietor (cítenie, vnímanie, empatia). Indiáni si cenili ľudí narodených v totemovom znamení Ďatľa ako liečiteľov. Ďateľ zbavuje chorý strom strom zvnútra. Škodci sú zavŕtaní hlboko v kmeni. Tak i títo jedinci vedia pomôcť blížnemu taktiež z vnútra. Vedia vyliečiť hlavne chorú dušu. Vďaka ich citlivosti a vcíteniu sa a vypočutiu si problémov iných. Sami sú však veľmi uzavretí. Radšej volia niekedy tvrdšie slová, aby ich iní nevypočúvali. Indiáni stromy chápali ako dôležitý prejav života, ako súčasť Veľkej matky zeme. V každom strome cítili dušu. Ďatle veľmi dbajú na dobré medziľudské vzťahy. Konflikty nesú ťažko a snažia sa ich odstrániť. Boja sa hrubých útokov na svoju osobu. Ich citlivosť neznamená slabosť. Sú to silné osobnosti a nedajú sa pokoriť. Priateľov si vedia oceniť.

Práca: Majú fantáziu, nápady a intuíciu. Zmierňujú nervozitu v kolektíve. Nie sú priebojní a boja sa šéfovských funkcií. Nedôverujú si. Pri neúspechoch sa utešujú aktivitou a pohodou v rodinnom živote.

Láska: Ich starostlivosť môže byť aj prehnaná. Najmä rodičia obyčajne oddaľujú vyletenie detí z rodičovského hniezda. Boja sa ich osamostatnenia. Aj deti sa boja, ale keď odletia vzápätí majú vlastné detičky.

Losos

Ľudí v toteme Lososa ovplyvňuje ohnivý živel (aktivita, tvorenie, vôľa, činy). Vládne im južný vietor (cítenie, vnímanie, empatia). Je to symbol obrovskej sily a energie. Ak nenájdu uplatnenie a pocit pochopenia ostatnými, s takou istou silou si vedia zničiť aj svoje zdravie. Vedia zdolávať veľké množstvo prekážok, ale potrebujú k tomu “potlesk” a rešpekt ostatných. Sú to rodení vodcovia a silné osobnosti. Vedia, že majú na to. U Indiánov to bývali predovšetkým zodpovední vodcovia bojových alebo loveckých výprav.  Dokážu i ostatných strhnúť k nadšeniu a zapáleniu sa pre aj náročnú vec. Vedia zdolávať prekážky. Žiaľ, niekedy sa nechajú omámiť falošnou ilúziou svojej dokonalosti. Vtedy ohovoria každého každému. Niekedy sa nechajú strhnúť danou situáciou až k prehnanému, adrenalínovému riskovaniu. Pokiaľ zbadajú, že niekto s nimi hrá nefér, odchádzajú a už sa nevrátia.Cítia sa hlboko urazení a sklamaní. Zabúdajú sa zdravotne šetriť.

Práca: Vedia šéfovať aj po tom prahnú. Chcú niesť zodpovednosť. Ak zbadajú, že ich kolektív využíva, zbalia sa a odtiahnu inde. Ich veľkorysosť a kúzlo osobnosti budí u iných dôveru. Vedia reprezentovať a vybojovávať aj akcie takmer nemožné.

Láska: Sú zvyknutí žiť naplno a byť stále aktívni. Prejavuje sa to i v partnerskom spolužití. Radi dokazujú všetky svoje i milovnícke schopnosti. Bez problémov si zaflirtujú. Oficiálneho partnera milujú, ale život s ním má on preťažký.

Medveď

Osoby narodené v totemovom zvierati Medveď ovplyvňuje zemský živel (stabilita, racionálny prístup, poriadok, cieľavedomosť). Vládne im južný vietor (cítenie, vnímanie, empatia). Predstava o medveďovi je, že je neobratný, ťažký a lenivý. Indiáni ale poznali život medveďa zblízka. Pre nich bol naopak symbolom hbitosti, obratnosti, rýchlosti, sily a rozvahy. Aj ľudia v tomto totemovom symbole Medveďa boli pre nich takí. Sú to skôr samotári. Nemusia žiť v skupine. Vedia sa sami o seba postarať. Vedia o svojich prednostiach a kvalitách. Majú pocit že len oni sami vedia zvládnuť všetko dokonale. Preto potom musia pracovať a plánovať o to viac, že sa nechcú spoľahnúť na ostatných. Nemajú radi nečakané prekvapenia a náhody.

Práca: Radšej pracujú v tyle, ako na čele. Svoje schopnosti nevedia dobre “predať”. Často kritizujú. Sú detailisti a puntičkári, takže nemusia byť obľúbení. Všetko rozplánujú a navrhnú postup. Aj druhých nútia k dôkladnosti, čo nemusí byť populárne, hlavne keď sú šéfovia.

Láska: Do partnerských vzťahov vstupujú s rozvahou, nehrnú sa bezhlavo. Niekedy si domov zariaďujú vopred. Sú oddaní, verní a zodpovední. Vedia pričasto kritizovať, takže bývajú aj nepríjemní. Hlavne tí septembroví potrebujú veľa súkromia.

Havran

Ovplyvňuje ich vzdušný živel (myslenie, rozum, pohyblivosť, bystrosť). Vládne im západný vietor, ktorý im so sebou prináša poznanie a súdnosť. V európskej kultúre je havran skôr zlý, symbol tajomna a smrti. Žiadne stvorenie, ktoré malo dušu, nebolo pre Indiánov predstaviteľom záporných vlastností. Im symbolizoval rovnováhu a harmóniu v prírode. Hoci aj v indiánskej mytológii bol spojený so smrťou, ale pomáhal mŕtvym dušiam. Oni smrť nechápali negatívne. Brali ju ako súčasť života. Zabitie havrana však predstavovalo veľké nešťastie. Ľudia narodení v totemovom zvierati - Havranovi - nemajú radi samotu. Sú spoločenskí. V skupine sa cítia bezpečne a sebaisto. Sú to otvorené, priateľské a ústretové povahy. Vedia ľahko nadväzovať kontakty a majú diplomatický talent. Radi premýšľajú a nedávajú okamžité odpovede.

Práca: Majú estetické cítenie a uhládzajú spory na pracovisku. Kolektív je pre nich dôležitý. Nechajú sa zapliesť do intríg, “neprekuknú” ich. Majú radi slobodné jednanie alebo umelecké povolanie.

Láska: Vedia sa hravo zoznámiť. Ich známosti sú často len povrchné. Nechajú sa očariť hlavne výzorom. Nevedia preniknúť hlbšie. Sú spravodliví, dôverčiví, elegantní, no len kamarátski. V oficiálnom vzťahu sú hraví a variabilní.

Had

Totemové zviera Had ovplyvňuje vodný živel (cit, emócie, empatia, duševno). Vládne im západný vietor (cítenie, vnímanie, empatia). V európskom myslení je had nebezpečný. Je symbolom zla a diabla. Mnohí sa ho štítia. V indiánskom mystickom myslení bol stelesnenou múdrosťou, síl síce nadprirodzených, ale s ľuďmi spriatelených. Toto totemové zviera sa vzťahuje na ľudí múdrych a hĺbavých. Sú dobrí pozorovatelia a vytrvalí rozuzľovači záhad. Tí, ktorí sa im snažia niečo zatajiť, pôsobia na nich ako výzva na vyjasnenie. Sú obdarení neobyčajnou intuíciou, šiestym zmyslom. Z čriepkov poskladajú celý obraz. Nevedia robiť kompromisy. Jednajte s nimi seriózne. Určite sa vám to vyplatí. Nezabúdajte, že had, keď je v nebezpečenstve, dokáže uhryznúť. Sú veľmi vytrvalí a za svojimi cieľmi vedia ísť. Sú ochotní pomôcť tam, kde je treba.

Práca: Do problémov vedia vniesť svetlo a rozlúštiť komplikácie a záhady. Vyslovujú jednoznačný záver. Sú ochotní pomôcť. Stavajú sa na stranu slabších. Preceňujú svoje sily a vyčerpávajú sa. Malichernosti, “žabomyšie vojny” a rutina im nepasujú.

Láska: V partnerskom spolužití Had neznáša neveru, neúprimnosť a falošnosť. Keď sám miluje, tak z celého srdca, úplne a navždy. Ak odhalia zradu, tak uhryznú. Neuznávajú slobodomyseľné spolužitie. Vidia život celistvo so všetkými jeho možnosťami. Radi spoznávajú nové aj v sexuálnej oblasti, ale so stabilným partnerom.

Sova

Ľudí zrodených v znamení Sovy charakterizuje ohnivý živel (sila, aktivita, tvorenie, vôľa a činy). Vládne im západný vietor (cítenie, vnímanie, empatia). Sova vždy bývala symbolom múdrosti. I v múdrosti starých Indiánov to bol posol pochopenia životných zákonov, hlbokej pravdy a vyslanec Stvoriteľa. Preto aj tieto osoby charakterizuje neutíchajúca túžba po vyšších ideáloch. Snažia sa nimi sami riadiť, ale ich aj odovzdávať ďalej. Chcú nachádzať odpovede hlavne pre dobro všetkých. Nie všetci v znamení Sovy sú ideálni, aj keď si to o sebe myslia. Preto ostatnými bývajú považovaní za namyslených a povýšeneckých. Len sami sa rozhodnú koho budú brať ako autoritu. V diskusiách o detailoch sú ochotní pristúpiť na kompromisy. Radi diskutujú. Snažia sa jednať férovo a čestne. Na svet sa snažia dívať optimisticky a s rozletom.

Práca: Problémy chcú riešiť okamžite a efektívne a v zárodku. Sú stále aktívni. Majú veľa záľub a koníčkov. K práci pristupujú s plným nasadením. Majú fantáziu, predstavivosť a slobodomyseľnosť. Rutinu zvládnu len keď musia.

Láska: Aj v partnerstve riešia problémy a chyby hneď, keď sa vyskytnú. Pokiaľ by im chcel niekto zviazať “krídla”, buď uletia, alebo sa utrápia nudou a záhaľkou. Nakoniec rezignujú a chradnú. Sú vhodní pre podobné typy, veľkodušných ľudí.

Hus

Ovplyvňuje ich zemský živel (stabilita, racionalita, priadok, cieľavedomosť). Vládne im severný vietor( uzdravenie, obnova). My vidíme hus ako ťažkopádneho vtáka. Možno jej vzlietnutie trvá dlhšie, ale vzlietnuť vie. Je neúnavná a schopná podať obdivuhodné výkony. Za svojim cieľom dokáže doletieť aj keď je ďaleko. Aj ľudia tohto znamenia dokážu prekvapiť ohromnou silou a odhodlaním s akým pristupujú k životu. Ich prednosti nespočívajú v okamžitých rozhodnutiach a spontánnych reakciách. Záležitosti preberú najprv zo všetkých uhlov a zvážia možné alternatívy. Sú húževnatí, pracovití a cieľavedomí. Niekedy sú ich ciele až prehnane náročné, no nie nezmyselné. Ich úspech sa síce dostaví neskoršie, ale stojí na pevných základoch. Radšej urobia menej vecí, ale poriadne. Nemali by zabúdať, že existujú aj iné spôsoby žitia, ako len práca. Nevedia si len tak užívať a zľaviť zo svojej disciplinovanosti. Síce ich okrajovo zaujímajú aj veci mystické a nadprirodzené, ale vždy sú tvrdými realistami. Presvedčí ich len reálny dôkaz. Na staré kolená sa môže stať, že sa obrátia do seba a chcú poznať svoje vnútro a myseľ.  Vedia sa doň ponoriť vďaka svojmu analytickému mysleniu. Ženy sú čím staršie, tým zaujímavejšie.

Práca: Vďaka ich pracovitosti, šikovnosti a dôslednosti s akou riešia aj komplikované pracovné problémy, sú ideálni pracovníci. Pracujú dokedy je treba, aj po pracovnej dobe. Sú vytrvalí, trpezliví a nenároční. Veselosti ich naučte vy.

Láska: Tak je to i v ich partnerskom živote. Navonok môžu pôsobiť ako emočne chladní. Nie sú ochotní dávať najavo svoje city príliš rýchlo. Majú pocit, že partner má vedieť, že ak sú s ním, tak ho milujú. Za trpezlivosť s nimi sú tajne vďační.

Vydra

Ovplyvňuje ich vzdušný živel (myslenie, rozum, pohyblivosť, bystrosť). Vládne im severný vietor (uzdravenie, obnova). Indiáni považovali vydru za hravé a roztomilé zviera. V mnohých ich legendách vystupuje ako bytosť, ktorá je schopná zahnať obavy a starosti. Prinášala nádej a silu pokračovať v začatej ceste. Vďaka optimizmu a životnému nadšeniu zrodenci v totemovom zvierati - Vydre - svoje existenčné trampoty zvládajú vcelku ľahko. Najčastejšie ako výzvu na ich prekonávanie. V spoločnosti sú obľúbení. Ľahko sa skamarátia. Pomáhajú tam, kde cítia, že sa deje bezprávie. Ich predstavy a plány sú väčšinou reálne len v ich fantázii. Sú nestáli a zásadné veci nevedia brať príliš vážne. Chcú reformovať a prerábať svet do ideálnejšej podoby. Nechcite však byť ich nepriateľom. Popálili by ste sa!

Práca: Bývajú to nadaní pracovníci so zmyslom pre spravodlivosť. Nápadov majú dosť, ale ich realizácia môže skončiť na polceste. Konštruktívnu kritiku a disciplínu potrebujú, ale neznášajú. Inteligenciu majú vyzretú, nie spontánnu.

Láska: Neobídu sa bez voľnosti. Neradi sa domácky usadzujú. Potrebujú niekoho, kto by s nimi lietal. Najradšej by žili ako motýle, z kvetu na kvet. Keď sa im niečo znepáči, radi odletia.

Vlk

Títo ľudia sú ovplyvnení vodným živlom (cit, emócie, empatie, duševno). Vládne im severný vietor, ktorý so sebou prináša uzdravenie a obnovu. V európskej kultúre bolo toto zviera štvané človekom. Bol odsúdený k záhube. Bol symbolom diabla, v rozprávkach predstavoval zlo a jeho tesáky znamenali smrť. Indiánmi bol uctievaný pre svoje nadprirodzené a mystické schopnosti. Nájdeme ho v v mnohých príbehoch. Mal veľký význam aj pri šamanských a kúzelníckych rituáloch. Predstavoval temnú stránku života. V prírode ho takmer nebolo možné uvidieť. Aj keď sa to nezdá, je to tvor veľmi plachý v styku s človekom. V rámci svojej svorky sú starostliví a nápomocní. Aj ľudia pod totemovým znamením Vlka majú primnoho emócií a pocitov. Niekedy sa radšej držia v ústraní. Utiekajú sa do svojho sveta snov. Ak je najhoršie, vzbúria sa k svojej vlastnej mohutnej obrane. Vlk je napokon šelma. So zájmom sa venujú aj tajomným záležitostiam mimo viditeľnej reality.

Práca: Sú dôverčiví a dobromyseľní. Nezriedka sa však stávajú obetným baránkom dravejších jedincov, ktorí ich zneužívajú. Stavajú si bariéry. Niekedy to maskujú prílišnou zhovorčivosťou o banálnych, neriešiteľných témach. Vedia sa obrániť, keď už musia a iná cesta im neostáva.

Láska: Na životnú cestu potrebujú krídla ochrancu. Sami sú ochotní byť úžasnými poslucháčmi pripravenými pofúkať partnerovu dušu. Sú ochotní pomôcť, ak pochopia najprv seba. Vlastná náladovosť a precitlivelosť je im však na prekážku. Žiaľ za najbližšieho pomocníka a dôverného priateľa si nezriedka vyberú fľašu s alkoholom, či iné omamné látky.

Planéty v znameniach zverokruhu

SlnkoBlíženciod 20.05.2024
MesiacŠkorpiónod 17.06.2024
MerkúrRakod 17.06.2024
VenušaRakod 17.06.2024
MarsBýkod 09.06.2024
JupiterBlíženciod 25.05.2024
SaturnRybyod 07.03.2023
UránBýkod 06.03.2019
NeptúnRybyod 03.02.2012
PlutoVodnárod 21.01.2024