Odporúčame

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - môžete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Biorytmus a jeho výpočet

Zistite si svoj biorytmus. Ponúkame vám jednoduchý výpočet biorytmu pre každého. Stačí zadať dátum narodenia, cieľový deň výpočtu a váš osobný biorytmus je hotový.

Graf biorytmu

Čo je biorytmus

Biorytmus je výraz, ktorým sa označuje pravidelný cyklus fyziologických a psychických zmien v tele človeka. Predstavuje takzvané vnútorné hodiny nášho tela, ktoré ovplyvňujú naše fyzické a emočné stavy.

Biorytmus nám napovie, ako môžeme ľahšie prekonávať a plánovať napr. skúškové obdobie, dovolenku, väčšie fyzické a psychické výkony a podobne.

Nesmieme však zabúdať na to, že biorytmus nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje náš život. Sú to napríklad ešte spln a nov Mesiaca, zatmenie Slnka, postavenie planét k nášmu Slnku v momente narodenia (ascendent), vplyv roku narodenia podľa čínskej astrológie, denne sa opakujúci cyklus tzv. tatvy a mnohé iné energie.

Biorytmus človeka začína dňom jeho narodenia. Pravidelne nás ovplyvňuje a napomáha nám lepšie si zorganizovať celý život. V deň narodenia vychádzajú všetky biorytmické cykly z jedného spoločného bodu. Najbližšie sa tri primárne biorytmy stretnú v rovnakom bode približne až po 58 rokoch a 67 dňoch života.

Graf biorytmu

Biorytmus sa vypočítava pomocou vzorca, ktorý berie do úvahy dátum narodenia. Výsledkom je graf, ktorý zobrazuje pravidelnosť a zmeny v jednotlivých biorytmických cykloch. Graf ukazuje obdobia vrcholov a úpadkov v jednotlivých aspektoch života.

Ideálne obdobie je vtedy, keď sa nachádzate počas cieľového dňa v 3 primárnych cykloch v pozitívnej fáze. A naopak, veľký pozor si treba dávať na veľmi kritické obdobie, ktoré nastane, keď sa naraz stretne viacero kritických bodov.

Horizontálna červená os prechádzajúca cez nulový bod na grafe biorytmu tvorí rozhranie medzi pozitívnou a negatívnou fázou biorytmu. Je to súčasne aj línia, na ktorej sa v bode prechodu z jednej fázy do druhej nachádzajú kritické dni biorytmických cyklov.

Biorytmus na dnes

Primárne biocykly

Existujú tri hlavné biorytmy, ktoré sa zvyčajne sledujú: fyzický, citový a intelektuálny biorytmus. Každý z týchto biorytmov má vlastný cyklus a vplyv na rôzne aspekty nášho každodenného života.

  • Fyzický biorytmus - týka sa našej fyzickej kondície a energie. Jeho cyklus trvá 23 dní a ovplyvňuje našu fyzickú silu, vytrvalosť a celkovú výkonnosť. Vrchol fyzického biorytmu je obdobie, keď sme najviac fyzicky aktívni a energickí, zatiaľ čo jeho útlm je obdobie, keď sme najviac unavení a menej schopní fyzickej aktivity.

  • Citový biorytmus - týka sa našej emocionálnej pohody a stability. Jeho cyklus trvá 28 dní a ovplyvňuje našu náladu, emocionálnu reakciu a sociálne interakcie. Vrchol citového biorytmu je obdobie, keď sme najviac emocionálne stabilní a spokojní, zatiaľ čo jeho útlm je obdobie, keď sme najviac náchylní k emocionálnym výkyvom a nestabilitám.

  • Intelektuálny biorytmus - týka sa našej mentálnej výkonnosti a schopnosti sústrediť sa. Jeho cyklus trvá 33 dní a ovplyvňuje našu kognitívnu funkciu, pamäť a rozhodovacie procesy. Vrchol intelektuálneho biorytmu je obdobie, keď sme najviac mentálne ostrí a schopní riešiť komplexné úlohy, zatiaľ čo jeho útlm je obdobie, keď sme najmenej mentálne sústredení a menej schopní analyzovať a riešiť problémy.

Kritické dni

Kritické dni sú dni, kedy sa v našom biorytme nachádzame v tzv. “kritickom období”. V tieto dni sme viac náchylní na choroby, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazov a riziko dopravných nehôd spôsobených zníženou sústredenosťou a spomalenými reakciami.

V grafe biorytmu sa nachádzajú v bode prechodu z pozitívnej do negatívnej fázy.

  • Fyzické kritické dni - počas týchto dní je náš organizmus zraniteľnejší. Môžeme sa cítiť unavení, podráždení a náchylní na choroby. Napríklad, ak sa nachádzame vo fyziologicky kritickom období, môžeme byť náchylní na prechladnutie alebo iné choroby.

  • Citové kritické dni - tieto dni sú spojené s výkyvmi nálad a emocionálnymi prejavmi. Môžeme sa cítiť smutní, podráždení alebo úzkostní. Citové kritické dni môžu mať vplyv na naše vzťahy a celkovú pohodu.

  • Intelektuálne kritické dni - počas týchto dní môže utrpieť naša schopnosť koncentrácie a rozhodovania. Môžeme mať problémy s produktivitou a riešením úloh. Tieto dni sa často prejavujú ako obdobie, kedy je ťažšie sa sústrediť a efektívne pracovať.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto dni sú súčasťou nášho životného rytmu a je možné prijať opatrenia na zmiernenie ich vplyvu. S dôkladným odpočinkom, zdravou stravou, cvičením a podporou od svojich blízkych môžeme dosiahnuť lepšiu pohodu aj počas kritických dní.

Vplyv biorytmu na život

Sledovanie biorytmu môže mať mnoho výhod pre naše zdravie a pohodu. Pomáha nám tiež lepšie porozumieť sebe a svojmu telu.

Keď sme si vedomí týchto cyklov a ich vplyvu na nás, môžeme lepšie plánovať svoje aktivity a prispôsobiť ich podľa toho. Napríklad ak vieme, že sme v období zvýšenej fyzickej energie, môžeme sa venovať náročnejším fyzickým aktivitám. Ak vieme, že sme v období emocionálnej nestability, môžeme sa snažiť byť trpezlivejší a vyrovnať sa s emóciami.

Umožňuje nám to byť viac informovaní o svojom zdraví a celkovej pohode. Keď vieme, kedy sme najzraniteľnejší, môžeme prijať opatrenia na starostlivosť o seba a minimalizovať riziko vyhorenia a zdravotných problémov. To môže zahŕňať pravidelný spánok, zdravú stravu, cvičenie a manažment stresu.

Každý človek je jedinečný a môže mať individuálne rozdielne biorytmy. Preto je dôležité vnímať tieto informácie ako vodítko a sledovať, ako sa cítime a fungujeme v rôznych časových obdobiach. Biorytmy môžu poskytnúť zaujímavý pohľad na našu fyziológiu a psychiku, ale nepredpovedajú úplne presne, ako sa budeme cítiť a fungovať v konkrétnych dňoch a časoch.