Partnerstvá podľa astrologických znamení

Hodíme sa k sebe? Vydržíme spolu? Je náš vzťah osudový? Je to ten pravý človek pre mňa? Keď vzniká nový vzťah, chce každý počuť len áno. Vzájomne očarení sa predvádzajú len v tom najlepšom svetle. Vidia toho druhého, takého, ako ho chcú vidieť.

Partnerstvá podľa astrologických znamení

Často úmyselne, alebo podvedome, sú herci so samými kladnými a úžasnými črtami povahy. Zhruba po roku už vzájomná eufória zaniká. Až potom sa ukáže pravý charakter. Žiaľ, často je už neskoro, ak medzičasom príde na svet dieťa. Dajte si poradiť. Hoci aj od rodičov, alebo starších, skúsenejších, dobroprajných ľudí. Už od pradávna sa vyskytovali ľudia, ktorí vedeli pri vzťahoch poradiť viac. Prevažne kňažky a ľudia žijúci vo väčšej spojitosti s čistou prírodou a jej energiami a ľudia, ktorí sa sústreďovali na čítanie a vnímanie energií medzi nebom a zemou. Existujú rôzne rady, veštenia z rôznych materiálov, prevažne kariet, ale i mušlí, kameňov, ohňa, numerológia, no a samozrejme astrológia.

Vplyvy kozmu zasahujú hlboko do života ľudí, bez ohľadu, či to človek akceptuje alebo nie. Celý kozmos, príroda a počasie má svoje zákonitosti a reaguje podľa nich, či sa nám to už páči alebo nie. Deň narodenia priamo formuje možný vývoj charakteru človeka. Pracuje v súčinnosti s dlhodobými vplyvmi dedičnosti. Formuje povahu, osobnosť, základné psycho-fyzické vlastnosti človeka a možné hlavné míľniky priebehu jeho života. Každá planéta, každé znamenie a každý horizontálny úsek ekliptiky nesie špecifické významy, informácie, ktoré sa vzájomne prelínajú v rôznych kombináciách.

Každé znamenie Zodiaku (Zverokruhu) má jednu z troch vlastností, ktoré určujú typ znamenia:

  • Kardinálne (pevné) - vodcovstvo, kontrola, integrita (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár)
  • Fixné (základné) - stálosť, nemeniteľnosť, dogmy (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec)
  • Variabilné (pohyblivé) - rýchla orientácia, premenlivosť, nestabilita (Blíženci, Panna, Strelec, Ryby)

Sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik

Základný fakt, ktorý ovplyvňuje mentalitu človeka a premietanie jeho konania v bežnom svete sa delí na 4 varianty.

Psychológia ich nazvala: sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik. Astrológia ich pomenovala živlami: oheň, zem, vzduch a voda.

  • Oheň - sangvinik - aktivita, radosť, rýchle vzplanutie, impulzy
  • Zem - flegmatik - praktickosť, realizmus, stabilita, pasivita
  • Vzduch - cholerik - rýchlosť, nestálosť, premenlivosť, zmeny
  • Voda - melancholik - prispôsobivosť, submisivita, senzibilita, spomalenie

Živly sú pralátky, prapôvodné kvality, z ktorých bol stvorený svet a život. Povahové vlastnosti človeka sú ovplyvnené do značnej miery určujúcim, základným živlom v znamení, v ktorom sa narodil. Každý živel dáva človeku isté kladné i záporné vlastnosti. Vzájomnou kombináciou polarity, troch vlastností a štyroch živlov, dostávame 12 typov znamení zverokruhu.

Základné energie sú oheň - mužský, tvorivý, jangový princíp a voda - ženský jinový princíp. Vo východnej filozofii sa im hovorilo rodičia. Mali dcéru - zem a syna - vzduch. Preto sú zemské znamenia skôr pri zemi, čiže realite, trpezlivosti a pracovitosti a vzdušné znamenia skôr vo sfére nápadov a energií neviditeľných.

Oheň

Baran, Lev, Strelec

Vlastnosti: Aktívnosť, činorodosť, odvaha, kreativita, sila, zanietenosť, impulzívnosť, podráždenosť, výbušnosť, pomstychtivosť, zlosť, žiarlivosť

Oheň je živel, ktorý všetko premení na svoju vlastnú energiu, seba.
Znamenia sú pod vplyvom planét Mars, Slnko a Jupiter.

Voda

Rak, Škorpión, Ryby

Vlastnosti: Oddanosť, predvídavosť, odpúšťanie, skromnosť, súcit, meditatívnosť, nedotknutosť, skľúčenosť, pesimizmus, zraniteľnosť

Voda prejde cez všetky prekážky, presakuje do všetkých sfér života, kam nikto a nič iné neprenikne. Znameniam vody je vlastný súcit a starostlivosť.
Znamenia sú pod vplyvom planét Luna, Pluto a Neptún.

Vzduch

Blíženci, Váhy, Vodnár

Vlastnosti: Dôverčivosť, usilovnosť, dobrosrdečnosť, optimizmus, nestálosť, prefíkanosť, slabá vôľa, málo vytrvalosti, urážlivosť

Živel vzduchu sa nachádza v neustálom pohybe a to znamená, že emócie jeho zverencov sú premenlivé a nestále. Pritom zmenu nálady môžu vyvolať nedôležité veci, napríklad počasie alebo aj sny. Ľahko nadväzujú styky s neznámymi ľuďmi, ale nadlho k nikomu neprilipnú. Znamenia sú pod vplyvom planét Merkúr, Venuša a Urán.

Zem

Býk, Panna, Kozorožec

Vlastnosti: Trpezlivosť, vytrvalosť, reálny pohľad, praktickosť, presnosť, zodpovednosť, svedomitosť, pohŕdavosť

Zem predovšetkým spracováva, dáva život a vytvára nové. Na všetko potrebuje najviac času zo všetkých znamení, ale o to viac sú to potom veci užitočné a praktické. Znamenia sú pod vplyvom planét Venuša, Merkúr, Saturn.

Všade sa píše, že si najviac rozumejú znamenia v rámci jedného živlu, ale menej sa vysvetľuje, ako si porozumejú v rámci vlastností. Vyhovujú si? Znesú sa znamenia aj podľa vlastností? Ako budú vychádzať navzájom kardinálne (pevné) - Býk, Lev, Škorpión a Vodnár sa dozviete sa v budúcom článku.