Veštica Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Lenka

Osobný kód 164

Veštica Janka Avelange

Janka Avelange

Osobný kód 172

Veštec Krištof

Krištof

Osobný kód 166

Zhoda partnerov podľa klasických znamení

Charakteristiky a porovnania spojení jednotlivých znamení majú všeobecný charakter. Pri vážnejšom posudzovaní vzťahov je potrebné si dať urobiť celý horoskop narodenia.

Zhoda partnerov podľa klasických znamení

Vypočítava sa z dátumu narodenia a hodiny, kedy sa človek prvýkrát nadýchol, keď vyšiel z matkinho lona.

Vyberte si znamenie, pre ktoré chcete zobraziť podrobnosti: