Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kartářka Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Janita

Janita

Osobný kód 162

Biorytmus a jeho výpočet

Zjistěte si svůj biorytmus. Nabízíme vám jednoduchý výpočet biorytmu pro každého. Stačí zadat datum narození, cílový den výpočtu a váš osobní biorytmus je hotový.

Graf biorytmu

Co je biorytmus

Biorytmus je výraz, kterým se označuje pravidelný cyklus fyziologických a psychických změn v těle člověka. Představuje takzvané vnitřní hodiny našeho těla, které ovlivňují naše fyzické a emoční stavy.

Biorytmus nám napoví, jak můžeme snáze překonávat a plánovat např. zkouškové období, dovolenou, větší fyzické a psychické výkony a podobně.

Nesmíme však zapomínat na to, že biorytmus není jediný faktor, který ovlivňuje náš život. Jsou to například ještě úplněk a nov Měsíce, zatmění Slunce, postavení planet k našemu Slunci v momentě narození (ascendent), vliv roku narození podle čínské astrologie, denně se opakující cyklus tzv. tatvy a mnohé jiné energie.

Biorytmus člověka začíná dnem jeho narození. Pravidelně nás ovlivňuje a napomáhá nám lépe si zorganizovat celý život. V den narození vycházejí všechny biorytmické cykly z jednoho společného bodu. Nejblíže se tři primární biorytmy setkají ve stejném bodě přibližně až po 58 letech a 67 dnech života.

Graf biorytmu

Biorytmus se vypočítává pomocí vzorce, který bere v úvahu datum narození. Výsledkem je graf, který zobrazuje pravidelnost a změny v jednotlivých biorytmických cyklech. Graf ukazuje období vrcholů a úpadků v jednotlivých aspektech života.

Ideální období je tehdy, když se nacházíte během cílového dne ve 3 primárních cyklech v pozitivní fázi. A naopak, velký pozor je třeba si dávat na velmi kritické období, které nastane, když se najednou setká několik kritických bodů.

Horizontální červená osa procházející přes nulový bod na grafu biorytmu tvoří rozhraní mezi pozitivní a negativní fází biorytmu. Je to současně i linie, na které se v bodě přechodu z jedné fáze do druhé nacházejí kritické dny biorytmických cyklů.

Biorytmus na dnes

Primární biocykly

Existují tři hlavní biorytmy, které se obvykle sledují: fyzický, citový a intelektuální biorytmus. Každý z těchto biorytmů má vlastní cyklus a vliv na různé aspekty našeho každodenního života.

  • Fyzický biorytmus - týká se naší fyzické kondice a energie. Jeho cyklus trvá 23 dní a ovlivňuje naši fyzickou sílu, vytrvalost a celkovou výkonnost. Vrchol fyzického biorytmu je období, kdy jsme nejvíce fyzicky aktivní a energičtí, zatímco jeho útlum je období, kdy jsme nejvíce unavení a méně schopni fyzické aktivity.

  • Citový biorytmus - týká se naší emocionální pohody a stability. Jeho cyklus trvá 28 dní a ovlivňuje naši náladu, emocionální reakci a sociální interakce. Vrchol citového biorytmu je období, kdy jsme nejvíce emocionálně stabilní a spokojení, zatímco jeho útlum je období, kdy jsme nejvíce náchylní k emocionálním výkyvům a nestabilitám.

  • Intelektuální biorytmus - týká se naší mentální výkonnosti a schopnosti soustředit se. Jeho cyklus trvá 33 dní a ovlivňuje naši kognitivní funkci, paměť a rozhodovací procesy. Vrchol intelektuálního biorytmu je období, kdy jsme nejvíce mentálně ostří a schopni řešit komplexní úkoly, zatímco jeho útlum je období, kdy jsme nejméně mentálně soustředění a méně schopni analyzovat a řešit problémy.

Kritické dny

Kritické dny jsou dny, kdy se v našem biorytmu nacházíme v tzv. “kritickém období”. V tyto dny jsme více náchylní k nemocem, zvyšuje se nebezpečí úrazů a riziko dopravních nehod způsobených sníženou soustředěností a zpomalenými reakcemi.

V grafu biorytmu se nacházejí v bodě přechodu z pozitivní do negativní fáze.

  • Fyzické kritické dny - během těchto dnů je náš organismus zranitelnější. Můžeme se cítit unavení, podráždění a náchylní k nemocem. Například, pokud se nacházíme ve fyziologicky kritickém období, můžeme být náchylní na nachlazení nebo jiné nemoci.

  • Citové kritické dny - tyto dny jsou spojeny s výkyvy nálad a emocionálními projevy. Můžeme se cítit smutní, podráždění nebo úzkostní. Citové kritické dny mohou mít vliv na naše vztahy a celkovou pohodu.

  • Intelektuální kritické dny - během těchto dnů může utrpět naše schopnost koncentrace a rozhodování. Můžeme mít problémy s produktivitou a řešením úkolů. Tyto dny se často projevují jako období, kdy je obtížnější se soustředit a efektivně pracovat.

Je důležité si uvědomit, že tyto dny jsou součástí našeho životního rytmu a je možné přijmout opatření ke zmírnění jejich vlivu. S důkladným odpočinkem, zdravou stravou, cvičením a podporou od svých blízkých můžeme dosáhnout lepší pohody i během kritických dnů.

Vliv biorytmu na život

Sledování biorytmu může mít mnoho výhod pro naše zdraví a pohodu. Pomáhá nám také lépe porozumět sobě a svému tělu.

Když jsme si vědomi těchto cyklů a jejich vlivu na nás, můžeme lépe plánovat své aktivity a přizpůsobit je podle toho. Například víme-li, že jsme v období zvýšené fyzické energie, můžeme se věnovat náročnějším fyzickým aktivitám. Pokud víme, že jsme v období emocionální nestability, můžeme se snažit být trpělivější a vyrovnat se s emocemi.

Umožňuje nám to být více informováni o svém zdraví a celkové pohodě. Když víme, kdy jsme nejzranitelnější, můžeme přijmout opatření k péči o sebe a minimalizovat riziko vyhoření a zdravotních problémů. To může zahrnovat pravidelný spánek, zdravou stravu, cvičení a management stresu.

Každý člověk je jedinečný a může mít individuální rozdílné biorytmy. Proto je důležité vnímat tyto informace jako vodítko a sledovat, jak se cítíme a fungujeme v různých časových obdobích. Biorytmy mohou poskytnout zajímavý pohled na naši fyziologii a psychiku, ale nepředpovídají naprosto přesně, jak se budeme cítit a fungovat v konkrétních dnech a časech.