Všeobecné podmínky

Služby zabezpečuje a stránky prevádzkuje spoločnosť mgx, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31348921, IČ DPH: SK2020295222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4929/B (“Poskytovateľ”, alebo “My”).

Služby sú dostupné len od 18 rokov!

Veštkyne, veštice, veštci, astrológovia a pod. prezentovaní na tejto stránke sú samostatní a nezávislí poradcovia - osoby poskytujúce služby - veštenia z karát a iných podkladov, astrológie, numerológie, duševných konzultácií a obdobných služieb a nie sú ani našimi zamestnancami, ani zástupcami.

My vám poskytujeme službu, ktorá predstavuje sprostredkovanie spojenia s veštcom prostredníctvom nášho systému za odplatu, alebo zadarmo a v súlade s nižšie uvedenými podmienkami podľa typu služby.

Registrácia

Na využívanie niektorých služieb je potrebná vaša registrácia na našej stránke, a to uvedením e-mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla (minimálne údaje) a ďalších údajov do príslušného formulára.

Jedno unikátne mobilné telefónne číslo môže byť priradené len k jednému unikátnemu e-mailu. V záujme zachovania bezpečnosti a súkromia je overená e-mailová adresa a aj telefónne číslo. E-mailová adresa je overená zaslaním e-mailu, ktorý obsahuje overovaciu linku, na ktorú musí užívateľ kliknúť. Mobilné telefónne číslo je overené zaslaním overovacieho 6-miestneho kódu, ktorý musí užívateľ vložiť do príslušného formulára.

Registrácia je platná po overení e-mailu a mobilného čísla.

Informácie poskytnuté pri registrácii slúžia výlučne pre potreby poskytovania služieb na našej stránke a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

Ukončenie registrácie - zrušenie účtu

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmazať svoj účet - ukončiť registráciu a to po prihlásení priamo vo svojom konte v sekcii Moje Moneo na webe alebo v apke. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť a ukončiť registráciu Užívateľa v systéme Poskytovateľa v nasledujúcich prípadoch:

  • Užívateľ sa pri poskytovaní Služieb správa k Poradcom hrubo a v rozpore s dobrými mravmi; alebo
  • Užívateľ nevyužíva Služby po dobu dlhšiu ako 1 rok

Cenník volania na prémiové čísla - audiotext

Podrobné podmienky volania na prémiové - atx čísla zo Slovenska sa riadia Všeobecnými podmienkami služby a cenníkom vášho operátora.

Ceny volaní cez prémiové čísla - audiotext - služba so zvýšenou tarifou

Telefónne čísloŠtátCena za volanieCena za službuMax. dĺžka volania
0900 412 XXXSR1,00 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0900 512 XXXSR1,20 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0900 612 XXXSR1,60 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0900 712 XXXSR2,00 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
0986 712 XXXSR2,00 €/min.Už zahrnutá v cene za volanie60 minút
906 466 006ČR46 Kč/min.Už zahrnutá v cene za volanie26 minút
906 506 006ČR50 Kč/min.Už zahrnutá v cene za volanie24 minút

Ak sa vám nedá dovolať na prémiové číslo - audiotext zo Slovenska (pravdepodobne ho máte zablokovaný vašim operátorom), chcete volať lacnejšie, alebo chcete volať zo zahraničia, tak volajte na naše pevné linky, mobil, alebo skype a zaplaťte za veštenie kartou.

Kredit na veštenie - Platba kartou

Pokiaľ chcete mať veštenie lacnejšie, výhodnejšie, alebo dostupné aj zo zahraničia, použite službu Kredit na veštenie. Službu môžeme nazývať aj inými názvami ako “Platba kartou”, “Lacnejšie veštenie”. Vždy však ide o jednu a tú istú službu.

Telefonujete na čísla s obyčajnou tarifou a za službu zaplatíte platobnou kartou. Je to pohodlné, bezpečné a lacnejšie.

Viac o službe Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie).
Všeobecné podmienky služby Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie).
Pozrite si aj Často kladené otázky, ohľadom cien a možnosti dovolania sa.

Štandartné ceny volania Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie)

KontaktCena za volanieCena za službuMax. dĺžka volania
0906 099 906 (+421906099906)Mobil v SR1,50 €/min.60 minút
02 5277 5000 (+421252775000)Pevná linka v SR1,50 €/min.60 minút
246 024 639 (+420246024639)Pevná linka v ČR1,50 €/min. - 35 Kč/min.60 minút

Pokiaľ je nejaká akcia, tak zaplatíte za minútu nižšiu akciovú cenu, ktorá je platná v danom čase.
Niektoré veštkyne / veštci môžu byť dostupné aj za iné ceny, ako sú vyššie uvedené. V takomto prípade zaplatíte za spojenie cenu, ktorá je uvedená pri danom veštcovi.

Úhrada za služby prebieha v mene EUR, okrem prípadov používania služby z českého čísla (predvoľba +420) na naše české číslo (Pevná linka v ČR). Vtedy prebieha účtovanie a úhrada v mene CZK (Kč).

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pozrite si, prosím, ako to je s ochranou osobných údajov, zásadami a právami podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Autorské práva

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť mgx, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31348921, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4929/B (ďalej len ,,Spoločnosť“). Akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je zakázané. Autor, ako aj osoba vykonávajúca majetkové práva k dielu, požíva ochranu svojho autorského práva v zmysle ustanovení § 56 a súv. zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon. V zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný čin je nakladanie s autorským dielom bez súhlasu autora, ako aj bez súhlasu osoby vykonávajúcej majetkové práva k dielu, trestným činom. Za tento trestný čin možno v závislosti od spôsobenej škody uložiť trest odňatia slobody až na osem rokov, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce či peňažný trest vo výške od 160 € do 331 930 €.

Moneo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti mgx, s.r.o.

1.1.2021, mgx, s.r.o. (Zmena v Cenníku pre Štandartné ceny volania Platba kartou za veštenie (Kredit na veštenie) od 18.12.2023 12:40.)