Doporučujeme

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Více »

Další kartářky online
Kartářka Mária

Mária

Osobný kód 151

Kartářka Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Měsíc ve znameních zvěrokruhu

Luna symbolizuje a ztělesňuje princip odrazu. Je spojována s city, reakcemi a instinkty, ale i s tělesnou stránkou člověka a každodenními praktickými záležitostmi. Bývá zobrazována jako dospělá žena, manželka nebo matka. Symbolizuje biologické a psychické funkce, citové a instinktivně reakce, adaptaci, rozvoj, ženský princip a zrání.

Měsíc ve znameních zvěrokruhu

V našich horoskopech se často objevuje upozornění na vliv Luny pro jednotlivé dny, nebo znamení. Hlavně pro mladé a začínající esoteriky, čtenáře Monea, přinášíme stručný a vysvětlující popis tohoto vlivu. Základní pomůckou je lunární kalendář, kde je každodenní vliv Luny podrobně rozepsaný, někdy i s praktickými radami.

Vše, co provedete v těchto dnech, bude působit účinněji. Protože tato tematika je velmi rozsáhlá, nyní se soustředíme více na psychické, jak na zdravotní vlivy. Postavení Měsíce poukazuje na naši citovou stránku a emotivnost už dnem i hodinou narození. Vliv Měsíce při vašem narození si můžete přečíst v jiném článku, nebo se dozvědět z vašeho nativního horoskopu.

Měsíc ve znamení Berana

Na lidi působí větší impulzivnost, případně až nerozvážné jednání a citová dominantnost silnějších jednotlivců. Ctižádostivý, živý temperament s agresivní emocionalitou mohou slabších jedinců zastrašit. Touha po nezávislosti, ukvapenost a přelétavost mohou nadělat více nepotřebných problémů. Odvaha, vlastní nápady a iniciativa jsou vhodnější do pracovního procesu, ale většinou jsou nevhodné pro rodinný život. Luna v Beranu je prudká, netrpělivá, popudlivá a impulzivní, přináší mnoho sil pro práci, ale málo trpělivosti a nehospodárnost. Jsou vhodné rychlé a jednodušší práce.

Měsíc ve znamení Býka

2,5 denní vliv Luny v zemském znamení Býka byste měli využít k řešení potřeb materiálního a finančního zabezpečení. Z důvodu citového bezpečí je výrazná potřeba citové stability, laskavosti, klidu a jistoty. Neměla by být podceňována ale i láska k fyzickým a sexuálním požitkům. Uplatní se smysl pro rodinné a finanční záležitosti. Při špatných aspektech nastává domáhání se a zdůrazňování touhy po požitcích a lenost. Luna v Býku přináší lepší stabilitu, klid a přátelství. Vhodný čas pro práci s dřevem a nakupování. Podaří se práce vyžadující sílu.

Měsíc ve znamení Blíženců

Náladovost, neklid, nestálé emoce, nesoustředěnost, zvědavost, sklon dělat mnoho věcí najednou jsou energie, které se projevují, když je Luna ve vzdušném znamení Blíženců. Čas je vhodný na časté změny pobytu. Rodinný život je jakoby často “na cestách”. Při špatných aspektech zaúčinkuje zmatenost a velká citová nestabilita. Luna v Blížencích vnáší do denních i nočních hodin neklid a rozptýlenost. Nastávají méně klidné noci. Sny jsou často o létání u lidí, kteří jsou šťastní. O pádech a padání se sní lidem unaveným a vystresovaným. Vhodnější jsou fyzicky nenáročné práce vyžadující jen malou soustředěnost.

Měsíc ve znamení Raka

Měsíc je patronem vodního znamení Raka. Proto je Rak obvykle citlivý, zranitelný člověk se smyslem pro rodinu a vysokou empatií. Vášně má potlačovány do sebe, ale citový vztah k domovu má velmi silný. Při špatných aspektech nastává zvýšená přecitlivělost a vztahovačnost nebo problémy i v širší rodině. Když je Luna v Raku, zaměřte se na rodinné tradice a kolektivní práce. Můžete být náchylní k citovému kolísání. Měli byste se naučit odpouštět a zapomínat. Mnoho záležitostí můžete chápat příliš osobně.

Měsíc ve znamení Lva

Ve dnech, kdy je Luna ve Lvu, vystupuje do popředí zvýšená potřeba obdivu, vyhledávání citových a dramatických situací. Uplatní se hlavně tvořivá povaha s vysokou kreativitou. City jsou vyjadřované velmi dramaticky, často až přehnaně. Silná potřeba vzbuzovat pozornost se uplatní tam, kde je to výhodné, ne tam, kde chybí spíš klidná atmosféra. Navštivte společenské akce, když chcete vyniknout. Při špatných aspektech však může dělat problémy marnivost, hysterie, teatrálnosť, láska k přepychu, domýšlivost a nestálý citový život. Luna ve Lvu miluje oslavy, přepych a předvádění se. Vlivy jsou vhodné, kde je potřebná velká výkonnost pro uskutečňování velmi náročných úkolů.

Měsíc ve znamení Panny

Ve dnech pod vlivem Luny v zemském znamení Panny jsou city podrobovány rozumové analýze. Člověk v tomto znamení je praktický, čistotný, pořádkumilovný, skeptický, s malou sebedůvěrou a s potřebou být užitečný. V ovzduší je citelná kritická, pedantní, opatrná atmosféra. Při špatných aspektech kazí vztahy puntičkářství a přehnaná kritika. Pěstujte více otevřenou tolerantnost a akceptujte nedokonalosti života. Je vhodné pustit se do dlouhodobého plánování a finanční kalkulace. Fantazie, i ty erotické, se velmi neuplatní.

Měsíc ve znamení Vah

Člověk obvykle podlehne v těchto dnech potřebě kultivovaných emocí a touze po harmonickém vztahu. Smysl pro estetiku, vkus a eleganci se dá smysluplně využít v domácím i pracovním prostředí. U jiných budete mít pocit, že jste oblíbený. Při špatných aspektech se může projevit citová závislost na jiném člověku, nerozhodnost a přecitlivělost. Práce vyžadující vkus a estetické cítění se vám bude více dařit. Naopak, nevhodná je větší psychická i fyzická námaha.

Měsíc ve znamení Štíra

Vášeň a intenzivní city, které mohou být skryté pod povrchem, mohou zkomplikovat i dopředu připravené akce. Velká smyslnost je vhodná při erotických fantaziích. Touha citově ovládat jiných až žárlivost by se měla usměrnit do méně výrazných mezilidských komunikací. Při špatných aspektech si třeba dát pozor na pomstychtivost a citovou neoblomnost. Ze zesílených emocí nastupuje i sklon k řešení problémů pod vlivem alkoholu. V práci více vyhovuje intenzivní samostatná činnost.

Měsíc ve znamení Střelce

Vznešené a idealistické city, vysoké cíle, láska k cestování, touha dopátrat se pravdy, to je motivace těchto dnů. City vítězí nad rozumem. Nebudou vám překážet časté změny pobytu. Vhodně využijte intuitivní myšlení, váš zájem o právo, nebo filozofii. Láska ke zvířatům a toulkám po přírodě vás pozitivně naladí. Při špatných aspektech se projeví důvěřivost, sklon ke zveličování nebo i arogance. V těchto dnech by opatrnost měla být především v oblasti dopravy. Přílišné riskování na silnicích by se nemuselo vyplatit. Jako činnost jsou vhodné práce náročné na pracovní postupy, plánování dovolené a cest.

Měsíc ve znamení Kozoroha

Citový chlad a emocionální rezervovanost vás mohou u blízkých mírně vyvést z míry. Všechno, i život, bude bráno příliš vážně. Zaskočit vás mohou i oslabené vášně. Překvapivě je možná stydlivost, zakríknutosť nebo melancholie. Je i zvýšený citový vztah k majetku. Při špatných aspektech působí a zraňuje vypočítavost a bezohlednost. Vhodný čas na práce vyžadující přesnost i řešení stavu financí. Pokud vás zatěžuje systematická, důkladná a pomalá práce, tak si ji naplánujte a zrealizujte ve dnech Luny pod vlivem zemského znamení Kozoroha.

Měsíc ve znamení Vodnáře

V těchto dnech budete mít pocit jakoby neosobního přístupu lidí k vám. To se jen projevuje obecná touha po citové nezávislosti, odstupu, potřeby svobody ve vztahu. Idealismus, humanita, zájem o nekonvenční věci ale najdou uplatnění. Fyzické vášně jsou oslabenější. Při špatných aspektech nastává strach z citové vazby a získání nezávislosti za každou cenu. To je i proto, že Vodnář má tendenci k nepředvídatelnosti, rebeliím a prudkým změnám. Luna procházející znamením Vodnáře přináší překvapení, které vás mohou potkat kdekoliv a kdykoliv. Důležité bude udržet si klidnou a trpělivou mysl. Zachovejte klid a nadhled, i když to není tak jednoduché. Relaxujte, je to skvělý čas na procházky, ale i na práci na vzduchu.

Měsíc ve znamení Ryb

Velký soucit s jinými a velká představivost, ale i přecitlivělost a sentimentalita může do vás nečekaně vstoupit, když Luna bude v tomto vodním znamení. Vztah k mysticismu, touha po věštění a lehká zranitelnost může velmi pomoci romantickým večeřím. Úniky z reality nebo přílišná obětavost by vás mohly vyvést z konceptu. Při špatných aspektech se objeví i trpitelský přijímání osudu, sebelítost, pasivita a citová nejistota. Ryby jsou znamením porozumění, souladu, harmonie, empatie. Je to vhodná doba na vyslechnutí si jiných, blízkých a polití pokojových květin, které do prostoru také vyzařují dobré vibrace.