Doporučujeme

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Více »

Další kartářky online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kartářka Magdaléna

Magdaléna

Osobný kód 303

Kartářka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Archetyp Kráľovná

Keď chcem udržať nejaký celok, napríklad rodinu pohromade, mala by som sa niečomu prispôsobiť, ale odkiaľ pokiaľ; kde je tá správna hranica? Nuž robím to, čo mi diktuje moja fantázia a to je dosť zlé. Ak sa poddám výmyslom a strachu, všetko sa skomplikuje.

Archetyp Kráľovná

Arkánum: Vládkyně, Horus, strážkyně rodiny, člověk
Archetyp: Celek / rozvod
Matrica archetypu:
Pozitivum: Co je nahoře, je i dole, co je venku, je i uvnitř.
Negativum: Pokud je člověk zlý, lidé se ho bojí, ale Nebesa ne.

Pozitivní význam arkána:
Ucelená rodina, ženský princip, rozumná volba, seriózní přístup k problémům, mateřství, mateřská láska, čestná hra, trpělivá pomoc, dosažení cíle v rodinné oblasti.

Negativní vlivy:
Nesoudržnost rodiny, možný rozpad, nesprávná volba, chaotický přístup k řešení potíží, láska za peníze, nečestná hra, vypočítavá pomoc, cíl v rodinné oblasti se vzdaluje na míle daleko ...

Hledám, hledáš, hledáme.
Na trůn si nesedej,
tam sedl Horus - král
a natáhl si roucho ženy,
aby přes chyby lidí dosáhl,
jak se život klikatí a mění.
Ty počkej na zemi jako pan
nad sebou i svými myšlenkami…
stůj vzpřímeně…

Smysl arkána

Když chci udržet nějaký celek, například rodinu pohromadě, měla bych se něčemu přizpůsobit, ale odkud pokud; kde je ta správná hranice? Nuž dělám to, co mi diktuje moje fantazie a to je dost špatné. Pokud se poddá výmyslem a strachu, vše se zkomplikuje. Možná se dopustím i nějakého podvodu, ale možná vše zůstane pouze v mé hlavě a bude pouze věcí mé fantazie. Všechno má své hranice, ale fantazie a strach je občas překročí, a zaútočí dokonce na můj žaludek či žlučník. Takto vznikají dohady, klepy, divadelní zápletky. Je důležité být hercem či herečkou na “prknech, která znamenají svět”, ne v životě.

Archetyp

“Co je nahoře je i dole, což je venku je i uvnitř” dává vše do hlubších souvislostí. Je možné, že naše očekávání selžou na nicnedělání, na předstírání toho, co není, na hereckých kouscích v realitě. Vidět zde nepochopení podstaty, pokud se naplňuje záporná forma, “pokud je člověk zlý, lidé se ho bojí, ale nebesa NE!” Přirozeně, Univerzum dá vždy pocítit narušiteli rovnováhy, co si o tom myslí, ne aby ho trestalo, ale aby se nestalo nic, co nepatří do “plánů” na zemi.

Východisko

Východisko spočívá v zachování zdravého rozumu a postoje vůči vlastnímu JÁ, tedy i vůči světu, vyřešení problémů se správným týmem, správným způsobem tedy tvořivě, bez strachu a uspěchané volby. Půjde o zachování rozumu, jemné “potlačení” obrazotvornosti a následných unáhlených kroků a paralyzujícího strachu, který negativně působí na orgány 3. čakry (žaludek, játra, ledviny a podobně).

Cvičení

Abychom se tedy nedopustili žádné chyby, bude nejlepší, když se soustředíme na určitý bod v nekonečnu. Několikrát se klidně nadechneme a vydechneme.

Sedneme si na židli nebo na zem - kdo může, do lotosové polohy a budeme vnímat živel vzduchu. Dbejte, abyste byli obráceni tváří na sever nebo na východ. Soustředíme se na všechny “zámky”, nerealizované cíle, zakopané cestičky životem, které nás neznámo proč nepustili dál. Zhluboka se nadechneme a vydechneme některou ze samohlásek.

Poté se přesuneme myslí do “bílé země” s “modrým pískem” a jinými zvláštními úkazy, chvilku na ně pouze myslíme, oni se ukáží v plné velikosti a kráse. Zůstaňme v této poloze myšlení a přenesme se do dávných dob. Do lidsky nepředstavitelných dávných dob, abychom vyhmatali podstatu věcí. Co se ukazuje jako první? Tvář muže s maskou ženy? Jednota černého s bílým? Myšlenky tvoří ducha a tak známe trojici: Myšlenka - Slovo - Duch. Pokud nazveme myšlenku Ozirisom, Izis slovem, Horus pak ztělesňuje Ducha. Tvořivý duch je nejdůležitější. Udržuje zákony celého bytí. Zákony života a vývoje jak na nebi, tak i na zemi av celém Vesmíru. Boj dobra a zla pomáhá zdokonalování se přes nové životy. Ti, co klesnou do tmy, mají šanci v dalším životě očistit se způsobem, který si vybrali sami. K Nejvyššímu se kráčí velmi klikatými cestičkami. Ale podstatná je tu svobodná vůle. Vše si vybereme sami, dobrovolně a uvědoměle. Na druhé straně, každý si svůj osud komplikuje sám!

Několikrát se klidně nadechneme a vydechneme a můžeme pokračovat v dalším programu.