Odporúčame

Wendy

Wendy

Pomôžem vám s riešením problémov tak, aby to bolo v súlade s vaším vnútorným nastavením. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Archetyp Kráľovná

Keď chcem udržať nejaký celok, napríklad rodinu pohromade, mala by som sa niečomu prispôsobiť, ale odkiaľ pokiaľ; kde je tá správna hranica? Nuž robím to, čo mi diktuje moja fantázia a to je dosť zlé. Ak sa poddám výmyslom a strachu, všetko sa skomplikuje.

Archetyp Kráľovná

Arkánum: Vládkyňa, Horus, strážkyňa rodiny, človek
Archetyp: Celok / rozvod
Matrica archetypu:
Pozitívum: Čo je hore, je i dolu, čo je vonku, je i vnútri.
Negatívum: Ak je človek zlý, ľudia sa ho boja, ale Nebesá nie.

Pozitívny význam arkána:
Ucelená rodina, ženský princíp, rozumná voľba, seriózny prístup k problémom, materstvo, materinská láska, čestná hra, trpezlivá pomoc, dosiahnutie cieľa v rodinnej oblasti.

Negatívne vplyvy:
Nesúdržnosť rodiny, možný rozpad, nesprávna voľba, chaotický prístup k riešeniu ťažkostí, láska za peniaze, nečestná hra, vypočítavá pomoc, cieľ v rodinnej oblasti sa vzďaľuje na míle ďaleko…

Hľadám, hľadáš, hľadáme.
Na trón si nesadaj,
tam sadol Horus - kráľ
a natiahol si rúcho ženy,
aby cez chyby ľudí dosiahol,
ako sa život kľukatí a mení.
Ty počkaj na zemi ako pán
nad sebou
i svojimi myšlienkami…
stoj vzpriamene…

Zmysel arkána

Keď chcem udržať nejaký celok, napríklad rodinu pohromade, mala by som sa niečomu prispôsobiť, ale odkiaľ pokiaľ; kde je tá správna hranica? Nuž robím to, čo mi diktuje moja fantázia a to je dosť zlé. Ak sa poddám výmyslom a strachu, všetko sa skomplikuje. Možno sa dopustím aj nejakého podvodu, ale možno všetko zostane iba v mojej hlave a bude iba vecou mojej fantázie. Všetko má svoje hranice, no fantázia a strach ich občas prekročia, a zaútočia dokonca na môj žalúdok či žlčník. Takto vznikajú dohady, klebety, divadelné zápletky. Je dôležité byť hercom či herečkou na „doskách, ktoré znamenajú svet“, nie v živote.

Archetyp

„Čo je hore je i dolu, čo je vonku je i vnútri“ dáva všetko do hlbších súvislostí. Je možné, že naše očakávania zlyhajú na nič nerobení, na predstieraní toho, čo nie je, na hereckých kúskoch v realite. Vidieť tu nepochopenie podstaty, ak sa napĺňa záporná forma, „ak je človek zlý, ľudia sa ho boja, ale NEBESÁ NIE!“ Prirodzene, Univerzum dá vždy pocítiť narušiteľovi rovnováhy, čo si o tom myslí, nie aby ho trestalo, ale aby sa nestalo nič, čo nepatrí do „plánov“ na zemi.

Východisko

Východisko spočíva v zachovaní zdravého rozumu a postoja voči vlastnému JA, teda i voči svetu, vyriešení problémov so správnym tímom, správnym spôsobom teda tvorivo, bez strachu a unáhlenej voľby. Pôjde o zachovanie rozumu, jemné „potlačenie“ obrazotvornosti a následných unáhlených krokov a paralyzujúceho strachu, ktorý negatívne pôsobí na orgány 3. čakry (žalúdok, pečeň, obličky a podobne).

Cvičenie

Aby sme sa teda nedopustili nijakej chyby, bude najlepšie, ak sa sústredíme na určitý bod v nekonečne. Niekoľkokrát sa pokojne nadýchneme a vydýchneme.

Sadneme si na stoličku alebo na zem, - kto môže, do lotosovej polohy a budeme vnímať živel vzduchu. Dbajte, aby ste boli obrátení tvárou na sever alebo na východ. Sústredíme sa na všetky „zámky“, nedosiahnuté ciele, zakopané cestičky životom, ktoré nás nevedno prečo nepustili ďalej. Zhlboka sa nadýchneme a vydýchneme niektorú zo samohlások.

Potom sa presunieme mysľou do „bielej krajiny“ s „modrým pieskom“ a inými zvláštnymi úkazmi, chvíľku na ne iba myslíme, oni sa ukážu v plnej veľkosti a kráse. Zostaňme v tejto polohe myslenia a prenesme sa do dávnych čias. Do ľudsky nepredstaviteľných dávnych čias, aby sme vyhmatali podstatu vecí. Čo sa ukazuje ako prvé? Tvár muža s maskou ženy? Jednota čierneho s bielym? Myšlienky tvoria ducha a tak poznáme trojicu: Myšlienka - Slovo - Duch. Ak nazveme myšlienku Ozirisom, Izis slovom, Horus potom stelesňuje Ducha. Tvorivý duch je najdôležitejší. Udržuje zákony celého bytia. Zákony života a vývoja ako na nebi, tak i na zemi a v celom Vesmíre. Boj dobra a zla pomáha zdokonaľovaniu sa cez nové životy. Tí, čo klesnú do tmy, majú šancu v ďalšom živote očistiť sa spôsobom, ktorý si vybrali sami. K Najvyššiemu sa kráča veľmi kľukatými cestičkami. Ale podstatná je tu slobodná vôľa. Všetko si vyberieme sami, dobrovoľne a uvedomele. Na druhej strane, každý si svoj osud komplikuje sám!

Niekoľkokrát sa pokojne nadýchneme a vydýchneme a môžeme pokračovať v ďalšom programe.