Doporučujeme

Wendy

Wendy

Pomôžem vám s riešením problémov tak, aby to bolo v súlade s vaším vnútorným nastavením. Více »

Další kartářky online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Adrianalin

Adrianalin

Osobný kód 153

Kartářka Sara

Sara

Osobný kód 176

Kartářka Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Archetyp Obeť

Už pri pohľade na človeka visiaceho dolu hlavou na vetchých drevených stĺpoch provizórnej šibenice nás napadne, že pôjde o situáciu, z ktorej sa dá dostať, hoci to bude nesmierne náročné. Je to riešenie problémov na poslednú chvíľu, v hodine dvanástej.

Archetyp Obeť

Arkánum: OBESENEC / agresivita, impulzívnosť
Archetyp: OBEŤ / obetovaný
Matrica archetypu:
Pozitívum: Za všetko sa platí; najviac za splnené želania.
Negatívum: Mních môže z chrámu uniknúť, ale chrám s ním neunikne.

Pozitívny význam arkána:
Nebezpečná situácia, ktorá si vyžaduje okamžité riešenie. Zdanlivo bezvýchodisková situácia. Čím skôr sa rozhýbeš, o to skôr ju zneškodníš. Ťažká choroba, ktorá si vyžaduje okamžité liečenie.

Negatívne vplyvy:
Neriešiteľná situácia, márne snahy v danej situácii, skrytí nepriatelia, neserióznosť, úskočnosť. Možnosť ťažkej choroby s trvalými následkami.

Zmysel arkána

Už pri pohľade na človeka, visiaceho dolu hlavou na vetchých drevených stĺpoch provizórnej šibenice nás napadne, že pôjde o situáciu, z ktorej sa dá dostať, hoci to bude nesmierne náročné. Je to riešenie problémov na poslednú chvíľu, v hodine dvanástej. Ak nemám rýchle a pokojné myslenie, skvelú kondíciu, túto situáciu nezvládnem; všetko sa otočí proti mne a budem mať čo robiť, aby som vyviazla aspoň s polovičnou zdravou kožou. Môžem však aj ustrnúť, napríklad moje srdce, mozog či iný orgán to nemusí vydržať…

Archetyp

„Za všetko sa platí; najviac za splnené želania“ hovorí, že ak niečo príliš chceme, musíme si uvedomiť, že aj UNIVERZUM má svoju cenu. Napríklad, zomiera mi blízka osoba, ale ja ju za žiadnu cenu nechcem nechať odísť, a tak mi síce zostane telo, ktoré buď ani nie je riadené dušou alebo sa táto duša cez poškodené telo nemôže prejaviť. Bremeno je niekoľkonásobné: nasilu väznená duša, ktorá nemá záujem byť viac na tejto zemi, zároveň dennodenne ničené okolie existenciou nádejne vyzerajúceho tela, o ktoré sa treba starať, čo sa väčšinou ani nedá zvládnuť tým najbližším okolím. „Mních môže z chrámu uniknúť, ale chrám s ním neunikne“. Môžeme teda donútiť formu, aby tu bola, ale ak sa DUCH inak rozhodol, na toho je naša vôľa prislabá; to evidentne nepôjde.

Východisko

Nebyť obeťou ničoho, ani svojich prianí ani náhod či nedomyslených krokov. Bude dôležité postaviť sa na nohy, naučiť sa zodpovednosti, neprivolávať si „infarkt“. Ľahostajnosť voči problémom môže privolať strach, a ten umožní aby nás manipulovali iní a aby sa rozmnožovali problémy. Ak chceme dosiahnuť niečo potešujúce, mali by sme sa uberať cestou rozumu a inteligentného napredovania, nie cestou stagnácie, nespokojnosti so sebou a trápením sa. Ak sme v chaose, a nasilu riešime veci, chaos nás pohltí a nič nepôjde tak, ako by sme chceli. Naše šťastie ustrnie, život sa stane konzumnou fraškou. Pred sebou sa však neschováš, a tvoje JA si ťa nájde…

Cvičenie

Sadnite si na stoličku tak, aby ste nemali prekrížené nohy ani ruky, pritom by ste mali kolená v pravom uhle so stehnami a chrbtica by bola rovná, v pravom uhle k stehnám na stoličke. Ruky voľne visia popri tele.

Trikrát sa zhlboka nadýchnite – a vydýchnite. Sústreďte sa na vybratý jediný bod pred Vami, vo výške očí. Do tohto bodu koncentrujte všetku svoju pozornosť. Uvedomte si, že okolie mizne. Nejestvuje nič, len Vaša koncentrovaná myseľ a ten bod. Všetko sa „zbalilo“ do jediného bodu. Cítite každú bunku svojho tela. Zhlboka sa nadýchnite kozmickej energie z bodu Vašej koncentrácie a rozošlite túto energiu do celého tela, do každej jednej bunky. Cítite, ako každá bunka naberá novú, životodarnú energiu, ozdravuje sa a nalaďuje sa radostným, aktívnym, tvorivým smerom. Chvíľku len dýchajte a vychutnávajte si toto zaujímavé napĺňanie sa… A teraz si uvedomte priestor, v ktorom sa nachádzate. Raz, dva tri. Pocvičte nohami, rukami, otočte hlavou z jednej strany na druhú, otvorte oči. Aká je Vaša nová skutočnosť?