Kartářka Janka Avelange

Janka Avelange

Osobný kód 172

Kartářka Večernice

Večernice

Osobný kód 159

Biorytmus člověka

Biocykly (biorytmy) představují tři hlavní cykly v životě člověka - fyzický, citový a intelektuální. Probíhají současně, ale nejsou stejně dlouhé.

Biorytmus člověka

Kromě níže uvedeného manuálního postupu, můžete využít i automatický výpočet biorytmu na každý den.

Z astrologického hlediska odpovídá biorytmus člověka vlivem Slunce, Měsíce a Merkura za spoluúčasti ostatních planet. Jejich síly působí regeneračně na organizmus a zajišťují jeho harmonickou proměnu.

 • Fyzický cyklus - představuje fyzickou sílu, odolnost, houževnatost, pohyb, zručnost, pohotovost a zdraví
 • Citový cyklus - vyjadřuje náladu, optimismus, skepsi, deprese, vnímavost, intuici, obrazotvornost, sexuální touhu
 • Intelektuální cyklus - představuje sílu vůle, paměť, logiku, organizační schopnosti, sklon k hazardu, lehkomyslnost, nesoustředěnost, varuje před nechutí řešit problémy

Každý cyklus rozdělujeme na kladnou a zápornou část (aktivní, pasivní) a kritické dny, ty jsou první a poslední den cyklu.

BiocyklusDélkaAktivní dnyPolokritické dnyPasivní dny
Fyzický cyklus (F)23 dní1. - 11.12.13. - 23.
Citový cyklus (C)28 dní1. - 13.14. - 15.16. - 28.
Intelektuální cyklus (I)33 dní1. - 16.17.18. - 33.

Výpočet biorytmu

Vycházíme z data narození, ze kterého si nejprve přesně určíme svůj věk na roky a tento přepočítáme na dny. Dostaneme tak číslo odpovídající našemu věku od narození až po den, ke kterému děláme výpočet. Za každý přestupný rok, který jsme prožili, si připočteme 1 den.

Jozef se narodil 20.9.1984. Výpočet děláme k 1.3.2013. K tomuto datu se Jozef dožil 29 let v roce 2012, což je spolu 10585 dní (29 x 365). Zbývající období od 20.9.2012 do 28.2.2013 činí 162 dní (11 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28). Připočteme přestupné roky (1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) = 7 dní. Celkem se Jozef k 1.3.2013 dožil 10754 dní.

Biorytmus

Cyklus F (23 dní)

 • Počet cyklů: 10754 / 23 = 467
 • Počet dní: 467 x 23 = 10741
 • Den cyklu: 10754 - 10741 = 13

Cyklus C (28 dní)

 • Počet cyklů: 10754 / 28 = 384
 • Počet dní: 384 x 28 = 10752
 • Den cyklu: 10754 - 10752 = 2

Cyklus I (33 dní)

 • Počet cyklů: 10754 / 33 = 325
 • Počet dní: 325 x 33 = 10725
 • Den cyklu: 10754 - 10725 = 29

Jozef se tedy nachází v 13. dni fyzického cyklu, ve 2. dni citového cyklu a v 29. dni intelektuálního cyklu.

Při výpočtu a označení kritických, aktivních a pasivních dnů na celý rok můžeme snadněji překonávat a plánovat např. zkouškové období, dovolenou, větší fyzické a psychické výkony a podobně. Nesmíme ale zapomínat, že biocykly nejsou jediné faktory, které ovlivňují náš život. Jsou to například ještě úplňky a novy Měsíce, zatmění Slunce, postavení planet k našemu Slunci v momentě narození (ascendent), vliv roku narození podle čínské astrologie, denně se opakující cyklus tzv. tatvy a mnohé jiné energie.

Důležité však je, že záleží především na nás, jak se budeme starat o své zdraví, své blízké a chovat se ke svému okolí.