Veštica Hantyl

Hantyl

Osobný kód 181

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Biorytmus človeka

Biocykly (biorytmy) predstavujú tri hlavné cykly v živote človeka - fyzický, citový a intelektuálny. Prebiehajú súčasne, ale nie sú rovnako dlhé.

Biorytmus človeka

Okrem nižšie uvedeného manuálneho postupu, môžete využiť aj automatický výpočet biorytmu na každý deň.

Z astrologického hľadiska zodpovedá biorytmus človeka vplyvom Slnka, Mesiaca a Merkúra za spoluúčasti ostatných planét. Ich sily pôsobia regeneračne na organizmus a zabezpečujú jeho harmonickú premenu.

 • Fyzický cyklus - predstavuje fyzickú silu, odolnosť, húževnatosť, pohyb, zručnosť, pohotovosť a zdravie
 • Citový cyklus - vyjadruje náladu, optimizmus, skepsu, depresie, vnímavosť, intuíciu, obrazotvornosť, sexuálnu túžbu
 • Intelektuálny cyklus - predstavuje silu vôle, pamäť, logiku, organizačné schopnosti, sklon k hazardu, ľahkomyseľnosť, nesústredenosť, varuje pred nechuťou riešiť problémy

Každý cyklus rozdeľujeme na kladnú a zápornú časť (aktívnu, pasívnu) a kritické dni, tie sú prvý a posledný deň cyklu.

BiocyklusDĺžkaAktívne dniPolokritické dniPasívne dni
Fyzický cyklus (F)23 dní1. - 11.12.13. - 23.
Citový cyklus (C)28 dní1. - 13.14. - 15.16. - 28.
Intelektuálny cyklus (I)33 dní1. - 16.17.18. - 33.

Výpočet biorytmu

Vychádzame z dátumu narodenia, z ktorého si najprv presne určíme svoj vek na roky a tento prepočítame na dni. Dostaneme tak číslo zodpovedajúce nášmu veku od narodenia až po deň, ku ktorému robíme výpočet. Za každý prestupný rok, ktorý sme prežili, si pripočítame 1 deň.

Jozef sa narodil 20.9.1984. Výpočet robíme k 1.3.2013. K tomuto dátumu sa Jozef dožil 29 rokov v roku 2012, čo je spolu 10585 dní (29 x 365). Zvyšné obdobie od 20.9.2012 do 28.2.2013 predstavuje 162 dní (11 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28). Pripočítame prestupné roky (1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) = 7 dní. Celkom sa Jozef k 1.3.2013 dožil 10754 dní.

Biorytmus

Cyklus F (23 dní)

 • Počet cyklov: 10754 / 23 = 467
 • Počet dní: 467 x 23 = 10741
 • Deň cyklu: 10754 - 10741 = 13

Cyklus C (28 dní)

 • Počet cyklov: 10754 / 28 = 384
 • Počet dní: 384 x 28 = 10752
 • Deň cyklu: 10754 - 10752 = 2

Cyklus I (33 dní)

 • Počet cyklov: 10754 / 33 = 325
 • Počet dní: 325 x 33 = 10725
 • Deň cyklu: 10754 - 10725 = 29

Jozef sa teda nachádza v 13. dni fyzického cyklu, v 2. dni citového cyklu a v 29. dni intelektuálneho cyklu.

Pri výpočte a označení kritických, aktívnych a pasívnych dní na celý rok môžeme ľahšie prekonávať a plánovať napr. skúškové obdobie, dovolenku, väčšie fyzické a psychické výkony a podobne. Nesmieme však zabúdať, že biocykly nie sú jediné faktory, ktoré ovplyvňujú náš život. Sú to napríklad ešte splny a novy Mesiaca, zatmenie Slnka, postavenie planét k nášmu Slnku v momente narodenia (ascendent), vplyv roku narodenia podľa čínskej astrológie, denne sa opakujúci cyklus tzv. tatvy a mnohé iné energie.

Dôležité však je, že záleží predovšetkým na nás, ako sa budeme starať o svoje zdravie, svojich blízkych a správať sa ku svojmu okoliu.