Veštica Viktória

Viktória

Osobný kód 172

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Biorytmus človeka

Biocykly (biorytmy) predstavujú tri hlavné cykly v živote človeka - fyzický, citový a intelektuálny. Prebiehajú súčasne, ale nie sú rovnako dlhé.

Biorytmus človeka

Okrem nižšie uvedeného manuálneho postupu, môžete využiť aj automatický výpočet biorytmu na každý deň.

Z astrologického hľadiska zodpovedá biorytmus človeka vplyvom Slnka, Mesiaca a Merkúra za spoluúčasti ostatných planét. Ich sily pôsobia regeneračne na organizmus a zabezpečujú jeho harmonickú premenu.

 • Fyzický cyklus - predstavuje fyzickú silu, odolnosť, húževnatosť, pohyb, zručnosť, pohotovosť a zdravie
 • Citový cyklus - vyjadruje náladu, optimizmus, skepsu, depresie, vnímavosť, intuíciu, obrazotvornosť, sexuálnu túžbu
 • Intelektuálny cyklus - predstavuje silu vôle, pamäť, logiku, organizačné schopnosti, sklon k hazardu, ľahkomyseľnosť, nesústredenosť, varuje pred nechuťou riešiť problémy

Každý cyklus rozdeľujeme na kladnú a zápornú časť (aktívnu, pasívnu) a kritické dni, tie sú prvý a posledný deň cyklu.

BiocyklusDĺžkaAktívne dniPolokritické dniPasívne dni
Fyzický cyklus (F)23 dní1. - 11.12.13. - 23.
Citový cyklus (C)28 dní1. - 13.14. - 15.16. - 28.
Intelektuálny cyklus (I)33 dní1. - 16.17.18. - 33.

Výpočet biorytmu

Vychádzame z dátumu narodenia, z ktorého si najprv presne určíme svoj vek na roky a tento prepočítame na dni. Dostaneme tak číslo zodpovedajúce nášmu veku od narodenia až po deň, ku ktorému robíme výpočet. Za každý prestupný rok, ktorý sme prežili, si pripočítame 1 deň.

Jozef sa narodil 20.9.1984. Výpočet robíme k 1.3.2013. K tomuto dátumu sa Jozef dožil 29 rokov v roku 2012, čo je spolu 10585 dní (29 x 365). Zvyšné obdobie od 20.9.2012 do 28.2.2013 predstavuje 162 dní (11 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28). Pripočítame prestupné roky (1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) = 7 dní. Celkom sa Jozef k 1.3.2013 dožil 10754 dní.

Biorytmus

Cyklus F (23 dní)

 • Počet cyklov: 10754 / 23 = 467
 • Počet dní: 467 x 23 = 10741
 • Deň cyklu: 10754 - 10741 = 13

Cyklus C (28 dní)

 • Počet cyklov: 10754 / 28 = 384
 • Počet dní: 384 x 28 = 10752
 • Deň cyklu: 10754 - 10752 = 2

Cyklus I (33 dní)

 • Počet cyklov: 10754 / 33 = 325
 • Počet dní: 325 x 33 = 10725
 • Deň cyklu: 10754 - 10725 = 29

Jozef sa teda nachádza v 13. dni fyzického cyklu, v 2. dni citového cyklu a v 29. dni intelektuálneho cyklu.

Pri výpočte a označení kritických, aktívnych a pasívnych dní na celý rok môžeme ľahšie prekonávať a plánovať napr. skúškové obdobie, dovolenku, väčšie fyzické a psychické výkony a podobne. Nesmieme však zabúdať, že biocykly nie sú jediné faktory, ktoré ovplyvňujú náš život. Sú to napríklad ešte splny a novy Mesiaca, zatmenie Slnka, postavenie planét k nášmu Slnku v momente narodenia (ascendent), vplyv roku narodenia podľa čínskej astrológie, denne sa opakujúci cyklus tzv. tatvy a mnohé iné energie.

Dôležité však je, že záleží predovšetkým na nás, ako sa budeme starať o svoje zdravie, svojich blízkych a správať sa ku svojmu okoliu.