Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Netradičné veštecké metódy

Veštiť znamená vidieť a to doslova. Dôležité je však pochopiť, že obrazy vnímané počas veštenia nie sú vnímané očami. Môžu to byť rovnaké obrazy, ktoré vidíme vo svojich snoch.

Netradičné veštecké metódy

Dokonca, aj keď sa nám zdá, že sú priamo pred nami a že sa na nich pozeráme očami, po prebudení si uvedomíme, že to bola len ilúzia a zapracovala naša fantázia. Nemohli sme nič vidieť. Zvyčajne pri vnímaní intuitívnych vnemov využívame všetkých päť zmyslov - vnímame to čuchom, sluchom, zrakom, hmatom a dokonca aj chuťou. Intuícia je náš šiesty zmysel a vždy nás dokáže nasmerovať tým správnym smerom, čo sa nám pri racionálnom uvažovaní vždy nevyplatí.

Existuje mnoho vešteckých metód, ako je veštenie z kryštáľovej gule, veštenie z oleja či z atramentu, dokonca aj zo zrkadla, veštenie z ohňa, ale aj veštenie zo snov.

Využívajú sa špiritistické tabuľky, prútik, virguľa, kyvadlo, automatické písmo a automatická kresba. Vďaka svojej intuícii môžeme vidieť skryté predmety, ale aj stratených ľudí. Vidíme dokonca dávnu minulosť, či ďalekú budúcnosť a preskúmame aj tajné oblasti ľudskej mysle. Môžeme sa dozvedieť a spoznať niečo, čo by sme sa s pomocou svojich zmyslov nikdy nedozvedeli.

Ľudia však väčšinou vždy veria iba tomu, čo vidia. A preto je zložité vysvetliť iným, že existujú veci medzi nebom a zemou a že nie všetko sa dá vždy vyrátať a neexistujú na všetko iba šablóny. Pochopiť to, je samo o sebe už krok vpred v chápaní celkových súvislostí života. Na svete existujú ľudia, ktorí dokážu svojimi schopnosťami mimozmyslového vnímania šokovať ľudí okolo seba, ale aj zarábať veľa peňazí len tým, že sú v silnom spojení so svojou intuíciou a ich predpovede sú vždy stopercentné. Kam až siaha sila intuície?

Frenológia

Je jednou z vešteckých metód, ktorá bola obľúbená v prvej polovici 19. storočia. Bola objavená v osemnástom storočí Nemcom, ktorý sa volal Dr. Franz Jozeph Gall.

Prišiel na názor, že tvar mozgu a tvar lebky sú si podobné a poukazujú na rôzne charakterové zvláštnosti. Rôzne časti hlavy odpovedajú rôznym typom povahy a relatívna veľkosť “frenologických orgánov” hlavy má vplyv na typ osobnosti. Môžeme tak poznať, či je osoba opatrná, alebo rada riskuje, či je optimistická, duchovne založená, plná viery a nádeje alebo naopak.

V súčasnej dobe však záujem o frenológiu pomaly upadá.

Bibliomantia

V minulosti bola jednou z najľahších a najprístupnejších metód veštenia. Stačilo k tomu zavrieť oči, otvoriť knihu a prst nechať voľne pohybovať smerom dole. Odpoveď na otázku bola v slove alebo v slovnom spojení, na ktorom sa prst zastavil, či naň ukázal.

Ľudia používali väčšinou bibliu nielen preto, že v minulosti mali v domácnostiach ľudia iba svätú knihu, ale aj preto, že sa verilo, že veštecké schopnosti sú darom od Boha.

Psychometria

Je ďalšou zaujímavou vešteckou metódou, ktorá umožňuje získavať informácie o osobe z predmetu, ktorý táto osoba používala alebo vlastnila. Psychometria je však skutočným darom, môže byť zdokonalená cvičením. Nie je niečím, čo sa dá naučiť.

Predmet môžete držať v ruke alebo si ho priložiť k svojmu čelu a týmto spôsobom sa naladiť na jeho vibrácie. Táto technika sa využíva najmä pri hľadaní nezvestných osôb.

Či vešteniu veríme alebo nie, zostáva len na nás samých, pretože nie všetko môžeme uchopiť do dlaní a zistiť, či je to skutočné a reálne, alebo je to len ilúzia.