Kartářka Večernice

Večernice

Osobný kód 159

Věštkyně Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Co prozrazuje řeč našeho těla

Co prozrazuje řeč našeho těla

S vědou o řeči těla začal Charles Darwin ve svých výzkumech. V dalším období se tento výzkum podstatně rozšířil. Odborníci se zabývají výzkumy nevědomých i vědomých gest. Lidská řeč těla se léty mění a dokonce se mění skoro od základu, jen gesta a gestikulace obličeje a očí zůstávají téměř zachovány. Čím je jedinec starší, tím více nastávají v jeho projevech těla změny. Vědomě tlumí své pohyby, případně gestikulaci obličeje, při vyprávění nebo celkovém řízení. Čím se nacházíme na vyšším postu, tím více kontrolujeme řečové projevy, jakož i ty pohybové, čili gestikulační projevy.

Co je v našem nitru, se projeví i navenek

Děti se svými projevy těla snadněji pozorují, čili jsou citlivější (např. když se snaží lhát), jsou čitelnější než dospělý člověk. Při lži je zřetelněji dokážeme odhadnout než u dospělého jedince, protože ten se snaží své tělo, i své gesta “držet na uzdě”. Dítě si podvědomě chytá ústa nebo uniká zrakem, případně koktá při vyjadřování. Na rozdíl od nich se dospělý vědomě kontroluje a dává si pozor, když se snaží lhát. Kontroluje své pohyby, aby si vědomě nechytal ústa, ale častokrát vidíme, jak si poškrábe nos, jakoby ho svěděl, případně si pročeše prsty vlasy, nebo učiní jiný pohyb, který ho prozradí. Tím se snaží odpoutat pozornost od vědomé lži.

Pohyb úst, obočí, očí, nebo jemný úsměv nám prozrazuje o osobě velmi mnoho. Zatím jsem psala jen o gestikulací, ale i pohyby těla, jako nervózní přešlapování z místa na místo, pocení rukou, potřásání nohou, pozice sedu také hovoří o vnitřním postoji člověka. Pokud si někdo sedne na část židle, dává na vědomí druhé straně, že už by nejraději odtud utekl, nebo se mu rozhovor nelíbí, či nezamlouvá.

Co prozrazují ruce

Naše ruce umí být jemné, něžné, které hladí a objímají, ale jsou ruce, které umí i ubližovat. Ruce klidné prozrazují o člověku, že je v pohodě. Ruce sevřené v pěst ukazují na vnitřní neklid, stres, vnitřní jedy, nenávist, či závist. Většinou jsou začervenené a potí se. Naše ruce jsou našimi nástroji a pomocníky. Sami dobře víme, že jsou řízeny našim mozkem. Bez mozku bychom je neuměli řídit. Všechny pocity se proto projevují právě na našich rukách.

Určitě jste si už podali navzájem ruce na přátelský pozdrav, nebo ke společnému seznámení se. Ucítili jste jemné podání ruky, vlhké podání, které vám bylo nepříjemné, nebo podání takové, že ten dotyčný podal pouze prsty, jakoby se mu protivilo se někoho dotknout, ale i poměrně bolestivé stisknutí. Při každém stisku vám proběhla hlavou myšlenka o tom člověku, někdy milá, jindy odpuzující, nebo se také stalo, že vůbec vám ruka nebyla podána. Všichni máme nějaké zkušenosti. Ruka je podána správně tehdy, když jsou obě ruce v horizontální poloze, stisk je středně silný, ale příjemný. Nesprávné a neslušné podávání ruky je podání pouze s prsty. Dotyčná osoba vám dává na vědomí, že nejste pro ni zajímavý. Příliš silný, až bolestivý stisk udává o majiteli, že rád má vše pod svou kontrolou a on chce řídit situaci.

Otevřená dlaň je symbolem čestnosti. Léčitelé léčí svými dlaněmi, na kterých se nacházejí čakry a přes ně prochází léčivá energie do nemocného člověka.

Naše tvář je naší vizitkou. Všechno, co máme v našem nitru, se projevuje na obličeji. Na naší tváři se nacházejí oči, jsou soustředným bodem obličeje. Oči první prozrazují vše, co se děje v našem těle. První reagují na všechny podněty. Co je uvnitř, to je i venku. Tuto větu jsme již slyšeli nesčetněkrát, ale málokdo se nad ní zamyslel, že má i velký význam. Popřemýšlejte sami nad sebou…