Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Co prozrazuje řeč našeho těla

Nielen naše slová vypovedajú o našom vnútri, povahe alebo inteligencii, ale aj celkový prejav nášho tela prezrádza veľmi veľa.

Co prozrazuje řeč našeho těla

S vedou o reči tela začal Charles Darwin vo svojich výskumoch. V ďalšom období sa tento výskum podstatne rozšíril. Odborníci sa zaoberajú výskumami nevedomých aj vedomých gest. Ľudská reč tela sa rokmi mení a dokonca sa mení skoro od základu, len gestá a gestikulácia tváre a očí zostávajú takmer zachované. Čím je jedinec starší, tým viac nastávajú v jeho prejavoch tela zmeny. Vedome tlmí svoje pohyby, prípadne gestikuláciu tváre, pri rozprávaní alebo celkovom konaní. Čím sa nachádzame na vyššom poste, tým viac kontrolujeme rečové prejavy, ako aj tie pohybové, čiže gestikulačné prejavy.

Čo je v našom vnútri, sa prejaví i navonok

Deti sa svojimi prejavmi tela ľahšie pozorujú, čiže sú citlivejšie (napr. keď sa snažia klamať), sú čitateľnejšie než dospelý človek. Pri klamstve ich zreteľnejšie dokážeme odhadnúť než u dospelého jedinca, pretože ten sa snaží svoje telo, aj svoje gestá „držať na uzde“. Dieťa si podvedome chytá ústa alebo uniká zrakom, prípadne koktá pri vyjadrovaní sa. Na rozdiel od nich sa dospelý vedome kontroluje a dáva si pozor, keď sa snaží klamať. Kontroluje svoje pohyby, aby si vedome nechytal ústa, ale častokrát vidíme, ako si pošúcha nos, akoby ho svrbel, prípadne si prečeše prstami vlasy, alebo urobí iný pohyb, ktorý ho prezradí. Tým sa snaží odpútať pozornosť od vedomého klamstva.

Pohyb úst, obočia, očí, či jemný úsmev nám prezrádza o osobe veľmi veľa. Zatiaľ som písala iba o gestikulácií, ale i pohyby tela, ako nervózne prešľapovanie z miesta na miesto, potenie rúk, potriasanie nohou, pozícia sedu taktiež hovorí o vnútornom postoji človeka. Ak si niekto sadne na časť stoličky, dáva na vedomie druhej strane, že už by najradšej odtiaľ utiekol, alebo sa mu rozhovor nepáči, či nepozdáva.

Čo prezrádzajú ruky

Naše ruky vedia byť jemné, nežné, ktoré hladkajú a objímajú, ale sú ruky, ktoré vedia i ubližovať a aj zráňať. Ruky kľudné prezrádzajú o človeku, že je v pohode. Ruky zovreté v päsť ukazujú na vnútorný nepokoj, stres, vnútorné jedy, nenávisť, či závisť. Väčšinou sú začervenené a potia sa. Naše ruky sú našimi nástrojmi a pomocníkmi. Sami dobre vieme, že sú riadené našim mozgom. Bez mozgu by sme ich nevedeli riadiť. Všetky pocity sa preto prejavujú práve na našich rukách.

Určite ste si už podali navzájom ruky na priateľský pozdrav, či k spoločnému zoznámeniu sa. Ucítili ste jemné podanie ruky, vlhké podanie, ktoré vám bolo nepríjemné, alebo podanie také, že ten dotyčný podal iba prsty, akoby sa mu protivilo sa niekoho dotknúť, ale i pomerne bolestivé stisnutie. Pri každom stisku vám prebehla hlavou myšlienka o tom človeku, niekedy milá, inokedy odpudzujúca, alebo sa aj stalo, že vôbec vám ruka nebola podaná. Všetci máme nejaké skúsenosti. Ruka je podaná správne vtedy, keď sú obe ruky v horizontálnej polohe, stisk je stredne silný, ale príjemný. Nesprávne a neslušné podávanie ruky je podanie iba s prstami. Dotyčná osoba vám dáva na vedomie, že nie ste pre ňu zaujímavý. Príliš silný, až bolestivý stisk udáva o majiteľovi, že rád má všetko pod svojou kontrolou a on chce riadiť situáciu.

Otvorená dlaň je symbolom čestnosti. Liečitelia liečia svojimi dlaňami, na ktorých sa nachádzajú čakry a cez ne prechádza liečivá energia do chorého človeka.

Naša tvár je našou vizitkou. Všetko, čo máme v našom vnútri, sa prejavuje na tvári. Na našej tvári sa nachádzajú oči, sú sústredným bodom tváre. Oči prvé prezrádzajú všetko, čo sa deje v našom tele. Prvé reagujú na všetky podnety. Čo je vnútri, to je aj vonku. Túto vetu sme už počuli nespočetnekrát, ale málokto sa nad ňou zamyslel, že má aj veľký význam. Popremýšľajte sami nad sebou…