Kartářka Magdaléna

Magdaléna

Osobný kód 303

Kartářka Janita

Janita

Osobný kód 162

Léčivé energie víl

Nadpřirozené bytosti, a tedy i víly a bytosti lesa, vlastní silné léčivé energie a je možné požádat je v určité lásce a pokoře o pomoc.

Léčivé energie víl

Léčení s vílami a bytostmi lesa

I trhání bylin z louky a následné pití čaje obsahuje léčivou energii, a ani o tom nevíme. Pokud si ale všimneme, odkud bylina pochází a kdo ji pije, uvidíme i rozdíl v rychlosti a intenzitě léčby. Uzdravování bytostí pomocí léčivé energie a magie, což je také druh energie mysli, probíhá pomocí jistých rituálů a proseb.

Magie je energie, kterou jistým způsobem zhmotňujeme ve svůj prospěch, není v tom nic škodlivé ani zlověstné. Jedná se jen o práci s vírou, myslí a vlastními energiemi. Samozřejmě, existuje i černá magie, ale v tomto smyslu nemá místo ani uplatnění. Magie může představovat vyřčení formulí, slov, proseb, vložení vlastní víry v určité činnosti a tím její zhmotnění, reálný výsledek a pokrok v životě a zdraví. Už jen zapálení svíčky s prosbou o vyčištění prostoru, je rituál. Magie a rituály zde byly odjakživa, ale později dostali nová jména, aby byly přijatelné společenskému zřízení a filozofiím náboženství. Vždy je zásadní to, kdo vykonává rituály a magii, jaký je jeho charakter, víra, čistota úmyslů a srdce (láska k jiným). Dostaví se zrcadlový výsledek. Samozřejmě, podobné přitahuje podobné a proto, když člověk zmítaný zlobou a záští vyřkl rituál, přitáhne pozornost podobně laděných entit a zkáza je na světě. Výsledek poškodí samotného strůjce, ne toho, komu byl přidělen.

Léčivý rituál našich předků

Z mnoha rituálů a praktik uvedu jednu na léčení kožních onemocnění.

Bude třeba zhotovit si vlastnoručně vřesovou metličku a při její výrobě vložit do práce a větviček pocit a energii lásky, prosby, dobré víry, že pomůže. Děje se tak myšlenkově ve vnitřním monologu, pokud chcete, můžete vyslovit slova i nahlas. Měli byste ale věřit tomu, co děláte. Vstaňte přitom ráno za úsvitu. Nic tehdy nejezte ani neříkejte, běžte rovnou ke krbu, kamnům, a vymeťte všechen popel a uhlíky do rohu tak, aby zůstal krb čistý a vyčištěný. Pokud nebydlíte v domě, proveďte rituál na chalupě, pokud tam máte krb, pec, či kamna.

Rituál můžete provést i venku v zahradní peci. Po zametení popela a uhlíků se ohněte a plivněte na čerstvě zametené místo, ukazováček pravé ruky položte na slinu a udělejte jím znamení kříže na postiženém místě kůže. Dotyk ať je lehký, ale pevný. Proveďte tak po devět ran a kožní potíže zmizí. Můžete spálit i několik borových šišek v hrnci a jejich popel rozprášit do krbu předtím, než půjdete spát.

Možná je to léčivá kombinace popela a slin, látek obsažených v nich, možná je to i soustředěností při činnosti. Můžete tak vyzkoušet starý recept na kožní onemocnění našich předků.