Doporučujeme

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Více »

Další kartářky online
Kartářka Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Kartářka Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Modlitby za vztahy

Vztahy a láska nám zaměstnávají mysl a srdce neustále, dokud žijeme. Je to normální a lidské. Síla lásky je největší silou, tady na Zemi. Všeobjímající láska drží naši Zemi pohromadě. Ta lidská má ovšem svá úskalí.

Modlitby za vztahy

Často nevíme nebo nechceme definovat, proč nám vztah nevychází tak, jak bychom chtěli. Musíme se držet svobodné vůle člověka a snažit se, abychom svého partnera nechtěli vlastnit. Předkládáme vám modlitby, které vám mohou pomoci, pokud to s vaší láskou myslíte vážně a chcete se dělit s milující osobou o dni příjemné i nepříjemné.

Modlitba za nalezení duchovního partnera

Drahý Bože, prosím Tě a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak toho člověka najít a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám Vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit mou mysl, tělo i city všech zábran, které by mě snad od velké lásky odradily. Prosím, pomozte mi slyšet a následovat Vaše Božské vedení, které mě povede k nalezení a k radosti ze vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protipól hledá tak vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás spojili spolu a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. Děkuji.

Modlitba za vyléčení milostného vztahu

Nejdražší Bože, prosím Tebe a anděly, abyste mi pomohli vyléčit můj milostný život. Jsem ochotná zbavit se jakéhokoli neodpuštění, které vůči sobě a svému partnerovi chovám. Žádám, aby mě andělé ihned očistili od každé zlosti či vzteku. Prosím, pomozte mně i mému partnerovi koukat na sebe očima lásky. Chci, aby všechny následky našich chyb byly vymazány na celé linii času. Prosím, pracujte i s mým partnerem, aby mezi námi zavládla harmonie, romantika, přátelství, respekt, upřímnost a velká láska. Prosím, obnovte naši lásku. Děkuji.

Přeloženo z knihy Doreen Virtue Poslové Světla