Odporúčame

Wanda

Wanda

S láskou v srdci dokážeme zdolať skoro všetko. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Wendy

Wendy

Osobný kód 173

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Modlitby za vzťahy

Vzťahy a láska nám zamestnávajú myseľ a srdce neustále, pokým žijeme. Je to normálne a ľudské. Sila lásky je najväčšou silou, tu na Zemi. Všeobjímajúca láska drží našu Zem pohromade. Tá ľudská má však svoje úskalia.

Modlitby za vzťahy

Často nevieme alebo nechceme definovať, prečo nám vzťah nevychádza tak, ako by sme chceli. Musíme sa držať slobodnej vôle človeka a snažiť sa, aby sme svojho partnera nechceli vlastniť. Predkladáme vám modlitby, ktoré vám môžu pomôcť, ak to s vašou láskou myslíte vážne a chcete sa deliť s milujúcou osobou o dni príjemné i nepríjemné.

Modlitba za nájdenie duchovného partnera

Drahý Bože, prosím Ťa a anjelov lásky o pomoc pri nájdení nádherného milostného vzťahu s mojím duchovným partnerom. Dajte mi, prosím, jasné pokyny, ako toho človeka nájsť a pomôžte nám stretnúť sa a užívať si vzájomnej blízkosti. Žiadam Vás o pomoc pri vytváraní takých okolností, ktoré mi tento nádherný vzťah čo najrýchlejšie zaistia. Prosím, pomôžte mi zbaviť moju myseľ, telo i city všetkých zábran, ktoré by ma snáď od veľkej lásky odradili. Prosím, pomôžte mi počuť a nasledovať Vaše Božské vedenie, ktoré ma povedie k nájdeniu a k radosti zo vzťahu dvoch spriaznených duší. Viem, že ma môj protipól hľadá tak vrúcne, ako ja hľadám jeho. Obidvaja vás prosíme, aby ste nás spojili spolu a pomohli nám poznať a prijať požehnanie nekonečnej lásky. Ďakujem.

Modlitba za vyliečenie milostného vzťahu

Najdrahší Bože, prosím Teba a anjelov, aby ste mi pomohli vyliečiť môj milostný život. Som ochotná zbaviť sa akéhokoľvek neodpustenia, ktoré voči sebe a svojmu partnerovi chovám. Žiadam, aby ma anjeli ihneď očistili od každej zlosti, či hnevu. Prosím, pomôžte mne i môjmu partnerovi pozerať na seba očami lásky. Chcem, aby všetky následky našich chýb boli vymazané na celej línii času. Prosím, pracujte aj s mojim partnerom, aby medzi nami zavládla harmónia, romantika, priateľstvo, rešpekt, úprimnosť a veľká láska. Prosím, obnovte našu lásku. Ďakujem.

Preložené z knihy Doreen Virtue Poslovia Svetla