Doporučujeme

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Více »

Další kartářky online
Kartářka Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Kartářka Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Chelation terapia

Termín CHELATION pochádza z pôvodného gréckeho slova „vytiahnuť niečo, očistiť“. Pôjde teda o vyčistenie energetických centier ľudského tela inou energiou, teda energiou skutočnej alebo pravej lásky.

Chelation terapia

Chelation terapiu môžeme robiť v spojení s masážami rôzneho druhu, ako mobilizačná, segmentová, reflexná, či anma. Robíme ju s citom, riadime sa intuíciou a z hlavných centier tela odvádzame negatívnu energiu, pričom následne energiu lásky vysielame do tela pacienta či náročne chorého človeka. Keďže je tento druh terapie dosť zvláštny a netypický, bude dôležité robiť ho tým osobám, ktoré sú nám blízke. V takýchto prípadoch nemôže nastať napríklad nejaký druh odporu alebo fyzického odmietania toho druhého.

Terapia energiou lásky

Keď prikročíme k samotnej terapii, najskôr musíme zhodnotiť pacienta, v akom je stave. Ak poznáme pacientov stav, musíme zistiť, v čom je jeho hlavný problém a na to musíme ísť doslova holisticky. Na túto terapiu musíme byť v každom prípade riadne pripravení. 24 hodín pred ňou by terapeut nemal jesť potraviny, ktoré nafukujú alebo sú iným spôsobom ťažko stráviteľné. Predpokladá sa, že terapeut je vegetarián, pretože mäso zvyčajne spôsobuje menej príjemný pach ľudského tela, sústreďuje pozornosť na svoje „trávenie“ ľudským organizmom, zvyšuje tzv. „ohnivé vlastnosti“ ako hnev, arogancia, prenáhlenosť, nedôslednosť, v iných prípadoch zúrivosť či pudovosť. Nakoľko podporuje vášne, zvyšuje sexuálnu žiadostivosť, ktorá je i tak každému tvorovi prirodzenou vlastnosťou, nebude podporovať prenos skutočnej lásky – v tom najabstraktnejšom zmysle už ani preto nie, lebo sme museli zabiť alebo nechať zabiť nejakú živú existenciu iba preto, aby sme sa nasýtili.

Dôležité bude piť odvar z medovky aspoň 4 hodiny pred touto terapiou a ak pociťujeme smäd, tak aj počas nej. Na prenos energie lásky sa ďalej treba pripraviť koncentračným cvičením nadhľadu a potom sa už len treba sústrediť na cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.

Prenos energie lásky uskutočňujeme aktivovaním hlavných energetických dráh v ľudskom tele, od ktorých závisí spokojnosť či nespokojnosť nielen telesnej ale aj duchovnej roviny. Začíname vždy pravou rukou. Z prostredného prsta pravej ruky vytiahneme negatívnu energiu a do stredu dlane vdýchneme energiu lásky. To isté urobíme aj s pravou nohou, prejdeme na ľavú nohu, a k ľavej ruke. Takto sme uzavreli kruh. Potom vdýchneme energiu lásky do srdca a do bodu hara, ktorý sa nachádza 5 cm pod pupkom. Pacienta otočíme na brucho a premasírujeme v tom istom okruhu pravú ruku, nohu, ľavú nohu a ruku, prejdeme na chrbát, ktorý po segmentoch prejdeme od kostrče po šiju, potom použijeme reflexnú masáž chrbtice od kostrče nahor, k hlave, špeciálne sa venujeme stuhnutej šiji, skončíme masážou hlavy.

Toto je dosť hrubý návod na terapiu energiou lásky, nedostatočný na použitie v praxi, pretože celú terapiu treba dokonale poznať a ovládať bez najmenších pochybností.

Výsledky chelation terapie

  • Podľa mojich doterajších skúseností je terapia použiteľná pri liečbe zhubných ochorení u malých detí, zvyčajne sa celkom spomalí až zvráti zhubný proces
  • Veľmi úspešná je pri riešení neurotických porúch a psychických narušení u malých a starších detí
  • Skvelé výsledky som zaznamenala pri retardovaných deťoch s DMO
  • Skvelé výsledky som zaznamenala pri únavovom syndróme u dospelých
  • Túto terapiu možno použiť aj pri nevyrovnaných ľuďoch, pri pomalých vírusových ochoreniach, psychických poruchách, pri panickom ochorení

Treba mať na pamäti, že energia lásky je všeliekom alebo maximálne účinným liekom bez „vedľajších účinkov“, a keď chelation terapiu ovládame, je to, akoby sme ovládali všetko. Pomocou tejto terapie je možné všeličo, dokonca nenásilne „otočiť“ myslenie tzv. veľmi zlého človeka – podľa verejnej mienky alebo niekoho nešťastného, skúšaného životom. Touto terapiou môže i samotný terapeut veľa získať, ale podmienkou je, že terapiu stopercentne ovláda.