Kartářka Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Kartářka Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Síla sugesce

Jako chodíme ulicemi, nevšímáme si, co všechno na nás působí. Máme pocit, že všechno jde, jak si myslíme, ale není to tak. Zajímavé je zejména podprahové vnímání, kdy se soustřeďujeme na jednu věc nebo myšlenku, ale zároveň má na nás vliv tichá, jednotvárná řeč člověka, který stojí při nás.

Síla sugesce

Obyčejně večer se zamýšlíme, kde, nebo v jaké situaci jsem toto slyšel, no nevzpomeneme si. Zajímavé jsou okamžiky našeho usínání. Ty by se rozhodně daly využít. Staří Indiáni poslední myšlenku před úplným spánkem nazývali sankalpa. V ní si něco přáli, a tato myšlenka vždy zasáhla do podvědomí, čímž se dosahovala rychlá, ne-li okamžitá změna ve vědomém světě.

V Indii se zase opakují mantry, tedy sugestivní myšlenky, kterými se dosahuje jistý konkrétní cíl. Tyto myšlenky v sanskritu jsou formulovány i na základě vibrací jednotlivých hlásek tak, aby iniciovaly v těle určité skupiny svalů, které se podílejí na dosažení cíle. Jejich účinek je proto vysoké kvality. Vezměme si například mantru pro zdravé sebevědomí:

TAT TWAM ASI
(Ty si To, Já jsem Božský, Ja je Božské)

nebo

ÓM, SAT NAM
(Vím, že jsem Bůh)

Tyto mantry léčí náš základní postoj samého vůči sobě. Dodávají nám sebedůvěru, kterou jinými sugescemi podlamují různí duchovní vůdci toužící po moci a ovládnutí jiného člověka, kterou lámou učitelé nesprávnými požadavky na žáky a rodiče, kteří nezvládají výchovu a tak dále, dalo by se toho vyjmenovat!

Správná sugesce

V podstatě i José Silva vychází ze stavu usínání, kdy je člověk nejvnímavější a nejpozornější. Tímto způsobem můžeme najít založenou věc, můžeme se nastavit na přesnou hodinu a minutu, kdy se vzbudíme, můžeme objevit a zrušit příčinu nějakého zlozvyku jako kouření, okusování nehtů či roztržitost, sklony k přejídání se, lze takto pomoci nešikovnému dítěti zvednout sebevědomí, přesvědčit ho, že něco dokáže, takto můžeme ovlivnit sebe, ale i jiného. Samozřejmě, jde o to, k čemu sebe nebo jiného navádíme. Je maximálně neseriózní vnucovat někomu názor, který se příčí jeho podstatě. Tehdy sugesce nezabere, protože je namířena proti svobodné vůli člověka. Nezabere ani tehdy, když obsahuje více než jednu myšlenku, a pokud jsme myšlenku formulovaly v negativním tvaru jako například: Již nikdy nebudu kouřit.

Musíme si uvědomit, že i sugesce má svá pravidla. Musí být jednoduchá, jasná, přesná, kladně formulována, protože podvědomí nepřijímá žádné zápory.

Zde je čas zamyslet se, proč na vás kladně působí reklamy, nebo správně zoštylizované příkazy. Reklama je založena přesně na principech správné sugesce. Správnou sugesci podpoří televizní reklama rychlým střídáním obrazu, často i od věci, ale tam, kde je třeba chytit klienta se obraz zázračně sloučí se slovem, čímž se do podvědomí dostanou potřebné impulsy a ty zaznamenají potřebu alespoň jednou vyzkoušet nabízené zboží. Reklama, která vás nezatáhne do obchodu, abyste si zboží aspoň prohlédli, není dobrou reklamou. Právě pro úspěšnost se reklamy vkládají na nejnapínavější místo ve filmu, protože tak velmi očekáváte pokračování, že takto naaranžovaná reklama lehounce a bez větší námahy pronikne tam, kam má, tedy do vašeho podvědomí.