Odporúčame

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Janka

Janka

Osobný kód 174

Veštica Petra

Petra

Osobný kód 310

Sila sugescie

Ako chodíme ulicami, nevšímame si, čo všetko na nás pôsobí. Máme pocit, že všetko ide, ako si myslíme, ale nie je to tak. Zaujímavé je najmä podprahové vnímanie, kedy sa sústreďujeme na jednu vec alebo myšlienku, no zároveň na nás vplýva tichá, jednotvárna reč človeka, ktorý stojí pri nás.

Sila sugescie

Obyčajne večer sa zamýšľame, kde, alebo v akej situácii som toto počul, no nespomenieme si. Zaujímavé sú okamihy nášho zaspávania. Tie by sa rozhodne dali využiť. Starí Indiáni poslednú myšlienku pred úplným spánkom nazývali sankalpa. V nej si niečo priali, a táto myšlienka vždy zasiahla do podvedomia, čím sa dosahovala rýchla, ak nie okamžitá zmena vo vedomom svete.

V Indii sa zasa opakujú mantry, teda sugestívne myšlienky, ktorými sa dosahuje istý konkrétny cieľ. Tieto myšlienky v sanskrite sú formulované i na základe vibrácií jednotlivých hlások tak, aby iniciovali v tele určité skupiny svalov, ktoré sa podieľajú na dosiahnutí cieľa. Ich účinok je preto vysokej kvality. Vezmime si napríklad mantru pre zdravé sebavedomie:

TAT TWAM ASI
(Ty si To, Ja som Božský, Ja je Božské)

alebo

ÓM, SAT NAM
(Viem, že som Boh)

Tieto mantry liečia náš základný postoj samého voči sebe. Dodávajú nám sebadôveru, ktorú inými sugesciami podlamujú rôzni duchovní vodcovia túžiaci po moci a ovládnutí iného človeka, ktorú lámu učitelia nesprávnymi požiadavkami na žiakov a rodičia, ktorí nezvládajú výchovu a tak ďalej, dalo by sa toho vymenovať!

Správna sugescia

V podstate aj José Silva vychádza zo stavu zaspávania, kedy je človek najvnímavejší a najpozornejší. Týmto spôsobom môžeme nájsť založenú vec, môžeme sa nastaviť na presnú hodinu a minútu, kedy sa zobudíme, môžeme objaviť a zrušiť príčinu nejakého zlozvyku ako fajčenie, obhrýzanie nechtov či roztržitosť, sklony k prejedaniu sa, možno takto pomôcť nešikovnému dieťaťu zdvihnúť sebavedomie, presvedčiť ho, že niečo dokáže, takto môžeme ovplyvniť seba, ale aj iného. Samozrejme, ide o to, k čomu seba alebo iného navádzame. Je maximálne neseriózne vnucovať niekomu názor, ktorý sa prieči jeho podstate. Vtedy sugescia nezaberie, lebo je namierená proti slobodnej vôli človeka. Nezaberie ani vtedy, keď obsahuje viac ako jednu myšlienku, a ak sme myšlienku sformulovali v negatívnom tvare ako napríklad: Už nikdy nebudem fajčiť.

Musíme si uvedomiť, že i sugescia má svoje pravidlá. Musí byť jednoduchá, jasná, presná, kladne sformulovaná, nakoľko podvedomie neprijíma nijaké zápory.

Tu je čas zamyslieť sa, prečo na vás kladne pôsobia reklamy, či správne zoštylizované príkazy. Reklama je založená presne na princípoch správnej sugescie. Správnu sugesciu podporí televízna reklama rýchlym striedaním obrazu, často aj od veci, ale tam, kde treba chytiť klienta sa obraz zázračne zlúči so slovom, čím sa do podvedomia dostanú potrebné impulzy a tie zaznamenajú potrebu aspoň raz vyskúšať ponúkaný tovar. Reklama, ktorá vás nezatiahne do obchodu, aby ste si tovar aspoň pozreli, nie je dobrou reklamou. Práve pre úspešnosť sa reklamy vsúvajú na najnapínavejšie miesto vo filme, lebo tak veľmi očakávate pokračovanie, že takto naaranžovaná reklama ľahučko a bez väčšej námahy prenikne tam, kam má, teda do vášho podvedomia.