Cisár

Panovník

Věštba na dnes podle tarotové karty

Tato karta vyjadřuje více světské záležitosti než po ní následující karta Velekněze. Znamená i úspěch na poli hmoty, proto se zamyslete, jak vylepšit svou situaci ve financích a prosazování svých záměrů. Pokud pevně uchytíte moc nad sebou do svých rukou, mělo by se vám dařit. Může být, že dovolíte osobě mužského pohlaví, které důvěřujete, aby vás zastupovala v důležitých hmotných záležitostech.