Rytier pohárov

Rytíř pohárů

Věštba na dnes podle tarotové karty

Umělecké cítění, otcovská péče, vlídnost, vyzrálost, kdy člověk pochopil, že agresivitou nedosáhne vlastně nic, jen to, že se ho lidé budou bát, nebo budou od něj táhnout. To je charakteristika rytíře kalichů, které jsou představiteli vody. Sen každé ženy au mužů obava, aby si o nich okolí nemyslelo, že jsou zženštělí, pokud se tak občas chovají. Proč?