Doporučujeme

Lira

Lira

Pomôžem vám v ťažkých životných situáciách. Více »

Další kartářky online
Astropsycholožka Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Kartářka Mária

Mária

Osobný kód 151

Kartářka Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jak na nás působí čísla

Roky sleduju okolí a poslouchám, co se kolem mě děje. Lidé věci, které nemohou vidět, nebo uchopit do ruky, prostě odsuzují.

Jak na nás působí čísla

Setkala jsem se s více lidmi i vysokoškolsky vzdělanými, kteří numerologické výpočty odmítají, zatracují nebo odsuzují. Ani elektrickou energii nevidíme, a přece prochází elektrickým vedením, čehož konečným výsledkem je světlo v našich příbytcích. Přesně tak to je i s numerologií. Samotné čísla se vidí být pouze čísly, ale když je rozebereme, výsledek je charakter člověka. Tato čísla nám napoví i danosti, či schopnosti do budoucna, zdravotní stav, životní plusy a mínusy. Dá se z nich vyčíst, čemu by se měl člověk v životě vyhýbat, nebo které vlastnosti rozvíjet, aby se stal úspěšným.

Nejsilnější čísla

Numerologie se už od pradávna považovala za vědu. Matematik Newton se jí zabýval a tvrdil, že se v ní skrývá životní moudrost každého jedince. Také Sigmund Freud a Carl Jung v numerologických číslech četli slabé a silné stránky charakterových rysů osobnosti. Nejsilnější čísla, které popisují charakterové a psychologické rysy, jsou čísla 1 až 9. Každé jedno číslo působí jiným proudem energie. Čísla jsou energie, která nás soustavně obklopuje a ovlivňuje nás - pozitivně nebo negativně. V dnešním světě jsme přece stále a všude obklopování čísly.

V současné době se numerologie těší obrovskému zájmu lidí, kteří si uvědomují, že čísla nám určují náš život, od začátku až do konce. Stejně i ostatní esoterické vědy jsou v popularitě, jako například astrologie, tarotové učení, čínské horoskopy, colorterapie, andělské léčení, léčení pomocí reiki, shamballa a jiné.

Výpočty z data narození

Nejdůležitější čísla jsou obsaženy v datu narození, ten je neměnný. Napoví vše o majiteli, jeho vlastnostech, zdraví a také možnostech v životě. Doposud jsem nezmínila číslo nula. Nula je nekonečně proudící energie, uzavřený kruh. Je to naše životní energie, proudící stále kolem nás a je to neustálý životní cyklus. V každém výpočtu, v datu narození, pokud se nachází nula, víme, že v té osobě je dostatek vesmírné síly, kterou může i rozdávat. Nula zesiluje a posiluje číslo, za kterým se nachází.

1 - kreativita a sebedůvěra

Lidé s tímto číslem by měli do života vložit pozitivní, tvůrčí energii. Neměli by zbytečně mrhat se svou energií a zbytečně ji blokovat. Tato energie se dá využít v umění, léčení, v obchodování, ve sportu, či v jakékoliv tvůrčí práci.

1 + 0 přidává na nezávislosti, originalitě, ale i sobeckosti dané osoby

2 - spolupráce a rovnováha

Lidé s dvojkou by se měli naučit hledat rovnováhu mezi dáváním a braním, mezi slovy ano a ne, vyrovnáváním rozumu a citu, vlastního já a potřebami jiných. Je třeba nejdříve najít rovnováhu sám v sobě, protože pokud se někde necítí dobře, dlouho v tom prostředí nevydrží.

2 + 0 přidává na intuici.

3 - komunikace a citlivost

Jednotlivci, na kterých působí energie čísla 3, mají využít svou emocionální vnímavost tak, že využijí svou pozitivní vnímavost upřímným vyjadřováním se. Mají překonat překážky v sobě a odstranit bloky ve svém životě.

3 + 0 přidává na inteligenci.

4 - stabilita a praktičnost

Jednotlivci pod štvorkovou vibrací se snaží dosáhnout ve svém životě stabilitu a bezpečí tím, že si určují směr a správnou postupnost.

4 + 0 dodává síle na praktičnosti.

5 - svoboda a vnímavost

Jednotlivci, kteří jsou poháněni životním číslem 5, by se měli učit sebekázni, protože je síla velmi pohání vpřed. Jejich životní cesta je často trnitá a kamenitá, protože v tomto čísle se skrývá neutuchající energie.

5 + 0 přidává na schopnosti budovat a tvořit.

6 - představa a přijetí

Jednotlivci se šestkovým rodním číslem by se měli naučit vyrovnávat své vnitřní ideály s praktickou stránkou, aby vyrovnali své energie a přijali svět v současnosti tak jak plyne.

6 + 0 zvyšuje potenciál lásky a harmonie.

7 - důvěra a otevřenost

Smyslem života lidí s životním číslem 7 je otevřenost k duchovnímu světu. Měli by se pobírat cestou světla a duchovní krásy, či naplněnosti. Ovšem tato cesta je trnitá a nenachází se snadno.

7 + 0 přidává na duchovnosti.

8 - hojnost a moc

Životní číslo 8 se spojuje s hojností, mocí, prestiží, uznáním a úspěchem spojeným s finančním blahem. Jeho nositelé se musí potýkat a překonávat překážky spojené s penězi, autoritou, úspěchem a mocí.

8 + 0 dodává sílu vědění.

9 - ucelení a moudrost

Životní číslo 9 je souhrnem všech čísel a posláním takových lidí je žít v souladu s moudrostí a intuicí svého srdce. Měli by být vzorem pro ostatní.

9 + 0 přidává na serióznosti a snaze dokončit věci do konce.

Věštkyně ZuzanaTÉMA DNE:

Věštba vztahu a partnerská shoda podle data narození

Nasměrujte váš život na správnou cestu a objevte možnosti harmonického soužití v partnerském vztahu. Číst dál