Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštec Damián

Damián

Osobný kód 178

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Ako na nás pôsobia čísla

Roky sledujem okolie a počúvam, čo sa okolo mňa deje. Ľudia veci, ktoré nemôžu vidieť, alebo uchopiť do ruky, jednoducho odsudzujú.

Ako na nás pôsobia čísla

Stretla som sa s viacerými ľuďmi i vysokoškolsky vzdelanými, ktorí numerologické výpočty odmietajú, zatracujú alebo odsudzujú. Ani elektrickú energiu nevidíme, a predsa prechádza cez elektrické vedenie, čoho konečným výsledkom je svetlo v našich príbytkoch. Presne tak to je aj s numerológiou. Samotné čísla sa vidia byť iba číslami, ale keď ich rozoberieme, výsledok je charakter človeka. Tieto čísla nám napovedia aj danosti, či schopnosti do budúcna, zdravotný stav, životné plusy a mínusy. Dá sa z nich vyčítať, čomu by sa mal človek v živote vyhýbať, alebo ktoré vlastnosti rozvíjať, aby sa stal úspešným.

Najsilnejšie čísla

Numerológia sa už od pradávna považovala za vedu. Matematik Newton sa ňou zaoberal a tvrdil, že sa v nej skrýva životná múdrosť každého jedinca. Taktiež Sigmund Freud a Carl Jung v numerologických číslach čítali slabé a silné stránky charakterových rysov osobnosti. Najsilnejšie čísla, ktoré opisujú charakterové a psychologické črty, sú čísla 1 až 9. Každé jedno číslo pôsobí iným prúdom energie. Čísla sú energia, ktorá nás sústavne obklopuje a vplýva na nás - pozitívne alebo negatívne. V dnešnom svete sme predsa stále a všade obklopovaní číslami.

V súčasnej dobe sa numerológia teší obrovskému záujmu ľudí, ktorí si uvedomujú, že čísla nám určujú náš život, od začiatku až do konca. Rovnako aj ostatné ezoterické vedy sú v popularite, ako napríklad astrológia, tarotové učenie, čínske horoskopy, colorterapia, anjelské liečenia, liečenia pomocou reiky, shamballa a iné.

Výpočty z dátumu narodenia

Najdôležitejšie čísla sú obsiahnuté v dátume narodenia, ten je nemenný. Napovie všetko o majiteľovi, jeho vlastnostiach, zdraví a aj možnostiach v živote. Doteraz som nespomenula číslo nula. Nula je nekonečne prúdiaca energia, uzavretý kruh. Je to naša životná energia, prúdiaca stále okolo nás a je to neustály životný cyklus. V každom výpočte, v dátume narodenia, ak sa nachádza nula, vieme, že v tej osobe je dostatok vesmírnej sily, ktorú môže i rozdávať. Nula zosilňuje a posilňuje číslo, za ktorým sa nachádza.

1 - kreativita a sebadôvera

Ľudia s týmto číslom by mali do života vložiť pozitívnu, tvorivú energiu. Nemali by zbytočne mrhať so svojou energiou a zbytočne ju blokovať. Táto energia sa dá využiť v umení, liečení, v obchodovaní, v športe, či v akejkoľvek tvorivej práci.

1 + 0 pridáva na nezávislosti, originalite, ale i sebeckosti danej osoby.

2 - spolupráca a rovnováha

Ľudia s dvojkou by sa mali naučiť hľadať rovnováhu medzi dávaním a braním, medzi slovami áno a nie, vyrovnávaním rozumu a citu, vlastného ja a potrebami iných. Je potrebné najskôr nájsť rovnováhu sám v sebe, pretože ak sa niekde necítia dobre, dlho v tom prostredí nevydržia.

2 + 0 pridáva na intuícii.

3 - komunikácia a citlivosť

Jednotlivci, na ktorých pôsobí energia čísla 3, majú využiť svoju emocionálnu vnímavosť tak, že využijú svoju pozitívnu vnímavosť úprimným vyjadrovaním sa. Majú prekonať prekážky v sebe a odstrániť bloky vo svojom živote.

3 + 0 pridáva na inteligencii.

4 - stabilita a praktičnosť

Jednotlivci pod štvorkovou vibráciou sa snažia dosiahnuť vo svojom živote stabilitu a bezpečie tým, že si určujú smer a správnu postupnosť.

4 + 0 dodáva sile na praktičnosti.

5 - sloboda a vnímavosť

Jednotlivci, ktorí sú poháňaní životným číslom 5, by sa mali učiť sebakázni, pretože ich sila veľmi poháňa vpred. Ich životná cesta je často tŕnistá a kamenistá, pretože v tomto čísle sa skrýva neutíchajúca energia.

5 + 0 pridáva na schopnosti budovať a tvoriť.

6 - predstava a prijatie

Jednotlivci so šestkovým rodným číslom by sa mali naučiť vyrovnávať svoje vnútorné ideály s praktickou stránkou, aby vyrovnali svoje energie a prijali svet v súčasnosti tak ako plynie.

6 + 0 zvyšuje potenciál lásky a harmónie.

7 - dôvera a otvorenosť

Zmyslom života ľudí so životným číslom 7 je otvorenosť k duchovnému svetu. Mali by sa poberať cestou svetla a duchovnej krásy, či naplnenosti. Ovšem táto cesta je tŕnistá a nenachádza sa ľahko.

7 + 0 pridáva na duchovnosti.

8 - hojnosť a moc

Životné číslo 8 sa spája s hojnosťou, mocou, prestížou, uznaním a úspechom spojeným s finančným blahom. Jeho nositelia sa musia potýkať a prekonávať prekážky spojené s peniazmi, autoritatívnosťou, úspechom a mocou.

8 + 0 dodáva silu vedomostiam.

9 - ucelenie a múdrosť

Životné číslo 9 je súhrnom všetkých čísiel a poslaním takýchto ľudí je žiť v súlade s múdrosťou a intuíciou svojho srdca. Mali by byť vzorom pre ostatných.

9 + 0 pridáva na serióznosti a snahe dokončiť veci do konca.

Veštica ZuzanaTÉMA DŇA:

Veštba vzťahu a partnerská zhoda podľa dátumu narodenia

Nasmerujte váš život na správnu cestu a objavte možnosti harmonického spolužitia v partnerskom vzťahu. Čítať ďalej