Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Ako na nás pôsobia čísla

Roky sledujem okolie a počúvam, čo sa okolo mňa deje. Ľudia veci, ktoré nemôžu vidieť, alebo uchopiť do ruky, jednoducho odsudzujú.

Ako na nás pôsobia čísla

Stretla som sa s viacerými ľuďmi i vysokoškolsky vzdelanými, ktorí numerologické výpočty odmietajú, zatracujú alebo odsudzujú. Ani elektrickú energiu nevidíme, a predsa prechádza cez elektrické vedenie, čoho konečným výsledkom je svetlo v našich príbytkoch. Presne tak to je aj s numerológiou. Samotné čísla sa vidia byť iba číslami, ale keď ich rozoberieme, výsledok je charakter človeka. Tieto čísla nám napovedia aj danosti, či schopnosti do budúcna, zdravotný stav, životné plusy a mínusy. Dá sa z nich vyčítať, čomu by sa mal človek v živote vyhýbať, alebo ktoré vlastnosti rozvíjať, aby sa stal úspešným.

Najsilnejšie čísla

Numerológia sa už od pradávna považovala za vedu. Matematik Newton sa ňou zaoberal a tvrdil, že sa v nej skrýva životná múdrosť každého jedinca. Taktiež Sigmund Freud a Carl Jung v numerologických číslach čítali slabé a silné stránky charakterových rysov osobnosti. Najsilnejšie čísla, ktoré opisujú charakterové a psychologické črty, sú čísla 1 až 9. Každé jedno číslo pôsobí iným prúdom energie. Čísla sú energia, ktorá nás sústavne obklopuje a vplýva na nás - pozitívne alebo negatívne. V dnešnom svete sme predsa stále a všade obklopovaní číslami.

V súčasnej dobe sa numerológia teší obrovskému záujmu ľudí, ktorí si uvedomujú, že čísla nám určujú náš život, od začiatku až do konca. Rovnako aj ostatné ezoterické vedy sú v popularite, ako napríklad astrológia, tarotové učenie, čínske horoskopy, colorterapia, anjelské liečenia, liečenia pomocou reiky, shamballa a iné.

Výpočty z dátumu narodenia

Najdôležitejšie čísla sú obsiahnuté v dátume narodenia, ten je nemenný. Napovie všetko o majiteľovi, jeho vlastnostiach, zdraví a aj možnostiach v živote. Doteraz som nespomenula číslo nula. Nula je nekonečne prúdiaca energia, uzavretý kruh. Je to naša životná energia, prúdiaca stále okolo nás a je to neustály životný cyklus. V každom výpočte, v dátume narodenia, ak sa nachádza nula, vieme, že v tej osobe je dostatok vesmírnej sily, ktorú môže i rozdávať. Nula zosilňuje a posilňuje číslo, za ktorým sa nachádza.

1 - kreativita a sebadôvera

Ľudia s týmto číslom by mali do života vložiť pozitívnu, tvorivú energiu. Nemali by zbytočne mrhať so svojou energiou a zbytočne ju blokovať. Táto energia sa dá využiť v umení, liečení, v obchodovaní, v športe, či v akejkoľvek tvorivej práci.

1 + 0 pridáva na nezávislosti, originalite, ale i sebeckosti danej osoby.

2 - spolupráca a rovnováha

Ľudia s dvojkou by sa mali naučiť hľadať rovnováhu medzi dávaním a braním, medzi slovami áno a nie, vyrovnávaním rozumu a citu, vlastného ja a potrebami iných. Je potrebné najskôr nájsť rovnováhu sám v sebe, pretože ak sa niekde necítia dobre, dlho v tom prostredí nevydržia.

2 + 0 pridáva na intuícii.

3 - komunikácia a citlivosť

Jednotlivci, na ktorých pôsobí energia čísla 3, majú využiť svoju emocionálnu vnímavosť tak, že využijú svoju pozitívnu vnímavosť úprimným vyjadrovaním sa. Majú prekonať prekážky v sebe a odstrániť bloky vo svojom živote.

3 + 0 pridáva na inteligencii.

4 - stabilita a praktičnosť

Jednotlivci pod štvorkovou vibráciou sa snažia dosiahnuť vo svojom živote stabilitu a bezpečie tým, že si určujú smer a správnu postupnosť.

4 + 0 dodáva sile na praktičnosti.

5 - sloboda a vnímavosť

Jednotlivci, ktorí sú poháňaní životným číslom 5, by sa mali učiť sebakázni, pretože ich sila veľmi poháňa vpred. Ich životná cesta je často tŕnistá a kamenistá, pretože v tomto čísle sa skrýva neutíchajúca energia.

5 + 0 pridáva na schopnosti budovať a tvoriť.

6 - predstava a prijatie

Jednotlivci so šestkovým rodným číslom by sa mali naučiť vyrovnávať svoje vnútorné ideály s praktickou stránkou, aby vyrovnali svoje energie a prijali svet v súčasnosti tak ako plynie.

6 + 0 zvyšuje potenciál lásky a harmónie.

7 - dôvera a otvorenosť

Zmyslom života ľudí so životným číslom 7 je otvorenosť k duchovnému svetu. Mali by sa poberať cestou svetla a duchovnej krásy, či naplnenosti. Ovšem táto cesta je tŕnistá a nenachádza sa ľahko.

7 + 0 pridáva na duchovnosti.

8 - hojnosť a moc

Životné číslo 8 sa spája s hojnosťou, mocou, prestížou, uznaním a úspechom spojeným s finančným blahom. Jeho nositelia sa musia potýkať a prekonávať prekážky spojené s peniazmi, autoritatívnosťou, úspechom a mocou.

8 + 0 dodáva silu vedomostiam.

9 - ucelenie a múdrosť

Životné číslo 9 je súhrnom všetkých čísiel a poslaním takýchto ľudí je žiť v súlade s múdrosťou a intuíciou svojho srdca. Mali by byť vzorom pre ostatných.

9 + 0 pridáva na serióznosti a snahe dokončiť veci do konca.

Veštica ZuzanaTÉMA DŇA:

Veštba vzťahu a partnerská zhoda podľa dátumu narodenia

Nasmerujte váš život na správnu cestu a objavte možnosti harmonického spolužitia v partnerskom vzťahu. Čítať ďalej