Ľudia narodení 9., 18. a 27. dňa v mesiaci

Mars je planétou s vojenskou disciplínou. Ako planéta ohňa a tepla je tvorcom ťažko ovládateľnej energie. Je dôvodom nepokojnej povahy, ktorá je stále v pohybe a vždy je poháňaná činnosťou.

Ľudia narodení 9., 18. a 27. dňa v mesiaci

Charakteristika

Títo ľudia nemôžu odpočívať pokiaľ nedosiahnu vytýčeného cieľa. Sú to rodení bojovníci, v každej oblasti svojho života napínajú sily do krajnosti, vždy však férovo v rámci športových pravidiel v športovom duchu. Sú odvážni, milujú dobrodružstvo. Ctižiadostiví a vďaka svojej silnej a pevnej vôli, schopnosti ísť tvrdo za svojim cieľom, stúpajú rýchle po strmej ceste svojej kariéry. Reagujú rýchlo v každej situácii, sú v pohotovosti pri prvom nebezpečnom signáli. Sú silní, odolní, pripravení k obrane voči protivníkom. Často si kvôli svojej prehnanej opatrnosti robia i zbytočných nepriateľov. Neradi strácajú čas nárekom či lamentovaním, týkajúcich sa ich vlastných problémov. Hádky a spory sa snažia hneď v zárodku potlačiť. Sú otvorení a úprimní. Ľahko sa dajú vyprovokovať a vybuchnú ako dynamit. Nečakajú s riešením na vhodnejší okamih, odkladanie problémov majú za zbytočný premárnený čas. Ich prirodzený optimizmus a povaha, ktorej hovoríme „samorastná“ im nedovoľuje žiť z dobročinnosti a milosrdenstva iných.

Sú nezávislí, slobodní, vášniví, priami a nebojáci, impulzívni a tyrani. Veria, že rýchle a krajné riešenie je najlepšie, často uvádzajú v úžas okolitý svet svojimi smelými činmi, ktoré niekedy vedú k tragickým koncom. Odvaha ich neopustí ani tvárou tvár smrti. Zanietení pre svoje méty, plní podnetov, vždy ponáhľajúci sa, aby boli čo najskôr vo svojom cieli. Nechcú byť v práci rušení, nedopustia, aby ich práca bola zaručená a nenávidia kritiku. Majú veľmi vyvinutý zmysel pre zodpovednosť. Nech robia čokoľvek, robia to s plným nasadením. Majú o sebe vysokú mienku a chcú, aby ostatní zdieľali ich názor a radi počúvajú slová uznania. Ich dominantná povaha im však miesto toho prinesie opak. Ľudia často neschvaľujú ich chovanie. V mladosti teda musia čeliť rôznym prekážkam, kým dosiahnu uznanie a vplyvného miesta v spoločnosti, v rodine, vo svojom obore. A pretože sú obdarení pevnou vôľou, majú silnú motiváciu, sú úspešní skôr ako dosiahnu 40 rokov. Sú ako kokosový orech, ktorý skrýva pod tvrdým obalom jemnú a sladkú dužinu. Navonok tvrdí, pevní, neotrasiteľní, disciplinovaní, ich vnútro je však jemné a plné citu a súcitu. Preto sú tiež dobrými nadriadenými. Vyznačujú sa organizačnými schopnosťami, ich kvality vynikajú vo funkciách vedúcich, ktorí sú zodpovední a výkonní. Tam, kde sú najvyššími autoritami a kde je im plne zverené riadenie, môžu naplno uplatniť svoju schopnosť využiť všetkých možností a príležitostí, čo spolu s ich tvrdou a usilovnou prácou výrazne prispieva k rozvoju každej ľudskej činnosti. Ak sú zbavení autority, upadá ich záujem a aktivita sa stráca. Milujú pocty, túžia po prestíži, podstupujú kvôli tomu námahu fyzickú či duševnú. Vynakladajú veľa energie, aby získali obdiv a sympatie. Napriek tomu, že sú oddaní svojej rodine, mávajú rodinný život nešťastný a tu dochádza k mnohým sporom.

Svoj cieľ a úspech dosahujú pred 35. rokom života. Prelamujú minulé karmy, sú mystickí ľudia, ocitajú sa na rozhraní kolobehu života a smrti. Bývajú myslitelia, inklinujú k duchovnu. Prudký a násilnícky rys povahy nachádza ventil v ohnivých debatách, v tvrdej práci a disciplíne. Sú zasvätení nejakej myšlienke, ideológii, duchovnu. Ako politici sa venujú snahám o humánnejšie formy riešenia sporov hroziacich vojnou. V živote majú veľké problémy so svojimi pochabosťami, so svojim negatívnym spôsobom myslenia a svojimi imaginárnymi prekážkami. Spev, telesné cvičenie, počúvanie intuície je prospešné. Sú zameraní na zlepšenie životných podmienok a prostredia. Ich nepokojná povaha im prináša klad, pretože ich podnecuje k tvorivej činnosti.

Pre mužov je sex silným impulzom. Pretože sú vedení svojou dominantnou povahou, chovajú sa tak i k svojej partnerke, ktorú chcú za každú cenu ovládať. Pritom sa stretnú často s neúspechom. Sú rozčarovaní, prepadajú zúfalstvu, chcú dosiahnuť svojho, nenachádzajú správne východisko a ocitnú sa v bludnom kruhu. Ak si nájdu partnerku v mladosti, môžu sa dožiť dobrého manželského života. Ak vnesú do neho i dávku romantiky a vzájomného porozumenia, dosiahnu fyzického uspokojenia a budú prekvapení, aký bohatý môže byť ich život. Väčšinou však muži svojim partnerkám nepreukazujú veľa úcty a lásky, zato sú veľmi priateľskí, žoviálni voči iným ženám. Potom strácajú hlavu, rozvahu, duševnú rovnováhu. Doma sa hádajú, opúšťajú svoju ženu a sami radi trpia. Akokoľvek túžia po okázalosti, vedú v skutočnosti prostý život.

Žena je veľmi láskavá, starostlivá, dôsledná a priateľská. Niekedy býva vyberavá, tajnostkárska, predovšetkým sa to týka vzťahov. Výborná domáca pani, dobrá hostiteľka, oddaná a lojálna manželka, plná pôvabu a šarmu, ale na šťastné manželstvo má menšiu šancu ako muž. Pretože vyžaduje od svojho muža to isté, čo poskytuje ona jemu, nie je schopná tolerovať jeho flirty, čo prináša len ten výsledok, že on je znechutený a jej úsilie o nápravu je zbytočné. Vlastné týmto ľuďom je to, že než povedia áno, povedia i nie. Veľa času a energie venujú na údržbu svojho domova i pracoviska. Všetko chcú mať v absolútnom poriadku, ale nevedia urobiť to isté so svojim rodinným a manželským životom. Hrozia im nehody a zranenia spôsobené ohňom, výbušninami a elektrickým prúdom. Najmenej jedenkrát v živote sa musia podrobiť chirurgickému zákroku a najmenej jedenkrát v živote budú stáť pred súdom. Budú často poranené, čaká ich veľa nehôd, niekedy ich stretnutie so smrťou bude dôsledok zranenia, nehody, či následnej infekcie alebo operácie. Citové sklamanie v nich prebúdza pomstychtivosť, agresivitu a krutosť. Narodili sa s vodcovskými kvalitami, vďaka svojej citlivosti sú schopní ovládať a usmerňovať jedincov tvrdohlavých a ťažko zvládnuteľných. Sú na čele podnikov a organizácií. Mocné, silné a dominantné osobnosti s veľkými ideálmi. Dobrá aspektácia znamená výborné manželstvá, pomocnú a ochrannú ruku. Môžu sa tešiť dobrému potomstvu. Sú považované za deti šťasteny.

Čomu sa vyvarovať

Je potrebné, aby zachádzali opatrne so zbraňami, s ohňom, výbušninami, vyhýbali sa cyklónom, povodniam, búrkam a aby pozorne šoférovali svoj automobil. Nemali by sa nechať vyprovokovať a mali by upustiť od myšlienok na pomstu. Mali by sa zbaviť falošnej pýchy a pokrytectva, pretože sú potom svojim okolím kritizovaní. Nemali by sa dať ľahko premôcť emóciami. Nemali by bezhlavo riskovať len preto, aby dokázali svoju odvahu, silu, či smelosť, dosiahnuť cieľ za každú cenu. Mali by ovládať svoj sklon zaujímať negatívny postoj vyjadrený slovami alebo chovaním ku svojim kolegom a partnerom v pracovnom a osobnom živote. Mali by prejavovať lásku svojim životným druhom, vytvárať domov plný pohody a pokoja. Predovšetkým by nemali zabúdať, že mýliť sa je ľudské a odpúšťať je božské. Mali by sa podrobiť chirurgickým zákrokom len v nevyhnutných prípadoch. Mali by potlačiť svoj nepokoj a prílišnú uponáhľanosť. Mali by odložiť masku prísneho a tvrdého človeka. Úsmev na tvári mať je prospešné. Mali by sa vyhýbať sporom, potlačiť svoj sklon oponovať, zvyšovať hlas a chovať sa ako násilník. Ich zmysel pre poriadok a disciplínu by sa mal premietnuť v ich rodine. Mali by byť opatrní pri podpisovaní cenných papierov, v prípade pochybností sa poradiť s právnikom. Nemali by byť presvedčení o svojej neporaziteľnosti a nevyčerpateľnosti energie, nemali by zachádzať do krajnosti. Sami sebe tiež venovať starostlivosť a pozornosť, pretože v ich sile je zároveň i ich slabosť a môže byť pre nich záhubou. Mali by sa naučiť zvládnuť svoj hnev a aroganciu. Od svojich priateľov a známych by sa nemali izolovať, naopak stále rozširovať ich okruh, nemali by strácať humor, prináša im totiž šťastie. Ak je Mars oslabený, utlmený alebo v regresii, nemali by sa púšťať do nových podnikov, dobrodružstiev, do nebezpečných úloh. Mali by sa vyhýbať všetkým omamným látkam a drogám, pretože im ľahko privykajú a ťažko odvykajú.