Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Mária

Mária

Osobný kód 151

Původ a historie Tarotu

Dodnes nám není zcela známo, kdy Tarot vznikl, ale první zmínky o sadách mystických číslovaných karet pocházejí z Indie a Dálného východu.

Původ a historie Tarotu

Podle jiných zdrojů přinesli Tarot do středověké Evropy kočující Cikáni přicházející z Dálného východu. Většina pramenů se však shoduje v tom, že se první balíčky tarotových karet v Evropě objevily začátkem 14. století, kdy vznikaly jako kombinace raných hracích karet používaných v Itálii a sady 22 listů Velké arkány, jejichž začátek zůstává dosud zahalen rouškou tajemství.

Balíček Tarotu se skládá ze 78 karet, z toho 22 karet Velké arkány a 56 karet Malé arkány. Uvedené názvy znamenají “velké tajemství” a “malé tajemství”.

Jak vznikl Tarot

I francouzský lingvista, kněz a okultista Antoine Court de Gebelin, žijící v 18. století, byl přesvědčen o mystickém významu Tarotu. Tvrdil, že 22 karet Velké arkány bylo původně knihou pocházející ze starověkého Egypta. Mohlo jít o pozůstatky Knihy Thovtovy (Thovt nebo Thoth = egyptský bůh slov a magie). Thoth je odvozenina egyptského slova Taru, což znamená “ptát se, hledat odpověď”. Gebelin vytvořil vlastní sadu 77 karet doplněných ještě kartou s vyobrazením Blázna, čímž se mu podařilo dosáhnout počet 78 karet.

Některé prameny naznačují původ slova tarot z hebrejštiny, jde o slovo tóra - označení židovského posvátného textu, ale podle jiných by mohlo jít io slovo rota (kolo).

Tarot již od samého počátku sloužil jako prostředek sebepoznání. Vzbuzoval ovšem i strach a nedůvěru, protože ho ve středověku církev pálila, protože byla zásadně proti pohanským obrázkem, které se na nich objevovaly. Dokonce i dnes se Tarot někdy považuje za “ďáblovu obrázkovou knihu”. Navzdory církevnímu odporu se karetní hry stávaly oblíbenými, ať už pro zábavu, hazard nebo věštění. Věštecký a ezoterický význam karet se ale dal již koncem 18. století jen velmi těžko prohlédnout.

Nejstarší sady tarotových karet

Sada tarotových karet byla během stovek let své existence používána mnoha různými způsoby, i když je více než pravděpodobné, že původně byla určena pro karetní hru, která se ve Francii jmenuje tarot a v Itálii tarocco. Již staří Řekové říkali, že je třeba znát především sebe samých. Toto heslo bylo vytesáno i na vchodu do Apollónova chrámu v Delfách.

Visconti Sforza Tarocchi

První karty byly ručně malované. Jeden z nejstarších balíčků, který je nám dnes znám, má název Visconti Sforza Tarocchi. Vznikl v polovině čtyřicátých let 15. století pro vévodu milánského. Bylo namalovaných několik tarotových sad, které jsou nyní uloženy v muzeích a soukromých sbírkách. Jedna z nich zůstala prakticky nedotčena a obsahuje standartních 78 karet, které jsou základem dnešních sad.

Mantegna

Mezi další velmi staré sady obsahující 40 očíslovaných karet a 22 karet Velké arkány patří balíček, jehož vlastníkem byl Francois Fibbi (italské kníže žijící v exilu), a dále balíček Mantegna vytvořen v r. 1470 - 1485. Tyto nádherné karty se velmi odlišují od sad, které používáme dnes, ale i od exemplářů uchovávaných v Britském muzeu. Mantegna se skládá z pěti barev po deseti listech, číslovaných od jedné do padesáti. Obrazy na kartách symbolizují celý vesmírný řád, od nejvyšších planetárních říší, přes umění a múzy, až k tradičním vyobrazením, které se podobají námětem v obvyklých tarotových sadách.

Marseille

Další velmi známá sada nese název podle města Marseille. Objevila se na konci 15.století. Tento balíček patří dodnes mezi nejoblíbenější. Vyznačuje se také efektním výtvarným provedením. V 17. století se přestaly tarotové karty vyrábět v Itálii a začali se dovážet z Francie.