Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kartářka Lenaras

Lenaras

Osobný kód 162

Kartářka Karolína

Karolína

Osobný kód 173

Astropsycholožka Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Anton - podnikanie

Pán Anton sa zaujímal o zmeny jeho podnikateľských aktivít v budúcnosti a taktiež, či sa mu podarí rozšíriť svoje imanie. Čo veštici Marion povedali karty madam Lenormandovej, sa dozviete vo videu... Vo videu sa dozviete nielen odpoveď na vybranú otázku, ale aj význam jednotlivých kariet, ich vzájomnú súvislosť a prepojenie.