Doporučujeme

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Více »

Další kartářky online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Kartářka Anna

Anna

Osobný kód 309

Kartářka Janka

Janka

Osobný kód 174

Kartářka Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Zrušení prokletí pomocí modliteb

Pokud se vám opakují nepříjemné situace, jste nemocní, nedaří se vám v lásce, či práci, může být příčina i v prokletí.

Zrušení prokletí pomocí modliteb

Síla modlitby

Modlitba má velkou sílu, hlavně, pokud je vyslovená upřímně, od srdce. Tyto modlitby na zbavení se prokletí jsem dostala už velmi dávno od známé. Je dobré si je opsat nebo vytisknout a opakovat denně tolikrát, kolik uznáte za vhodné.

Pane Ježíši Kriste Nazaretský, Panna Marie, Duch svatý, prosím Vás o přímluvu u našeho Otce nebeského za odpuštění hříchů, kterých jsem se dopustil(a), aby mi dal požehnání.

Pane Ježíši Kriste Nazaretský, prosím Tě o přímluvu u našeho Otce nebeského za zrušení všech prokletí, uhranutí a napojení špatných myšlenek, které jsem vyřkl(a) na lidi, kteří mi ublížili. Já přesto, že mi ublížili, jim odpouštím.

Vím, že jen Ty máš právo trestat. Ještě jednou Tě prosím o zrušení všech prokletí, uhranutí a napojení špatných myšlenek, které jsem vyřkl(a). Pane Bože, prosím Tě o Tvou ochranu proti všem lidem, kteří na mě a mou rodinu posílají špatné myšlenky a prokletí. Slibuji, že nenávist, závist, zlo a sobeckost odevzdávám Tobě. Vím, že mi je pomůžeš předělat na lásku, radost, štěstí ke všem lidem.

Děkuji Ti Pane Bože za vyslechnutí mé prosby, zrušení všech prokletí, uhranutí a napojení špatných myšlenek, které jsem vyřkl(a). Děkuji Ti za naši rodinu, za všechny lidi, kteří se k Tobě s láskou obracejí, za Boží ochranu.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Pane Ježíši, potřebuji Tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám Ti dveře svého života a přijímám Tě jako svého Spasitele.

Děkuji Ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl(a) takovým (takovou), jakým (jakou) mě chceš mít.


MagieTÉMA DNE:

Jak se zbavit kletby, prokletí nebo uřknutí

Ochraňte se před negativními vlivy špatných energií. Číst dál