Kartářka Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Karma a dedičný hriech

V štvrtej časti video seriálu o karme vám archetypologička Somezeda poradí, ako sa zachovať a postaviť k tomu, ak sa niekto narodí telesne alebo mentálne postihnutý.