Veštica Adrianalin

Adrianalin

Osobný kód 153

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Karma a dedičný hriech

V štvrtej časti video seriálu o karme vám archetypologička Somezeda poradí, ako sa zachovať a postaviť k tomu, ak sa niekto narodí telesne alebo mentálne postihnutý.