Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Karma a dedičný hriech

V štvrtej časti video seriálu o karme vám archetypologička Somezeda poradí, ako sa zachovať a postaviť k tomu, ak sa niekto narodí telesne alebo mentálne postihnutý.