Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 159

Veštica Kaia

Kaia

Osobný kód 175

Karma a dedičný hriech

V štvrtej časti video seriálu o karme vám archetypologička Somezeda poradí, ako sa zachovať a postaviť k tomu, ak sa niekto narodí telesne alebo mentálne postihnutý.