Doporučujeme

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Více »

Další kartářky online
Kartářka Mária

Mária

Osobný kód 151

Kartářka Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Věštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Kartářka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Karmické uzly a jejich rozvázání

Karmický uzol, v klasickom chápaní, je situácia, kedy sa duše mŕtvych, ktorí si v jednom z minulých životov spôsobili problémovú situáciu, stretnú v budúcich životoch a pokúsia sa problém znovu vyriešiť.

Karmické uzly a jejich rozvázání

Karmické uzly se mohou vytvořit například tak, že se v minulosti někdo dopustil násilí na oběti, způsobením materiální škody, nebo jiné velké křivdy, dokonce vraždy. Oběť umírá, ale neodpustila tomu, kdo jí ublížil. V dalších životech se budou scházet v různých podobách a spojeních, pokud oběť neodpustí tomu, kdo jí ublížil.

Ve vztahu z minulosti se může často jednat o zrcadlovou situaci. Například násilník z minulosti se stane obětí a oběť nad ním získává moc. Karmický uzel může vzniknout nejen z vašich chyb z minulosti, ale klidně ho můžeme získat i v tomto životě. Každé naše jednání, které způsobilo, že se někdo cítí ukřivděný, ponížen, může způsobit karmický uzel. V případě, že tento uzel neodhalíme a neodstraníme v současnosti, budou ho muset rozvázat dokonce naši potomci. Pokud chceme, aby naši potomci žili šťastně, nevstupujme do konfliktů s jinými lidmi a nevytvářejme nové karmické uzly.

Typické modelové situace jsou například v rodině, kdy se muž a žena nemají rádi, ale nedokáží se rozejít. On ji stále uráží, ale žena nemá dostatek sil, aby vztah ukončila. Další modelovou situací je milenecký vztah, kdy jeden z dvojice je odmítnut kvůli jinému partnerovi. Tehdy může dojít k sebevraždě z nenaplněné lásky. Situací, v nichž se vytvářejí karmické uzly, je velmi mnoho. Ale jak je rozvázat?

Dostupné způsoby rozvázání

Známe několik způsobů jak je odstranit . Nejjednodušším způsobem je reinkarnační metoda k odstranění problémů z minulosti a tím vyřešení současných problémů . Jiným způsobem je uvědomění si svého problému a zbožné pokání, ale musíme mít na paměti, že účinek se dostaví jen v případě naší úplné a upřímné pokory a otevřenosti. Pokud se však pouze hrajeme na pokání, můžeme oklamat kněze, ne však vyšší síly. Bohužel, ne každý člověk dokáže zlomit svou vlastní hrdost a vyložit všechny své problémy, neřesti a zlobu někomu neznámému. Musíme proto překonat svou pýchu a udělat pokání. Pokání v kostele je velmi účinný prostředek k očištění naší karmy a může pomoci k rozvázání našeho karmického uzlu. Vyšší síly nás vezmou pod svou ochranu a pomohou nám vyřešit naše problémy. Důležité je uvědomění si svého problému a změna životních postojů, čímž se rozváže karmický uzel.

Pokud si přesto nebudete vědět poradit, požádejte o pomoc lidi, kteří se tímto zabývají a určitě vám velmi rádi pomohou.