Odporúčame

Veštica Dala

Veštica Dala

Dokážem vám odhaliť skryté veci a nájsť riešenie. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Gabriela

Gabriela

Som dostupná, zavolajte mi

Veštica Zuzana

Zuzana

Som dostupná, zavolajte mi

Veštica Emilia

Emilia

Som dostupná, zavolajte mi

Vlado

Vlado

Obsadený, zavolajte neskôr

Karmické uzly a ich rozviazanie

Karmický uzol, v klasickom chápaní, je situácia, kedy sa duše mŕtvych, ktorí si v jednom z minulých životov spôsobili problémovú situáciu, stretnú v budúcich životoch a pokúsia sa problém znovu vyriešiť.

Karmické uzly a ich rozviazanie

Karmické uzly sa môžu vytvoriť napríklad tak, že sa v minulosti niekto dopustil násilia na obeti, spôsobením materiálnej škody, alebo inej veľkej krivdy, dokonca vraždy. Obeť zomiera, ale neodpustila tomu, kto jej ublížil. V ďalších životoch sa budú stretávať v rôznych podobách a spojeniach, pokiaľ obeť neodpustí tomu, kto jej ublížil.

Vo vzťahu z minulosti sa môže často jednať o zrkadlovú situáciu. Napríklad násilník z minulosti sa stane obeťou a obeť nad ním získava moc. Karmický uzol môže vzniknúť nie len z vašich chýb z minulosti, ale kľudne ho môžeme získať i v tomto živote. Každé naše jednanie, ktoré spôsobilo, že sa niekto cíti ukrivdený, ponížený, môže spôsobiť karmický uzol. V prípade, že tento uzol neodhalíme a neodstránime v súčasnosti, budú ho musieť rozviazať dokonca naši potomkovia. Ak chceme, aby naši potomkovia žili šťastne, nevstupujme do konfliktov s inými ľuďmi a nevytvárajme nové karmické uzly.

Typické modelové situácie sú napríklad v rodine, kedy sa muž a žena nemajú radi, ale nedokážu sa rozísť. On ju stále uráža, ale žena nemá dostatok síl, aby vzťah ukončila. Ďalšou modelovou situáciou je milenecký vzťah, keď jeden z dvojice je odmietnutý kvôli inému partnerovi. Vtedy môže prísť k samovražde z nenaplnenej lásky. Situácií, v ktorých sa vytvárajú karmické uzly, je veľmi veľa. Ale ako ich rozviazať?

Dostupné spôsoby rozviazania

Poznáme niekoľko spôsobov ako ich odstrániť. Najjednoduchším spôsobom je reinkarnačná metóda na odstránenie problémov z minulosti a tým vyriešenie súčasných problémov. Iným spôsobom je uvedomenie si svojho problému a zbožné pokánie, ale musíme mať na pamäti, že účinok sa dostaví len v prípade našej úplnej a úprimnej pokory a otvorenosti. Pokiaľ sa však iba hráme na pokánie, môžeme oklamať kňaza, nie však vyššie sily. Bohužiaľ, nie každý človek dokáže zlomiť svoju vlastnú hrdosť a vyložiť všetky svoje problémy, neresti a zlobu niekomu neznámemu. Musíme preto prekonať svoju pýchu a urobiť pokánie. Pokánie v kostole je veľmi účinný prostriedok k očisteniu našej karmy a môže pomôcť k rozviazaniu nášho karmického uzlu. Vyššie sily nás vezmú pod svoju ochranu a pomôžu nám vyriešiť naše problémy. Dôležité je uvedomenie si svojho problému a zmena životných postojov, čím sa rozviaže karmický uzol.

Pokiaľ si aj napriek tomu nebudete vedieť poradiť, požiadajte o pomoc ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú a určite vám veľmi radi pomôžu.