Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Anna

Anna

Osobný kód 309

Veštica Janka

Janka

Osobný kód 174

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Karmické uzly a ich rozviazanie

Karmický uzol, v klasickom chápaní, je situácia, kedy sa duše mŕtvych, ktorí si v jednom z minulých životov spôsobili problémovú situáciu, stretnú v budúcich životoch a pokúsia sa problém znovu vyriešiť.

Karmické uzly a ich rozviazanie

Karmické uzly sa môžu vytvoriť napríklad tak, že sa v minulosti niekto dopustil násilia na obeti, spôsobením materiálnej škody, alebo inej veľkej krivdy, dokonca vraždy. Obeť zomiera, ale neodpustila tomu, kto jej ublížil. V ďalších životoch sa budú stretávať v rôznych podobách a spojeniach, pokiaľ obeť neodpustí tomu, kto jej ublížil.

Vo vzťahu z minulosti sa môže často jednať o zrkadlovú situáciu. Napríklad násilník z minulosti sa stane obeťou a obeť nad ním získava moc. Karmický uzol môže vzniknúť nie len z vašich chýb z minulosti, ale kľudne ho môžeme získať i v tomto živote. Každé naše jednanie, ktoré spôsobilo, že sa niekto cíti ukrivdený, ponížený, môže spôsobiť karmický uzol. V prípade, že tento uzol neodhalíme a neodstránime v súčasnosti, budú ho musieť rozviazať dokonca naši potomkovia. Ak chceme, aby naši potomkovia žili šťastne, nevstupujme do konfliktov s inými ľuďmi a nevytvárajme nové karmické uzly.

Typické modelové situácie sú napríklad v rodine, kedy sa muž a žena nemajú radi, ale nedokážu sa rozísť. On ju stále uráža, ale žena nemá dostatok síl, aby vzťah ukončila. Ďalšou modelovou situáciou je milenecký vzťah, keď jeden z dvojice je odmietnutý kvôli inému partnerovi. Vtedy môže prísť k samovražde z nenaplnenej lásky. Situácií, v ktorých sa vytvárajú karmické uzly, je veľmi veľa. Ale ako ich rozviazať?

Dostupné spôsoby rozviazania

Poznáme niekoľko spôsobov ako ich odstrániť. Najjednoduchším spôsobom je reinkarnačná metóda na odstránenie problémov z minulosti a tým vyriešenie súčasných problémov. Iným spôsobom je uvedomenie si svojho problému a zbožné pokánie, ale musíme mať na pamäti, že účinok sa dostaví len v prípade našej úplnej a úprimnej pokory a otvorenosti. Pokiaľ sa však iba hráme na pokánie, môžeme oklamať kňaza, nie však vyššie sily. Bohužiaľ, nie každý človek dokáže zlomiť svoju vlastnú hrdosť a vyložiť všetky svoje problémy, neresti a zlobu niekomu neznámemu. Musíme preto prekonať svoju pýchu a urobiť pokánie. Pokánie v kostole je veľmi účinný prostriedok k očisteniu našej karmy a môže pomôcť k rozviazaniu nášho karmického uzlu. Vyššie sily nás vezmú pod svoju ochranu a pomôžu nám vyriešiť naše problémy. Dôležité je uvedomenie si svojho problému a zmena životných postojov, čím sa rozviaže karmický uzol.

Pokiaľ si aj napriek tomu nebudete vedieť poradiť, požiadajte o pomoc ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú a určite vám veľmi radi pomôžu.