Kartářka Viktória

Viktória

Osobný kód 172

Kartářka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Slavná minulost věšteb z karet

Z různých věšteckých systémů zavedených v Evropě se setkáváme nejčastěji s astrologií, chiromatií a kartomancií. Málokdo však ví, proč karty mají v sobě tajemnou magickou moc vyvěštit s jejich pomocí osud člověka.

Slavná minulost věšteb z karet

Tajemství historie kartomancie jsou ještě i dnes málo objasněny. V jejich zvulgarizované formě (cartomania vulgata - lidová kartomancie) je interpretovali zejména cikánky, dále profesionální i neprofesionální věštkyně. Karty vůbec kdysi ve své původní formě používali na hazardní hry. My ovšem chceme objasnit funkci karet za účelem věšteckým, tedy chceme znát nejen genezi, ale i symboliku a magickou moc karet.

Magická moc karet

Týká se především asociačních pomůcek na kartách: holí, mečů, kalichů a denárů, dnes nazývaných kříže, píky, srdce, kára. V německém tarotu jsou to žaludy, listy, srdce, koule. Tento tarot je však již v deformované podobě a vůbec nám nepřipomíná původní indický Tšaturanga tarot, který se rovněž považuje za možného původce této hry. Zde se jednalo o šachovou hru za účasti figur slonů, vozů, pěšáků a koní. Ať se jedná již o jakýkoliv druh karet, věštit se dá z každých i tzv. sedmových karet. Záleží totiž vždy na vykladačke, její medialitě, jaké asociační pomůcky na kartách si zvolí a její serióznosti.

Pokud se zamyslíme nad tajemnou silou magie karet, můžeme směle říci, že obrázky na nich (později již jen asociační pomůcky - čísla od esa po deset a série: hole, meče, kalichy, kára) představují události, které dokáže přežít lidská duše.

Ten, kdo nemá sílu obrazotvornosti, je prý chudý duchem. Alespoň tak tvrdí francouzský okultista z 18. století La Mettriére. Proto nehanobme karty, věštkyně a věštění z karet, vždyť tolikrát nám pomohou v našich trápeních, když si už myslíme, že se nedají někdy ani vyřešit. Dobře nám padne jejich rada, i když se někteří stydí přiznat, že využili tento druh služby. Proto raději ať jsou pochváleni ti, kteří vůbec dokázali všechny tyto stavy lidského JÁ zobrazit v kartách a jejich tajemných znacích.

Představme si totiž , že by fenomén neexistoval a nefungoval . Karty na rozdíl od dlouhodobých astrologických a chiromantických prognóz řeší momentální okamžitou situaci, která se zdá být pro nás problémem. Dá se s nimi samozřejmě vyvěštit i dlouhodobější prognóza. Karty dokonce i nastíní způsob jak vhodně situaci řešit .

Původ tarotových karet

Karty pronikly k nám do Evropy asi v 13.-14. století. Stále je jejich původ zahalen dohady. Okultista Samuel Wellor Singer (19. století) připisuje jejich původ Sarecénom, protože oni volali nejstarší karetní hru “naipu, nahipu” odvozenou od slova “nebi, nabaa” což značí slovo prorok nebo věštec. Hledá se původ i v Indii odkud jejich putováním přes Persii, Mezopotámii a Egypt přinesly cikáni putující ke Středozemnímu moři na šlechtické dvory Sforzovcov a Viscontiovcov v Itálii.

Tam totiž v 15. století byly populární hazardní hry, karty se tam pevně uchytily a dostaly název Tarok podle řeky Taro, přítoku Pádu. Původní Tarok měl 54 karet, jmenoval se TAROCCHI. Nazývali se i “čertovými obrázky” a jak tvrdí italský satirik a poet Pietro Aretiono, byly používány na magické účely. Proč, to dnes každý zkušený kartář pochopí. Proto je volali i Bible Satana. Tento “ďábelský” vynález způsobil v 15. století boom pronikání karet i do ostatních částí Evropy, zejména ve Španělsku, Francii, Německu, Švýcarsku. Francouzi mu dali název TAROT. V tomto období vzniká první Marseillský tarot nakreslený hrubými drsnými rysy pera Bonifáce Bemba.

Malby na kartách jsou různé a i dnes vznikají různé malby. Je to věcí umělecké prestiže, vytvořit vždy něco dokonalejší, krásnější. Podstata karet se ovšem nemění, ať jsou již obrázky jakékoliv a namalované kýmkoli. Podstata karet připravených k mantickým účelům spočívá právě v asociačních pomůckách, které jsme popisovali výše. Karty nám slouží jako jeden z fenoménů odrazu lidského podvědomí u člověka a vykladač osudu děj zpracovává, fabuluje. A to je tvrdá práce, pokud chceme mluvit o serióznosti výkladu, protože každá nesprávná fabulace je tvrdým zásahem do podvědomí člověka. Je vlastně silnou sugescí, kterou podvědomě zpracovává.

Já osobně z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že pokud jsou dodrženy všechny podmínky k mantickým operacím jako i navozené to správné fluidum k věštbě - a to k ní bezesporu patří - dozvíme se mystéria skutečně podivuhodné.

Výklady osudu

  • dílčí – k řešení momentálního problému na určité období - rok či více let
  • karmické – celoživotní, které nedoporučuji

Výklady při dodržení přísných pravidel při věštbě dokáží zarážet přesností popisu událostí, místa, času, osob, ba i hodin. Toto vše se dá totiž určit zejména, pokud je dobře okultně “podkován” vykladač tarotu se silnou dávkou mediality. Je třeba jen umět správně položit otázku a zkoncentrovat se na problém. Fenomén výkladu karet je jen jedním z fenoménů - různých věšteckým technik, které potvrzují, že nic ve vesmíru není náhoda. Člověk - mikrokosmos, je jen částečkou vesmíru - makrokosmu a všechno do sebe zapadá, jestli se s tím smíříme nebo ne.

Jednoznačně tato mystéria potvrzují slova velkého egyptského kněze a zasvěcence Herma Trismegista:

Protože to, co je dole, je analogicky shodné s tím, co je nahoře na nebi a to, co je nahoře na nebi, je jako to, co je dole na zemi, aby se udály zázraky jedné jediné věci.

O tom, co tyto tajemné slova velkého zasvěcence vyjadřují si povíme později při jednání kvality věštění z Tarotu, které je jedním z nejsvětějších mystérií vůbec.