Odporúčame

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Slávna minulosť veštieb z kariet

Spomedzi rôznych vešteckých systémov zaužívaných v Európe sa stretávame najčastejšie s astrológiou, chiromatiou a kartomanciou. Málokto však vie, prečo karty majú v sebe tajomnú magickú moc vyveštiť s ich pomocou osud človeka.

Slávna minulosť veštieb z kariet

Tajomstvá histórie kartomancie sú ešte i dnes málo objasnené. V ich zvulgarizovanej forme (cartomania vulgata – ľudová kartomancia) ich interpretovali najmä cigánky, ďalej profesionálne aj neprofesionálne veštice. Karty vôbec kedysi vo svojej pôvodnej forme používali na hazardné hry. My však chceme objasniť funkciu kariet za účelom vešteckým, teda chceme poznať nielen genézu, ale i symboliku a magickú moc kariet.

Magická moc kariet

Týka sa predovšetkým asociačných pomôcok na kartách: palíc, mečov, kalichov a denárov, dnes nazývaných kríže, píky, srdcia, kára. V nemeckom tarote sú to žalude, listy, srdcia, gule. Tento tarot je však už v deformovanej podobe a vôbec nám nepripomína pôvodný indický Tšaturanga tarot, ktorý sa tiež považuje za možného pôvodcu tejto hry. Tu sa jednalo o šachovú hru za účasti figúr slonov, vozov, pešiakov a koní. Nech sa jedná už o akýkoľvek druh kariet, veštiť sa dá z každých i tzv. sedmových kariet. Záleží totiž vždy na vykladačke, jej medialite, aké asociačné pomôcky na kartách si zvolí a jej serióznosti.

Ak sa zamyslíme nad tajomnou silou mágie kariet, môžeme smelo povedať, že obrázky na nich (neskôr už len asociačné pomôcky – čísla od esa po desať a série: palice, meče, kalichy, kára) predstavujú udalosti, ktoré dokáže prežiť ľudská duša.

Ten, kto nemá silu obrazotvornosti, je vraj chudobný duchom. Aspoň tak tvrdí francúzsky okultista z 18. storočia La Mettriére. Preto nehanobme karty, veštice a veštenie z kariet, veď toľkokrát nám pomôžu v našich trápeniach, keď si už myslíme, že sa nedajú niekedy ani vyriešiť. Dobre nám padne ich rada, aj keď sa podaktorí hanbia priznať, že využili tento druh služby. Preto radšej nech sú pochválení tí, ktorí vôbec dokázali všetky tieto stavy ľudského JA zobraziť v kartách a ich tajomných znakoch.

Predstavme si totiž, že by fenomén nejestvoval a nefungoval. Karty na rozdiel od dlhodobých astrologických a chiromantických prognóz riešia momentálnu okamžitú situáciu, ktorá sa zdá byť pre nás problémom. Dá sa s nimi samozrejme vyveštiť aj dlhodobejšia prognóza. Karty dokonca aj načrtnú spôsob ako vhodne situáciu riešiť.

Pôvod tarotových kariet

Karty prenikli k nám do Európy asi v 13.-14. storočí. Stále je ich pôvod zahalený dohadmi. Okultista Samuel Wellor Singer (19. storočie) pripisuje ich pôvod Sarecénom, nakoľko oni volali najstaršiu kartovú hru „naipu, nahipu“ odvodenú od slova „nebi, nabaa“ čo značí slovo prorok alebo veštec. Hľadá sa pôvod i v Indii odkiaľ ich putovaním cez Perziu, Mezopotámiu a Egypt priniesli cigáni putujúci k Stredozemnému moru na šľachtické dvory Sforzovcov a Viscontiovcov v Taliansku.

Tam totiž v 15. storočí boli populárne hazardné hry, karty sa tam pevne uchytili a dostali názov Tarok podľa rieky Taro, prítoku Pádu. Pôvodný Tarok mal 54 kariet, volal sa TAROCCHI. Nazývali sa aj „čertovými obrázkami“ a ako tvrdí taliansky satirik a poet Pietro Aretiono, boli používané na magické účely. Prečo, to dnes každý skúsený kartár pochopí. Preto ich volali aj Biblia Satana. Tento “diabolský” vynález spôsobil v 15. storočí boom prenikania kariet i do ostatných častí Európy, najmä v Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku. Francúzi mu dali názov TAROT. V tomto období vzniká prvý Marseillský tarot nakreslený hrubými drsnými rysmi pera Bonifáca Bemba.

Maľby na kartách sú rôzne a i dnes vznikajú rôzne maľby. Je to vecou umeleckej prestíže, vytvoriť vždy niečo dokonalejšie, krajšie. Podstata kariet sa však nemení, nech sú už obrázky akékoľvek a namaľované hocikým. Podstata kariet pripravených k mantickým účelom spočíva práve v asociačných pomôckach, ktoré sme popisovali vyššie. Karty nám slúžia ako jeden z fenoménov odrazu ľudského podvedomia u klienta a vykladač osudu dej spracováva, fabuluje. A to je tvrdá práca, pokiaľ chceme hovoriť o serióznosti výkladu, pretože každá nesprávna fabulácia je tvrdým zásahom do podvedomia človeka. Je vlastne silnou sugesciou, ktorú podvedome spracováva.

Ja osobne z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že pokiaľ sú dodržané všetky podmienky k mantickým operáciám ako i navodené to správne fluidum k veštbe – a to k nej nesporne patrí – dozvieme sa mystériá skutočne podivuhodné.

Výklady osudu

  • čiastkové – k riešeniu momentálneho problému na určité obdobie – rok alebo viac rokov
  • karmické – celoživotné, ktoré neodporúčam

Výklady pri dodržaní prísnych pravidiel pri veštbe dokážu zarážať presnosťou popisu udalostí, miesta, času, osôb, ba i hodín. Toto všetko sa dá totiž určiť najmä, ak je dobre okultne „podkutý“ vykladač tarotu so silnou dávkou mediality. Treba len vedieť správne položiť otázku a skoncentrovať sa na problém. Fenomén výkladu kariet je len jedným z fenoménov – rôznych vešteckým techník, ktoré potvrdzujú, že nič vo vesmíre nie je náhoda. Človek - mikrokozmos, je len čiastočkou vesmíru – makrokozmu a všetko do seba súvsťažne zapadá, či sa s tým zmierime alebo nie.

Jednoznačne tieto mystéria potvrdzujú slová veľkého egyptského kňaza a zasvätenca Hermesa Trismegista:

Pretože to, čo je dole, je analogicky zhodné s tým, čo je hore na nebi a to, čo je hore na nebi, je ako to, čo je dole na zemi, aby sa udiali zázraky jednej jedinej veci.

O tom, čo tieto tajomné slová veľkého zasvätenca vyjadrujú si povieme neskôr pri pojednávaní kvality veštenia z Tarotu, ktoré je jedným z najsvätejších mystérií vôbec.