Veštica Petra

Petra

Osobný kód 310

Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 304

Chiromantia - veštenie z ruky a dlane

Každý jedinec si svoj osud pevne drží vo svojich rukách. Každá čiaročka nám ukazuje, kde sa práve teraz nachádzame v našich životoch.

Chiromantia - veštenie z ruky a dlane

Náš osud nie je celkom presne nalinkovaný, my si ho môžeme meniť a zmeniť. Je dobré, ak máme nad svojím životom kontrolu, aby sme išli tým smerom, po akom túžime.

Čo prezradia čiary na vašej ruke?

Náš životný smer je podmienený silou myšlienky. Keď si niečo vytýčime pre budúcnosť a vložíme do toho aj svoju vlastnú iniciatívu, znamená to, že sa budeme aktívne podieľať na tom, aby sme dosiahli to, po čom túžime. A to aj dosiahneme. Nie vždy je táto cesta posiata ružovými lupeňmi. Ruže majú aj tŕne, aj sa popicháme, ale keď sa nevzdáme, ten cieľ je na dosah. Presne toto sa odráža aj na našich rukách.

Na našich rukách sa ukazuje zdravie, priebeh chorôb, úspech v láske, prípadne vo financiách. Vždy musíme dať niečomu prednosť a zamerať sa na tú cestu, ktorá je pre nás prvoradá a dôležitejšia. Treba ísť systematicky a postupne. Nikdy sa neponáhľať, lebo si vytvoríme vo všetkom chaos a neprehľadnosť.

Farbu pleti si nevyberáme, to je dané po genetickej stránke rodičov a ich prístup nás všetkých formuje do určitej doby. Nastane však čas, kedy sa máme osamostatniť a ísť svojím vlastným smerom. Práve tento smer si dokážeme formovať, buď k lepšiemu alebo k horšiemu.

Všetci máme vo vnútri silné túžby, ktorých sa nezbavíme. Niekedy sú zdanlivo neuskutočniteľné, poniektorí blízki nás od nich dokážu odradiť, alebo nám to neprajú. Je len na nás samotných, či vynaložíme vlastnú energiu na ich uskutočnenie.

Základné čiary na dlani

Každá ruka by mala obsahovať 3 základné čiary. Podľa nich zistíme, čo sa v človeku skrýva, aké má možnosti. Čítanie z ruky neprebieha len čítaním z týchto troch čiar, je dôležité si poprezerať aj tvar ruky, tvar prstov, dĺžku, či šírku prstov. Extra si treba prezrieť palec, jeho tvar, veľkosť aj tvar celej dlane. Čiary na našich dlaniach ukazujú nielen naše emocionálne skúsenosti z minulosti, ale aj budúcnosť.

  • Čiara života by sa správne mala nachádzať medzi palcom a ukazovákom smerom k zápästiu. Ukazuje nám dĺžku života a jeho priebeh.

  • Čiara hlavy začína pri čiare života a ťahá sa ku koncu dlane pod malíčkom. Tu sa dá zistiť inteligencia a schopnosti každého jedinca.

  • Čiara srdca vyrastá od ukazováka nad koncom čiary hlavy pod malíčkom. Hovorí o našom zdraví a nemala by byť prerušovaná.

Význam pravej a ľavej ruky

Veľa sa hovorí o pravej a ľavej ruke. Cigáni oddávna používajú len ľavú ruku, pretože je bližšie k srdcu.

V chiromantii sa požívajú obe ruky. Na jednej máme vytýčenú možnosť dosahu. Na druhej však čiary nemusia byť také silné ako na prvej. Ľavá ruka je tá, ktorá nám určuje možnosti. Pravá môže byť slabšia, ale my sa nesmieme vzdať, musime sa snažiť dosiahnuť to, čo máme predurčené, prípadne i viac.

Sila sugescie

Ak sa nám niečo na naších rukách nepáči, môžeme to sami zmeniť. Napríklad keď podľa ruky vieme, že by sme mali prejsť niekoľkými nefungujúcimi vzťahmi, môžeme sa tomu vyhnúť a začať robiť to, čo sami chceme.

Naše myšlienky sú silné - čo si vôbec neuvedomujeme. Chvíľu by sme sa mali sledovať, čo hovoríme a o čom premýšľame. Často opakujeme: “Nechcem za muža alkoholika. Som nepríťažlivá. Bojím sa ísť s niekým do vzťahu. Stále mám málo peňazí. Som neobľúbená v kolektíve...” Aj muži podobne premýšľajú.

Ale keď každú z týchto viet zmeníme na pozitívum, bude sa nám meniť náš život a aj čiary na dlani sa nám zmenia. Čítajte ako tie vety znejú: “Do môjho života vstupuje muž, ktorý ma miluje. Som pre všetkých príťažlivá. Teším sa na nový vzťah, ktorý mi do života prichádza. Mám vždy dostatok peňazí. Každú prekážku ľahko zvládam. Som obľúbená v kolektíve, teším sa na všetkých...”

Presne takto by sme mali učiť aj naše deti, pozitívne premýšľať a dokázať ich posunúť už v malom a mladom veku. Dieťa, ktorému rodičia opakujú: “Si šikovný, ty to zvládneš, sme tu na to, aby sme ťa podporili, aby si v živote bol zdravý a úspešný...” je vždy v živote šikovnejšie ako deti, kde rodičia vravia: “Opäť si to nedokázal? Ty si babrák, nikdy nič nevieš...”

Svoj život a život našich detí, ich životné cesty sú vždy na našom povzbudzovaní a na tom, aké základy im do života vložíme práve my.