Kartářka Večernice

Večernice

Osobný kód 159

Astropsycholožka Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Andělé strážní podle data narození

Jsou neustále v naší přítomnosti a provázejí nás během celého života. Stojí při nás každou hodinu, minutu i sekundu. Andělé strážní jsou našimi přáteli, pomocníky a učiteli.

Anjel
Foto: shutterstock.com

Tabuľka anjelov strážnych:

Jméno andělaVládnoucí rod
01.01. - 05.01.Anděl NemamiášArchanjeli
06.01. - 10.01.Anděl JejlaelArchanjeli
11.01. - 15.01.Anděl HarachelArchanjeli
16.01. - 20.01.Anděl MitzraelArchanjeli
21.01. - 25.01.Anděl UmabelArchanjeli
26.01. - 30.01.Anděl JahhelArchanjeli
31.01. - 04.02.Anděl AnnauelArchanjeli
05.02. - 09.02.Anděl MehrielArchanjeli
10.02. - 14.02.Anděl DamabiášAnjeli
15.02. - 19.02.Anděl ManakelAnjeli
20.02. - 24.02.Anděl EjaelAnjeli
25.02. - 29.02.Anděl HabuiášAnjeli
01.03. - 05.03.Anděl RochelAnjeli
06.03. - 10.03.Anděl JabamiášAnjeli
11.03. - 15.03.Anděl HajaielAnjeli
16.03. - 20.03.Anděl MumiášAnjeli
21.03. - 25.03.Anděl VehuiášSerafíni
26.03. - 30.03.Anděl JelielSerafíni
31.03. - 04.04.Anděl SitaelSerafíni
05.04. - 09.04.Anděl ElemiášSerafíni
10.04. - 14.04.Anděl MahasiášSerafíni
15.04. - 20.04.Anděl LelachelSerafíni
21.04. - 25.04.Anděl AkaiášSerafíni
26.04. - 30.04.Anděl KachetelSerafíni
01.05. - 05.05.Anděl HazielCherubíni
06.05. - 10.05.Anděl AladiášCherubíni
11.05. - 15.05.Anděl LauviášCherubíni
16.05. - 20.05.Anděl HahaiášCherubíni
21.05. - 25.05.Anděl JejazelCherubíni
26.05. - 31.05.Anděl MebachelCherubíni
01.06. - 05.06.Anděl HarielCherubíni
06.06. - 10.06.Anděl HakamiášCherubíni
11.06. - 15.06.Anděl LauviášTrón
16.06. - 21.06.Anděl KalielTrón
22.06. - 26.06.Anděl LeuviášTrón
27.06. - 01.07.Anděl PahaliášTrón
02.07. - 06.07.Anděl NelchaelTrón
07.07. - 11.07.Anděl JejaielTrón
12.07. - 16.07.Anděl MelachelTrón
17.07. - 22.07.Anděl HahuiášTrón
23.07. - 27.07.Anděl NitaiášMocnosti
28.07. - 01.08.Anděl HáiášMocnosti
02.08. - 06.08.Anděl JeratelMocnosti
07.08. - 12.08.Anděl SíhiášMocnosti
13.08. - 17.08.Anděl ReijelMocnosti
18.08. - 22.08.Anděl OmaelMocnosti
23.08. - 28.08.Anděl LekabelMocnosti
29.08. - 02.09.Anděl VasariášMocnosti
03.09. - 07.09.Anděl JehuiášSily
08.09. - 12.09.Anděl LehaiášSily
13.09. - 17.09.Anděl ChavakiášSily
18.09. - 23.09.Anděl MenadelSily
24.09. - 28.09.Anděl AnielSily
29.09. - 03.10.Anděl HámiášSily
04.10. - 08.10.Anděl RehaelSily
09.10. - 13.10.Anděl IhiazelSily
14.10. - 18.10.Anděl HahachelCnosti
19.10. - 23.10.Anděl MikaelCnosti
24.10. - 28.10.Anděl VevaliášCnosti
29.10. - 02.11.Anděl JelahiášCnosti
03.11. - 07.11.Anděl SealiášCnosti
08.11. - 12.11.Anděl ArielCnosti
13.11. - 17.11.Anděl AsaliášCnosti
18.11. - 22.11.Anděl MichaelCnosti
23.11. - 27.11.Anděl VehuelKniežatá
28.11. - 02.12.Anděl DanielKniežatá
03.12. - 07.12.Anděl HahaziášKniežatá
08.12. - 12.12.Anděl ImamiášKniežatá
13.12. - 16.12.Anděl NanaelKniežatá
17.12. - 21.12.Anděl NitaelKniežatá
22.12. - 26.12.Anděl MebahiášKniežatá
27.12. - 31.12.Anděl PoielKniežatá