Odporúčame

Alžbeta

Alžbeta

Nič nie je náhoda – všetko okolo nás sa deje za určitým cieľom, všetko má svoj dôvod a správny čas. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Anjeli strážni podľa dátumu narodenia

Sú neustále v našej prítomnosti a sprevádzajú nás počas celého života. Stoja pri nás každú hodinu, minútu aj sekundu. Anjeli strážni sú našimi priateľmi, pomocníkmi a učiteľmi.

Anjel
Foto: shutterstock.com

Tabuľka anjelov strážnych:

Dátum narodeniaMeno anjelaVládnuci rod
01.01. - 05.01.Anjel NemamiášArchanjeli
06.01. - 10.01.Anjel JejlaelArchanjeli
11.01. - 15.01.Anjel HarachelArchanjeli
16.01. - 20.01.Anjel MitzraelArchanjeli
21.01. - 25.01.Anjel UmabelArchanjeli
26.01. - 30.01.Anjel JahhelArchanjeli
31.01. - 04.02.Anjel AnnauelArchanjeli
05.02. - 09.02.Anjel MehrielArchanjeli
10.02. - 14.02.Anjel DamabiášAnjeli
15.02. - 19.02.Anjel ManakelAnjeli
20.02. - 24.02.Anjel EjaelAnjeli
25.02. - 29.02.Anjel HabuiášAnjeli
01.03. - 05.03.Anjel RochelAnjeli
06.03. - 10.03.Anjel JabamiášAnjeli
11.03. - 15.03.Anjel HajaielAnjeli
16.03. - 20.03.Anjel MumiášAnjeli
21.03. - 25.03.Anjel VehuiášSerafíni
26.03. - 30.03.Anjel JelielSerafíni
31.03. - 04.04.Anjel SitaelSerafíni
05.04. - 09.04.Anjel ElemiášSerafíni
10.04. - 14.04.Anjel MahasiášSerafíni
15.04. - 20.04.Anjel LelachelSerafíni
21.04. - 25.04.Anjel AkaiášSerafíni
26.04. - 30.04.Anjel KachetelSerafíni
01.05. - 05.05.Anjel HazielCherubíni
06.05. - 10.05.Anjel AladiášCherubíni
11.05. - 15.05.Anjel LauviášCherubíni
16.05. - 20.05.Anjel HahaiášCherubíni
21.05. - 25.05.Anjel JejazelCherubíni
26.05. - 31.05.Anjel MebachelCherubíni
01.06. - 05.06.Anjel HarielCherubíni
06.06. - 10.06.Anjel HakamiášCherubíni
11.06. - 15.06.Anjel LauviášTrón
16.06. - 21.06.Anjel KalielTrón
22.06. - 26.06.Anjel LeuviášTrón
27.06. - 01.07.Anjel PahaliášTrón
02.07. - 06.07.Anjel NelchaelTrón
07.07. - 11.07.Anjel JejaielTrón
12.07. - 16.07.Anjel MelachelTrón
17.07. - 22.07.Anjel HahuiášTrón
23.07. - 27.07.Anjel NitaiášMocnosti
28.07. - 01.08.Anjel HáiášMocnosti
02.08. - 06.08.Anjel JeratelMocnosti
07.08. - 12.08.Anjel SíhiášMocnosti
13.08. - 17.08.Anjel ReijelMocnosti
18.08. - 22.08.Anjel OmaelMocnosti
23.08. - 28.08.Anjel LekabelMocnosti
29.08. - 02.09.Anjel VasariášMocnosti
03.09. - 07.09.Anjel JehuiášSily
08.09. - 12.09.Anjel LehaiášSily
13.09. - 17.09.Anjel ChavakiášSily
18.09. - 23.09.Anjel MenadelSily
24.09. - 28.09.Anjel AnielSily
29.09. - 03.10.Anjel HámiášSily
04.10. - 08.10.Anjel RehaelSily
09.10. - 13.10.Anjel IhiazelSily
14.10. - 18.10.Anjel HahachelCnosti
19.10. - 23.10.Anjel MikaelCnosti
24.10. - 28.10.Anjel VevaliášCnosti
29.10. - 02.11.Anjel JelahiášCnosti
03.11. - 07.11.Anjel SealiášCnosti
08.11. - 12.11.Anjel ArielCnosti
13.11. - 17.11.Anjel AsaliášCnosti
18.11. - 22.11.Anjel MichaelCnosti
23.11. - 27.11.Anjel VehuelKniežatá
28.11. - 02.12.Anjel DanielKniežatá
03.12. - 07.12.Anjel HahaziášKniežatá
08.12. - 12.12.Anjel ImamiášKniežatá
13.12. - 16.12.Anjel NanaelKniežatá
17.12. - 21.12.Anjel NitaelKniežatá
22.12. - 26.12.Anjel MebahiášKniežatá
27.12. - 31.12.Anjel PoielKniežatá