Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Večernica

Večernica

Osobný kód 304

Anjeli strážni podľa dátumu narodenia

Sú neustále v našej prítomnosti a sprevádzajú nás počas celého života. Stoja pri nás každú hodinu, minútu aj sekundu. Anjeli strážni sú našimi priateľmi, pomocníkmi a učiteľmi.

Anjel
Foto: shutterstock.com

Tabuľka anjelov strážnych:

Dátum narodeniaMeno anjelaVládnuci rod
01.01. - 05.01.Anjel NemamiášArchanjeli
06.01. - 10.01.Anjel JejlaelArchanjeli
11.01. - 15.01.Anjel HarachelArchanjeli
16.01. - 20.01.Anjel MitzraelArchanjeli
21.01. - 25.01.Anjel UmabelArchanjeli
26.01. - 30.01.Anjel JahhelArchanjeli
31.01. - 04.02.Anjel AnnauelArchanjeli
05.02. - 09.02.Anjel MehrielArchanjeli
10.02. - 14.02.Anjel DamabiášAnjeli
15.02. - 19.02.Anjel ManakelAnjeli
20.02. - 24.02.Anjel EjaelAnjeli
25.02. - 29.02.Anjel HabuiášAnjeli
01.03. - 05.03.Anjel RochelAnjeli
06.03. - 10.03.Anjel JabamiášAnjeli
11.03. - 15.03.Anjel HajaielAnjeli
16.03. - 20.03.Anjel MumiášAnjeli
21.03. - 25.03.Anjel VehuiášSerafíni
26.03. - 30.03.Anjel JelielSerafíni
31.03. - 04.04.Anjel SitaelSerafíni
05.04. - 09.04.Anjel ElemiášSerafíni
10.04. - 14.04.Anjel MahasiášSerafíni
15.04. - 20.04.Anjel LelachelSerafíni
21.04. - 25.04.Anjel AkaiášSerafíni
26.04. - 30.04.Anjel KachetelSerafíni
01.05. - 05.05.Anjel HazielCherubíni
06.05. - 10.05.Anjel AladiášCherubíni
11.05. - 15.05.Anjel LauviášCherubíni
16.05. - 20.05.Anjel HahaiášCherubíni
21.05. - 25.05.Anjel JejazelCherubíni
26.05. - 31.05.Anjel MebachelCherubíni
01.06. - 05.06.Anjel HarielCherubíni
06.06. - 10.06.Anjel HakamiášCherubíni
11.06. - 15.06.Anjel LauviášTrón
16.06. - 21.06.Anjel KalielTrón
22.06. - 26.06.Anjel LeuviášTrón
27.06. - 01.07.Anjel PahaliášTrón
02.07. - 06.07.Anjel NelchaelTrón
07.07. - 11.07.Anjel JejaielTrón
12.07. - 16.07.Anjel MelachelTrón
17.07. - 22.07.Anjel HahuiášTrón
23.07. - 27.07.Anjel NitaiášMocnosti
28.07. - 01.08.Anjel HáiášMocnosti
02.08. - 06.08.Anjel JeratelMocnosti
07.08. - 12.08.Anjel SíhiášMocnosti
13.08. - 17.08.Anjel ReijelMocnosti
18.08. - 22.08.Anjel OmaelMocnosti
23.08. - 28.08.Anjel LekabelMocnosti
29.08. - 02.09.Anjel VasariášMocnosti
03.09. - 07.09.Anjel JehuiášSily
08.09. - 12.09.Anjel LehaiášSily
13.09. - 17.09.Anjel ChavakiášSily
18.09. - 23.09.Anjel MenadelSily
24.09. - 28.09.Anjel AnielSily
29.09. - 03.10.Anjel HámiášSily
04.10. - 08.10.Anjel RehaelSily
09.10. - 13.10.Anjel IhiazelSily
14.10. - 18.10.Anjel HahachelCnosti
19.10. - 23.10.Anjel MikaelCnosti
24.10. - 28.10.Anjel VevaliášCnosti
29.10. - 02.11.Anjel JelahiášCnosti
03.11. - 07.11.Anjel SealiášCnosti
08.11. - 12.11.Anjel ArielCnosti
13.11. - 17.11.Anjel AsaliášCnosti
18.11. - 22.11.Anjel MichaelCnosti
23.11. - 27.11.Anjel VehuelKniežatá
28.11. - 02.12.Anjel DanielKniežatá
03.12. - 07.12.Anjel HahaziášKniežatá
08.12. - 12.12.Anjel ImamiášKniežatá
13.12. - 16.12.Anjel NanaelKniežatá
17.12. - 21.12.Anjel NitaelKniežatá
22.12. - 26.12.Anjel MebahiášKniežatá
27.12. - 31.12.Anjel PoielKniežatá